Drogkutatás nemzetközi szinten

2022.10.12.
Drogkutatás nemzetközi szinten
Kaló Zsuzsát, az ELTE PPK habilitált egyetemi docensét 2022. októberi bécsi konferenciáján alelnökévé választotta a kábítószer-problémákkal foglalkozó európai társadalomtudósok szervezete, az ESSD.

Az ESSD (European Society for Social Drug Research) 1990-ben Amszterdamban alakult meg mint a drogproblémákkal társadalomtudományi szempontból foglalkozó kutatók európai egyesülete, Dirk Korf professzor kezdeményezésére. A társaságnak 250 tagja van, főleg Hollandia, Belgium, Németország, Nagy Britannia és a skandináv államok drogkutatással foglalkozó társadalomtudósai. A társaság fő célja a kábítószer-kutatás társadalomtudományi megközelítéseinek előmozdítása, különösen a kvalitatív és újszerű kutatási módszerek támogatása, valamint a pályakezdő kutatók ösztönzése.

Az ESSD létrehozása előtt a legtöbb európai országban a kábítószer-kutatást sokáig az orvosi és terápiás szakma uralta. A társadalomtudomány és a kvalitatív kutatás alig képviseltette magát a kábítószer-használat etiológiájának és epidemiológiájának vizsgálatában, és a társadalmi válaszadás és a társadalmi kontroll kutatásában. Az ESSD létrehozása válasz volt a társadalomtudományi közösségen belüli szorosabb együttműködés iránti igényre. Az egyesület évente konferenciákat tart és könyveket ad ki.

A szervezet konferenciáját eddig két alkalommal, 2008-ban és 2018-ban tartották az ELTE PPK szervezésében Budapesten, a 2018-as ESSD konferenciát Kaló Zsuzsa, Felvinczi Katalin és Demetrovics Zsolt szervezte, 2019-ben Kaló Zsuzsa volt az ESSD Why? Explanations for drug use and drug dealing in social drug research címmel megjelent évkönyvének egyik szerkesztője.

Kapcsolódó cikkeink:

Bevezetés a szerhasználó nők világába (könyvajánló)