Doktori védések (2016)

2016.12.14.
Doktori védések (2016)
Név A védés dátuma A védés helyszíne Témavezető Tézisek
(magyarul)
Tézisek
(angolul)

Csobánka Zsuzsa Emese

2016-XII-01 16:00

ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest Kazinczy u. 23-27. 217. terem

Dr. Trencsényi László

Tézisek Thesis
A „kortárs szemléletű” irodalomtanítás lehetőségei

Borza Natália

2016-XI-23 14:00

ELTE BTK, 1088. Budapest, Múzeum krt. 4. “D” épület alagsori Kari Tanácsterem

Dr. Károly Krisztina

  Thesis
Register analysis of English for specific purposes discourse

Mile Anikó Eszter

2016-IX-30 9:00

ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar, 1075. Budapest Kazinczy u. 23-27. 203. terem

Dr. Papp Gabriella

Tézisek Thesis
Gyógypedagógiai szakértelem, szerepek és kompetenciák az együttnevelés szolgálatában

Feyér Bálint

2016-VII-15 10:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest Rákóczi út 5.

Dr. Wein-Csizér Katalin, Dr. Illés Éva

  Thesis
Investigating Hungarian EFL Learners’ Comprehension and Attitudes Pertaining to English Speech Varieties

Adorján Mária

2016-VI-16 10:00

ELTE BTK, 1088 Budapest, Rákóczi út 5., Angol-Amerikai Intézet IV/423. terem

Dr. Károly Krisztina

  Thesis
Lexical Repetiton in Academic Discourse. The Design of a Computer-Aided Analytical Model for the Study of the Text Organizing Role of Repetition

Kiss Zoltán

2016-VI-16 10:00

ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, 1064 Budapest, Izabella u. 46. 301.

Dr. Vass Miklós

Tézisek Thesis
Testnevelés tantárgy iránti attitűdök és a tanításban megjelenő interakciók sajátossága tanító szakos hallgatók körében

Hegyi-Halmos Nóra

2016-VI-14 15:00

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. Kari tanácsterem

Dr. Kereszty Orsolya

Tézisek Thesis
Az iskolai pályaorientáció szerepe és gyakorlata a hazai köznevelési intézményekben

Mészárosné Kóris Rita

2016-VI-14 12:00

ELTE BTK, 1088 Budapest, Rákóczi út 5., Angol-Amerikai Intézet IV/423. terem

Dr. Károly Krisztina

  Thesis
Business English Teacher Competencies:A Mixed-method Study of the Required Competencies of Business English Teachers for Running In-company Business (...)

Kálmán Csaba

2016-VI-10 12:00

ELTE BTK, 1088 Budapest, Rákóczi út 5., Angol-Amerikai Intézet IV/423. terem

Dr. Csizér Kata

  Thesis
Corporate language education in Hungary: The teacher’s role in generating and maintaining the motivation of learners of English

Körmendy Zsolt

2016-VI-30 14:00

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1064 Budapest Izabella u. 46. 101.

Dr. Trencsényi László

Tézisek Thesis
Koncertpedagógia: a befogadóvá nevelés alternatív útja

Benyovszky Andrea

2016-V-04 15:30

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. Nagy Sándor terem

Dr. Schaffhauser Franz

Tézisek Thesis
A konduktív pedagógia permanens jelenléte az Amerikai Egyesült Államokban

Asztalos Réka

2016-IV-28 15:00

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. 113.

Dr. Major Éva és Dr. Wein-Csizér Katalin

Thesis
The Pedagogical Purposes of the Use of Virtual Learning Environments and Web 2.0 Tools in Tertiary Language Teaching in a Blended Learning Environment

Bárd Edit

2016-IV-20 15:00

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. Nagy Sándor terem

Dr. Német András

Tézisek Thesis
Múzeum – az élményszerű tanulás helyszíne – A múzeumpedagógia jelene és lehetőségei

Erdei Róbert

2016-IV-01 10:00

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. 113. terem

Dr. Falus Iván

Tézisek Thesis
Reziliencia és iskolakezdés

Tóth-Mózer Szilvia

2016-II-18 15:00

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. 214. terem

Dr. Ollé János, Dr. Kárpáti Andrea

Tézisek Thesis
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban. Középiskolások internethasználati és tanulási preferenciái, énképe és digitális kompetenciája

Lelovics Zsuzsanna

2016-II-3 15:00

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. Nagy Sándor terem(fszt. 4.)

Dr. M. Nádasi Mária

Tézisek Thesis
Az egészséges táplálkozásra nevelés mint nevelési feladat és értékközvetítés a középiskolás korosztályban

Dóra László

2016-I-27 15:00

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. 214.

Dr. Sz.Tóth János

Tézisek Thesis
A média kommunikációs elméleteinek tanítása és alkalmazása a felnőttképzésben

Réz Lóránt

2016-I-19 14:00

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. 113.

Dr. Szabolcs Éva

Tézisek Thesis
Az intézményes orgonaoktatás Magyarországon 1832-től

 Karlowits-Juhász Orchidea

 2016-I-27 14:00

 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. 113.

Dr. Trencsényi László

Tézisek Thesis
A jezsuiták szeretetszolgálata a kötelező iskolai közösségi szolgálat kontextusában

 Shain Sarit

2016-01-08 10:00

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Dr. Vass Vilmos

Thesis
The Relations Between Self Efficacy, Self Control, Timing of Testing and Type of School Transitions Among 1st Graders, 7th Graders and High School Students in