Így fújják fel magukat az autoriter nagyhatalmak

2021.09.22.
Így fújják fel magukat az autoriter nagyhatalmak
Oroszország és Kína évek óta tudatos kampányt folytatnak azért, hogy gazdaságilag és politikailag erősebbnek tűnjenek, mint amilyenek valójában. A tények elferdítése pedig nem csak gyengíti a demokráciát, de a rezsimek valódi befolyásának kiépítéséhez vezethet – a Journal of Democracy D1-es társadalomtudományi folyóiratban megjelent cikkében Krekó Péter elemezte azokat az eszközöket, amelyekkel a nagyhatalmak megtévesztenek bennünket, és befolyásosabbnak láttatják magukat a valóságnál.

A felmérések azt mutatják, hogy miközben egyre nő az ellenszenv Oroszországgal és Kínával szemben, gazdasági, politikai és katonai erejüket a legtöbben az EU és az Egyesült Államok fölé helyezik. Egy közvélemény-kutatás szerint a magyarok túlnyomó többsége túlértékeli Oroszország gazdasági és katonai erejét. A felmérésben részt vevők fele azt vélelmezte, hogy Oroszország hazánk hat legjelentősebb exportpartnere közé tartozik, míg a valóságban csak a tizenhetedik. A magyarok kétharmada állította azt, hogy Moszkva relatív katonai kiadásai meghaladják az amerikai kiadásokat (valójában az USA tízszer többet költ), de elterjedt az a nézet is, hogy Peking katonai kiadásai alulmúlják Moszkváét, holott háromszorosan meghaladják azt. Oroszország katonai képességeinek túlbecsülése nem csak a Political Capital elemzéséből tűnik ki, sőt nem is csak magyar sajátosság: a Globsec által megkérdezett kilenc kelet-közép-európai országból hatban a többség úgy gondolta, hogy Oroszország rendelkezik a világ legerősebb hadseregével.

De hogyan manipulálja a róla kialakult képet Oroszország és Kína? Krekó Péter, az ELTE PPK oktatója, a Political Capital ügyvezető igazgatója négy főbb stratégiai eszközt azonosított:

Információs hadviselés

Oroszország és Kína is régóta folytat olyan információs kampányokat, amelyek a nyugati intézmények összeomlását és a nyugati értékek hanyatlását hirdetik. Ezzel párhuzamosan a Kreml minden digitális eszközzel azon dolgozik, hogy mindenek felett állónak mutassa be Oroszország gazdasági és katonai erejét. A különféle híradásokban, fizetett hirdetésekben például többször helyeztek kilátásba nukleáris háborút, amelyben Oroszország "radioaktív hamuvá változtathatja az Egyesült Államokat". Gazdasági téren pedig az RT állami propagandacsatorna a tényeket mellőzve rendszeresen állítja, hogy Oroszország GDP-je felülmúlja néhány G7-országét.

Ezzel párhuzamosan Peking a COVID-19 miatt csorbát szenvedett hírnevének helyreállításán fáradozott: az internetet elárasztották a híradások szerint tizenhat órán belül felépült vuhani szuperkórház képei, habár az AFP tényellenőrzői ezt a történetet mítosznak találták. Az Európába eljuttatott hírekben szintén Pekinget jelölték meg a járványügyi segítségnyújtás elsődleges forrásának.

A tanulmány rámutat, hogy habár ezeknek a híreknek van valóságalapja, a tények eltorzítása, a kontextus figyelmen kívül hagyása és a pozitív cselekedetek felnagyítása mind fontos eszközei lettek az autoriter kampányoknak. 

Minimális befektetések maximális haszonnal

Annak ellenére, hogy Kelet-Európában az orosz befektetések mennyisége relatíve alacsony, a Kreml elérte, hogy az emberek kulcsfontosságú gazdasági szereplőként tekintsenek rá.

Kína esetében a vezető világgazdasági szerep ugyan megkérdőjelezhetetlen, az ország fő eszköze azonban a hatalmas piaca, nem a közvetlen befektetései. A „minimális befektetés – maximális nyereség” elv lett az alapja a Kína 17+1 kezdeményezésnek is, ahol a résztvevő kelet-közép-európai országok nagy része csalódott Kína teljesítetlen ígéretei miatt. A Budapest-Belgrád vasútvonalra vagy a Fudan Egyetem megépülésére nyújtott kínai hitel visszafizetése pedig valójában az adófizetőket terheli majd.

A kínai projektek mindezek ellenére jóval nagyobb figyelmet kapnak, mint az ázsiai demokratikus országokból – Japánból vagy Indiából – érkező tőke, amelyek több országban jelentősen meghaladják a kínai beruházások értékét.

Fogékony politikusok

A helyi politikai szereplők bevetése szintén jó eszköz a közvélemény manipulálására. Az emberek szemében ugyanis az adott ország politikusai hitelesebb hírvivők, mint a külföldi dezinformációs csatornák. Ezek a közszereplők vagy gyakorlatiasan elmagyarázzák, hogy országaiknak miért is kell együttműködniük a nagyhatalmakkal, vagy egyszerűen csak rendszeresen kifejezik csodálatukat az autokráciákkal szemben.

Emellett kutatások is alátámasztják, hogy ahol a politikusok kedvezően nyilatkoznak a rezsimekről, a szavazóik is szimpatizálni kezdenek az adott országokkal. Putyin orosz elnök értékelése például sokkal pozitívabb a populista jobboldali és a radikális baloldali pártok szavazói körében egyaránt.

A demokrácia hanyatlása

A demokratikus intézményekbe vetett bizalom csökkenése kedvez az orosz és kínai törekvéseknek. A világjárvány idején azonban mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok a tekintélyelvű retorikai támadások könnyű célpontjának bizonyultak.

Krekó felhívja a figyelmet, hogy a demokratikus országokban az autoriter propaganda egyfajta önbeteljesítő jóslatként éri el a célját: míg a demokrácia gyengül és a polgárok elégedetlenek az erőtlen vezetőkkel, Peking és Moszkva jó alternatívaként tüntetik fel magukat. Végül az egyes országok vezetői csodálkozva kérdezik maguktól: ha Oroszország és Kína valóban ilyen erősek és veszélyesek, miért ne válasszuk őket fő szövetségeseinknek?

A MINDENHATÓSÁG LELEPLEZÉSE

A demokrácia hírnevének megőrzéséhez elengedhetetlen az önkényuralmi fenyegetések mélyebb megértése. A PPK egyetemi docense szerint azonban visszaüthet  az autoriter fenyegetések körüli szenzációhajhász, hiszterizáló közbeszéd is, az ugyanis csak még nagyobbnak és sikeresebbnek állítja  be a nagyhatalmakat. A probléma tehát újfajta megközelítést igényel: a politikusoknak, döntéshozóknak és szakértőknek árnyaltabban kell fogalmazniuk, kiemelve a szuperhatalmak gyengeségeit és az általuk jelentett veszélyeket. A nemzetközi médiának pedig arra kell törekednie, hogy átfogó képet nyújtson Kína és Oroszország belső helyzetéről, rámutatva nem csak arra, hogy ezen rendszerek a látszólagos belső támogatást masszív represszióval érik el, de a gyengeségeikre is, például a szociális ellátások területén.

A nyugati világ nemzeti és nemzetközi stratégiai kommunikációért felelős intézményeinek innovatív módszereket kell találniuk a liberális demokráciába vetett bizalom helyreállítására, beszélniük kell az alapvető liberális-demokratikus értékekről és intézményeik működéseinek nem mindig magától értetődő előnyeiről. Ezeket ugyanis túl könnyen el lehet felejteni olyan kihívásokkal teli időkben, mint amilyeneket ma élünk – szögezi le a szerző.

A Journal of Democracyben megjelent tanulmány itt olvasható.