Fókuszban a pedagógusok szakmai fejlődése

2022.04.04.
Fókuszban a pedagógusok szakmai fejlődése
Megjelent a Neveléstudomány című folyóirat tavaszi száma, amelynek tematikus tanulmányai a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését vizsgáló négyéves MoTeL (Models of Teacher Learning) kutatás egyes eredményeit összegzik.

A 2018-ben indult projekt célja a pedagógusmunka eredményességét meghatározó összefüggések feltárása, koncentrálva a folyamatos szakmai fejlődés és tanulás rendszerét alkotó tényezőkre. A projekt keretében megvalósult reprezentatív felmérés 656 általános és középiskolából összesen 5063 pedagógus és intézményvezető válaszait tartalmazza, amelynek eredményeiről korábban itt adtunk hírt.

A Neveléstudomány Fókusz rovatában 3 tanulmány foglalkozik a témával:

Az első tanulmányban Rapos Nóra, Tókos Katalin, Nagy Krisztina, Eszes Fruzsina és Horváth László írása a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének és tanulásának komplexitását mutatja be, melynek célja annak az elméleti irodalomnak a rendszerezése, amely a szakmai fejlődést tanuláselméleti alapon közelíti. Emellett kísérletet tesz a hazai pedagógusok tanulásával foglalkozó szakirodalom összegzésére, rámutatva, hogy az informális, munkahelyi tanulás vizsgálata milyen fontos irány magyar viszonylatban is.

Ehhez az íráshoz szorosan kapcsolódik Lénárd Sándor, Szivák Judit, Urbán Krisztián, Tóth-Pjeczka Kata és Horváth László tanulmánya, amely annak a szervezetnek, tanuló szakmai közösségnek a szakmai fejlődésre gyakorolt hatását elemzi, ahol a tanárok mindennapi munkájukat végzik.

Végül Rapos Nóra, Tókos Katalin, Eszes Fruzsina és Nagy Krisztina egy elméleti írásban tárják fel a még képzésben levő, tanárszakos hallgatók szakmai fejlődését és tanulását meghatározó kontextuális elemeket és vizsgálati lehetőségeiket.

A folyóirat Körkép rovata olyan témákat jár körül, mint az adaptív-elfogadó iskola, az abdukció mint szakértői eljárás a tanulási zavarok felfedésében, az általános iskolások kulturális fogyasztására ható tényezők vagy a pénzügyi kultúrát fejlesztő képzések.

A tavaszi szám Szemle rovatában pedig ezúttal a társasjáték-pedagógia kerül terítékre.

A Neveléstudomány az ELTE PPK pedagógiai kutatással foglalkozó, negyedévente megjelenő folyóirata. A legfrissebb lapszám ingyenesen letölthető a folyóirat honlapján.