Gratulálunk a friss diplomásainknak!

Virtuális diplomaosztó ünnepségen köszöntötte a végzősöket az ELTE PPK

2020.07.08.
Gratulálunk a friss diplomásainknak!
Több mint ezren kapják kézhez a 2019-2020-as tanév végén az ELTE PPK alap- és mesterképzésein, szakirányú továbbképzésein és az osztatlan tanárképzéseken szerzett diplomájukat. A járványhelyzetre való tekintettel idén a képzés elvégzését igazoló dokumentumokat a postás kézbesíti, a PPK azonban fontosnak tartotta, hogy a tanulmányok sikeres befejezését idén is méltó módon megünnepelje. A sajátos körülmények között a diplomaosztón diplomát ugyan nem oszthattunk, de egy rövid időre képek, filmek és beszédek segítségével megidéztük a PPK-s diákévek helyszíneit is hangulatát.

Demetrovics Zsolt, az ELTE PPK dékánja arra biztatta a kar 28 féle képzésén most diplomázókat, hogy ápolják az itt kialakult baráti és szakmai kapcsolatokat, és akár jövőre, akár a későbbiekben térjenek majd vissza ismét hallgatóként mesterképzésben, doktori képzésben, vagy valamely speciális szakirányon bővítve ismereteiket. Kifejezte reményét, hogy a formális tanulmányaikat most befejezőkkel is adódik majd lehetőség a közös szakmai munkára. Elismerését fejezte ki mindazoknak, akik a megváltozott, extra kihívásokkal teli félévben is sikeresen vették az akadályokat a diplomáig vezető úton.

A kari Hallgatói Önkormányzat nevében Korinek Janka elnök a közösségi szellem, a közös élmények erejét idézte fel, sok sikert kívánva a friss diplomásoknak karrierjük elkezdéséhez.

A végzős hallgatók nevében Diczkó Dalma, a PPK pszichológia alapszak friss diplomása búcsúzott, aki arra biztatta hallgatótársait, hogy egy pillanatra gondolják végig, kik támogatták őket a siker felé vezető úton, és köszönjék meg szüleiknek, tanáraiknak, hogy lehetővé tették számukra a diploma megszerzését.

A diploma azt jelenti, hogy a tulajdonosa képes bonyolult dolgokat megérteni és megtanulni – fejtette ki ünnepi beszédében Mérő László professor emeritus. A gyakorlati tudás jelentőségét nem lebecsülve Mérő mindenekelőtt amellett érvelt, hogy az egyetemi képzés legfőbb értéke az új, az előre nem látható helyzetekben való helytállás képességének a megszerzése, és erre készítenek fel a PPK szakjai is. Beszédében megidézte az utolsó félév online óráit is, merész hasonlattal (ld. a filmet!) arra ösztönözve a volt hallgatókat, hogy ne figyeljenek túlságosan a tanáraikra, merjenek elrugaszkodni, önálló útra lépni, hogy nagy dolgokat vihessenek véghez.

A PPK angol nyelvű nemzetközi képzésein idén diplomázó 94 hallgató élő online virtuális esemény keretében vett búcsút az alma matertől, a magyar diplomaosztó ünnepséggel egyidőben.

A kari virtuális diplomaosztó ünnepség után július 8-án és 9-én élő online szakos búcsúeseményeket is szerveznek a PPK intézetei.

A virtuális diplomaosztó ünnepség itt tekinthető meg.