Felhívás a Kardos Lajos Pszichológia versenyen való részvételre

Az ELTE-PPK Pszichológiai Intézete országos szintű ONLINE tudományos konferenciát és versenyt rendez a pszichológia témában kutató főiskolás és egyetemista diákok számára1. A konferencia célja, hogy ösztönözze a graduális képzés keretein túlmutató empirikus kutatómunkát, és az eredmények bemutatási és értékelési fóruma legyen.
 
Időpont: 2020. november 13.

Részvételi feltételek:

A konferenciára diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni,

  • mely a képzési idő alatt, önképzési céllal2 készült empirikus kutatómunka eredményeit mutatja be
  • melyet országos konferencián (pl. OTDK) még nem prezentáltak3,
  • melynek szerzője (szerzői) a konferencia félévében valamely osztatlan egyetemi, főiskolai, illetve BA, BSc, MA, MSc vagy középiskolai képzés aktív hallgató(i),
  • amennyiben részvételi szándékát az űrlap kitöltésével is jelzi és ide feltölti a magyar, vagy angol nyelvű előadás 2-3 oldalas kivonatát is a megadott határidő betartásával (2020. november 7.).
  • és az előadás-kivonat bírálata alapján a konferencián való részvételre meghívást kap (2020. november 9-én).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. november 7.

Az előadás-kivonat egy összefoglaló közlemény, amely tartalmazza a kutatás tárgyának szakirodalmi bevezetését, a vizsgálat hipotéziseit és módszereit, a legfontosabb eredményeket, valamint azok értelmezését. Terjedelme ne haladja meg a 3 oldalt (ábrákkal, táblázatokkal és hivatkozásokkal együtt), stílusa legyen tudományos és szakszerű, formailag feleljen meg a tudományos közlemények elvárásainak (pl. APA hivatkozási rend betartása).

Az előadás-kivonatok bírálata alapján a konferencián való részvételre a meghívókat 2020. november 9-én küldjük ki. A konferenciára meghívott előadásokat a szerző(k) 12 percben prezentálják, melyet 5 perc megbeszélés követ. Az egyes szekciók zsűri-bizottságai I., II., és III. helyezést adnak a legkiválóbb kutató diákok munkáira. Az értékelésben figyelembe veszik a korábban beküldött írásos anyag (előadás-kivonat), valamint a prezentáció formai és tartalmi jellemzőit, tudományos stílusát, érthetőségét, valamint az előadók vitakészségét is.

A konferencián való részvétel lehetőséget ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre. Emellett az egyes intézményekben plusz pontokat jelenthet az MA felvételi, illetve a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél, amennyiben az adott képzőhelyek felvételi szabályzata ezt megfogalmazza.

ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Intézeti TDK felelős: Józsa Emese (jozsa.emese@ppk.elte.hu)

[1] A konferencián való részvétel és a nevezés ingyenes, a rendezvény publikus.

[2] Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, műhelymunkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, stb. – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – a konferenciára nem nyújthatók be, ezek továbbfejlesztett, bővített változata viszont igen.

[3] Ugyanakkor az előadást már bemutathatták korábban pl. TDK háziversenyen vagy más nem országos szintű fórumon.