Innovációk a felnőttkori tanulásban

2023.07.12.
Innovációk a felnőttkori tanulásban
Virtuális csereprogramok, informális tanulás, együttműködést erősítő portfólióprojektek és differenciált oktatás az angol nyelv tanítása során – megjelent a Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation c. folyóirat legújabb száma.

Az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete által gondozott Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation (JALKI) olyan empirikus kutatásokat és elméleti összefoglalókat publikál, amelyek a problémaközpontúság és a kritikai szemlélet szellemében vizsgálják és értelmezik a felnőttek tanulásával összefüggő változatos jelenségeket. A folyórat főszerkesztője Dorner Helga intézetigazgató. A 2023-as év első száma négy izgalmas kutatással jelentkezik:

Erdei Luca Alexa, Marcin Rojek és Joanna Leek Learning alone together: Emergency-mode educational functions of international virtual exchange in times of the COVID-19 pandemic című tanulmánya a világjárvány idején megvalósuló virtuális csereprogramok jellemzőit vizsgálja. A cikk javasolja a „vészhelyzeti” virtuális csere fogalmának használatát és felvázolja a virtuális csereprogramok oktatási funkcióinak alakulását, valamint az egyes funkciók elterjedtségét.

Laura Ritchie írása az informális tanulási környezetben megvalósuló és a kollektív bevonódásra építő tevékenységeken keresztül történő tanulásra összpontosít. A tanulmány a YapNet elnevezésű online platformot mint kísérleti közösségi innovációt vizsgálja, amelyen keresztül a még kiforratlan szakmai képességek és tevékenységek gyakorlására van lehetőség a platformot használó közösségből érkező konstruktív visszajelzések alapján.

Bánhegyi Mátyás és Fajt Balázs az egyetemi hallgatók együttműködési készségeinek fejlesztése szempontjából vizsgálják a portfóliómódszer alkalmazását egy kísérleti projekthez kapcsolódó kutatás alapján. A cikk bemutatja a kooperációval kapcsolatos kezdeti tanulói attitűdöket és az együttműködést célzó portfóliófeladatok fogadtatását, valamint kitér a kooperatív készségek szaknyelvi angolórák keretein belül történő fejlesztésének lehetőségeire.

Kótay-Nagy Annamária tanulmánya a differenciált oktatás értelmezéseit és gyakorlatait mutatja be az angolt mint idegennyelvet oktató tanárok esetében. A cikk feltárja a differenciált oktatással kapcsolatos attitűdöket és kivitelezési stratégiákat, valamint azonosítja a megvalósítás kihívásait és lehetőségeit.

A JALKI legújabb, nyílt hozzáférésű cikkei itt olvashatók.