Fókuszban az emberi méltóság

Nagy sikert ért el főelőadóként Dr. Rónay Zoltán egyetemi docens, a PPK Neveléstudományi Intézet Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoportjának kutatója hétvégén az „END 2018 - International Conference on Education and New Developments” című, nemzetközi, budapesti konferencián, amelynek fókuszában az oktatással szembeni kihívások álltak.

 

Kutatónk előadásában az emberi méltóságot helyezte a középpontba mint az oktatás keretét s egyszersmind annak tárgyát is képező alapelvet, értelemszerűen a társadalmat érintő kihívások és az oktatás kapcsolatának tükrében.

 Ezeket a kihívásokat sokan sokféleképpen csoportosítják; Rónay Zoltán előadásának középpontjában azok az elemek álltak, amelyek a legszorosabb kapcsolatban állnak az emberi méltóság tiszteletének követelményével. Ezek közül kettő régóta ismert jelenség: a fekete pedagógia és az agresszió. A másik kettő napjaink meghatározó jelenségei közé tartozik: a migrációs válság és a digitalizáció. A szakember valamennyi jelenséggel kapcsolatban hazai és nemzetközi pedagógiai eseteket mutatott be, amelyekben a sértett fél alapvető emberi jogai sérültek, egyúttal megvilágította azt is, hogy mások emberi méltósága tisztelete milyen módon tudja megelőzni vagy megoldani ezeket a konfliktusokat.

 Az előadás konklúzióját úgy vonta meg Rónay Zoltán, hogy az emberi méltóság tisztelete nem csupán jogelv vagy elvi deklaráció, hanem olyan vezérfonal, amely útmutatást ad az élet minden területének abban a tekintetben, hogy morálisan helyes döntéseket lehessen hozni. Ebben kiemelt szerepe van az iskolának és az egyetemnek. Utóbbi feladata ugyanis, hogy a tanárképzésben a leendő pedagógusokat mindenre felkészítse. E vonatkozásban bemutatta – egyebek mellett – az általa kifejlesztett „A pedagógiai hivatás jogi és etikai keretei” című kurzus tervét, amely az idei őszi tanévben indul.  

 A résztvevők hozzászólásaikban rendkívül fontosnak értékelték a témát. Kutatónkat előadása nyomán Krystyna Nowak-Fabrykowski, a Central Michigan University Early Chlidhood, Teacher Education and Professional Development professzora meghívta, hogy a CMU-n is tartson előadást. A tanácskozás egyik szekcióelőadását Fehérvári Anikó és doktorandusza, Bükki Eszter tartotta.

ppk.elte.hu

2018.06.25.