ELTE PPK TDK pszichológia szekció háziverseny - FELHÍVÁS

2023.10.10.
ELTE PPK TDK pszichológia szekció háziverseny - FELHÍVÁS
Az ELTE PPK Pszichológiai Intézete 2023. december 8-án 10:00-14:00 óra között TDK háziversenyt rendez.

Szeretettel várjuk a pszichológia témájú TDK pályamunkákat más egyetemekről és középiskolákból is. A konferencián a hallgatók diáktudományos tevékenységüket dokumentáló pályamunkájukat egy 10 perces szóbeli prezentáció formájában mutathatják be. Jelentkezés a pályamunkát összefoglaló rezümével1. Amennyiben a szerzők angol nyelvű képzésben vesznek részt, úgy a pályamunka angol nyelven is benyújtható.

A személyes jelenléttel zajló, az ELTE PPK Izabella utcai épületében megrendezett háziverseny zsűribizottsága a szóbeli prezentáció alapján javasolja az arra érdemes pályamunkákat a 2025-ban megrendezésre kerülő 37. Országos Tudományos Diákköri konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójába.

További információk:

  • A konferenciára és a háziversenyre is diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni. Fontos szempont, hogy a pályamunkának önálló és új kutatási eredményeket kell tartalmaznia!
  • Érdemes már az intézményi TDK-ra készülve szem előtt tartani a később beadandó OTDK dolgozatra vonatkozó szekciókiírás szempontjait. A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívásának a pályamunkák formai és tartalmi követelményeire vonatkozó információk elérhetőek az alábbi  linken.
  • A soron következő, 37. OTDK-ra még nem közölték a központi felhívást. Tájékozódásképp a legutóbbi, 36. OTDK felhívása itt található.
Jelentkezés 2023. november 20-ig az alábbi űrlap kitöltésével.
1 Az előadás-kivonat egy összefoglaló közlemény, mely tartalmazza a kutatás tárgyának szakirodalmi bevezetését, a vizsgálat hipotéziseit és módszereit, a legfontosabb eredményeket, valamint azok értelmezését. Terjedelme ne haladja meg a 3 oldalt (ábrákkal, táblázatokkal és hivatkozásokkal együtt), stílusa legyen tudományos és szakszerű, formailag feleljen meg a tudományos közlemények elvárásainak (pl. APA hivatkozási rend betartása).