Felhívás az ELTE PPK TDK Pszichológia szakos online háziversenyén való részvételre

Az ELTE-PPK Pszichológiai Intézete 2020 December 11-én 10-14 óra között Pszichológia szakos TDK háziversenyt rendez online formában, Zoom felületen. Szeretettel várjuk a pszichológia témájú TDK pályamunkákat más egyetemekről és középiskolákból is. A konferencián a hallgatók diáktudományos tevékenységüket dokumentáló pályamunkájukat egy 10 perces szóbeli prezentáció formájában mutathatják be. Jelentkezés a pályamunkát összefoglaló rezümével1. Amennyiben a szerzők angol nyelvű képzésben vesznek részt, úgy a pályamunka angol nyelven is benyújtható.

A háziverseny zsűribizottsága a szóbeli prezentáció alapján javasolja az arra érdemes pályamunkákat a 2021-ben megrendezésre kerülő 35. Országos Tudományos Diákköri konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójába.

További információk:

  • A konferenciára és a háziversenyre is diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni, fontos szempont, hogy a pályamunkának önálló és új kutatási eredményeket kell tartalmaznia!
  • Érdemes már az intézményi TDK-ra készülve szem előtt tartani a később beadandó OTDK dolgozatra vonatkozó szekció-kiírás szempontjait. A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívásának a pályamunkák formai és tartalmi követelményeire vonatkozó információk elérhetőek az alábbi linken: https://otdk.hu/storage/pages/kozponti-felhivas/35OTDKkozponti_felhivas.pdf

    A központi felhívás itt található a 35. OTDK-ra: https://otdk.hu/storage/pages/kozponti-felhivas/35OTDKkozponti_felhivas.pdf

Jelentkezés 2020. december 6-ig

Az alábbi űrlap kitöltésével: https://forms.gle/ChW9Uojkrk7aG89c9

Nagy Tamás, ELTE PPK, Kari TDK felelős

Józsa Emese, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Intézeti TDK felelős

 

  1. Az előadás-kivonat egy összefoglaló közlemény, mely tartalmazza a kutatás tárgyának szakirodalmi bevezetését, a vizsgálat hipotéziseit és módszereit, a legfontosabb eredményeket, valamint azok értelmezését. Terjedelme ne haladja meg a 3 oldalt (ábrákkal, táblázatokkal és hivatkozásokkal együtt), stílusa legyen tudományos és szakszerű, formailag feleljen meg a tudományos közlemények elvárásainak (pl. APA hivatkozási rend betartása).