Doktori védések (2015)

2016.11.10.
Doktori védések (2015)
Név A védés dátuma A védés helyszíne Témavezető Tézisek
(magyarul)
Tézisek
(angolul)

Gaskó Krisztina

2015.12.16. 10.00

KAZY Nagy Sándor terem

Dr. Falus Iván

Tézisek Thesis
Tanulási profil mint a tanulásfejlesztés alapja

Bánhalmi Árpád

2015.12.16. 14.00

KAZY 113.

Dr. Nahalka István

Tézisek Thesis
Konjunktív Bayes-hálókkal kiterjesztett tudástérelmélet és alkalmazása a felsőfokú matematikaoktatás néhány problémájára

Antalka Ágota

2015.12.11. 14.00

KAZY 212.

Dr. Vámos Ágnes, Dr. Szabolcs Éva

Tézisek Thesis
A tanári kiégés feltérképezése Kovászna megye középiskolai tanárainak körében

Bárdi Árpád

2015.10.28. 10.00

KAZY 115.

Dr. Bús Imre

Tézisek Thesis
A tanösvények szerepe a kisiskolások környezeti nevelésében

Juhász Andrea

2015.09.24. 16.00

KAZY fszt 4.

Dr. Csizér Kata

  Thesis
The Conceptualization of Communicative Competence in Secondary EFL Classrooms in Hungary

Rácz Katalin

2015.07.03.

fszt 4.

Dr. Zsoldos Márta

Tézisek Thesis
Az Alapozó Terápia hatásvizsgálata iskolaéretlenség jeleit mutató óvodás gyermekek körében

Endrődy-Nagy Orsolya

2015.06.26. 14.00

KAZY fszt. 4.

Dr. Szabolcs Éva

Tézisek Thesis
A reneszánsz gyermekképe – a gyermekkép reneszánsza 1455-1517 között Európában – ikonográfiai elemzés

Kispálné Horváth Mária

2015.06.12. 10.00

KAZY fszt 4.

Dr. Mátrai Zsuzsa

Tézisek Thesis
A felnőttkori tanulás hatása a komfortérzésre

Katona Vanda

2015.06.19. 09.00

fszt 4.

Dr. Könczei György

Tézisek Thesis
Mozgássérült emberek felnőtté válása a társadalom által teremtett keretek között – A reziliencia lehetősége az életutakban

Csomortáni Domokos Zoltán

2015.04.30 13:00

KAZY Aula

Dr. Demetrovics Zsolt, Dr. Mesterházi Zsuzsa

Tézisek Thesis
Túl jó / elég rossz szülők. A pszichológiai túlvédés okai, jellemzői, következményei és kezelési lehetőségei

Jenei Gabriella

2015.03.27 10:00

KAZY 213.

 

Dr. Károly Krisztina

 

  Thesis
Referential Cohesion in Academic Writing

Győrfyné Kukoda Andrea

2015.03.17 14:00

KAZY fszt. 4.

Dr. Nahalka István

Tézisek Thesis
A pedagógiai tevékenység feltételrendszerének és módszereinek alakulása a közigazgatási egyetemi képzésben

Szabó Júlia

2015.03.12 14:00

KAZY 113.

Dr. Golnhofer Erzsébet

Tézisek Thesis
Eredményes-e a hazai földrajztanítás? A képesség-, készségfejlesztés gyakorlati nehézségei a középiskolai földrajzoktatás területén

Kiss Virág

 

2015.03.03. 13.00

 

KAZY 115.

Dr. Bodóczky István

Tézisek Thesis
A vizuális művészetpedagógia és a művészetterápia összehasonlítása a tanári és terapeuta kompetenciák tükrében

Mikó Magdolna

2015.01.12. 15:00

KAZY fszt. 4.

Szivák Judit

Tézisek Thesis
Kollaboratív, internet alapú tanulási felületek tervezése és a tanulásban betöltött szerepének értékelése

Bukta Zsuzsanna

2015.01.06 14:00

KAZY 113.

Striker Sándor

Tézisek Thesis
Civil társadalom, közösségépítés, helyi cselekvés a sportban – A sportegyesületek szervezeti jellemzői és a helyi önkormányzatokkal való kapcsolata