Felhívás a TDK Pszichológia szakos háziversenyén való résztvételre

 

Az ELTE PPK Pszichológiai Intézete 2019. december 6-án Pszichológia szakos TDK háziversenyt rendez. Szeretettel várjuk a pszichológia témájú TDK pályamunkákat más egyetemekről és középiskolákból is. A konferencián a hallgatók diáktudományos tevékenységüket dokumentáló pályamunkájukat egy 10 perces szóbeli prezentáció formájában mutathatják be. Jelentkezés a pályamunkát összefoglaló rezümével1.

A háziverseny zsűribizottsága a szóbeli prezentáció alapján javasolja az arra érdemes pályamunkákat a 2021-ben Nyíregyházán megrendezésre kerülő 35. Országos Tudományos Diákköri konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójába.

További információk:

  • A konferenciára és a háziversenyre is diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni, fontos szempont, hogy a pályamunkának önálló és új kutatási eredményeket kell tartalmaznia!
  • Érdemes már az intézményi TDK-ra készülve szem előtt tartani a később beadandó OTDK dolgozatra vonatkozó szekció-kiírás szempontjait. A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívásának a pályamunkák formai és tartalmi követelményeire vonatkozó melléklete elérhető az alábbi linken. A központi felhívás itt található a 35. OTDK-ra.
Jelentkezés 2019. november 30-ig az alábbi űrlap kitöltésével.
1. Az előadás-kivonat egy összefoglaló
 közlemény, mely tartalmazza a kutatás tárgyának szakirodalmi 
bevezetését, a vizsgálat hipotéziseit és módszereit, a legfontosabb 
eredményeket, valamint azok értelmezését. Terjedelme ne haladja meg a 3 
oldalt (ábrákkal, táblázatokkal és hivatkozásokkal együtt), stílusa 
legyen tudományos és szakszerű, formailag feleljen meg a tudományos 
közlemények elvárásainak (pl. APA hivatkozási rend betartása).