Doktori védések – 2013

2013.12.11.
Doktori védések – 2013
Név A védés dátuma Témavezető Tézisek
(magyarul)
Tézisek
(angolul)

Karner Orsolya Julianna

2012.12.11. 10.00

Ritoók Magda

Tézisek Thesis
A csoportos tanácsadás mint tanulási folyamat. Álláskeresőknek nyújtott tréning utánkövetéses hatásvizsgálata

Takács Ádám

2013.12.02.15.00

Csépe Valéria

Tézisek Thesis
Az ADHD heterogenitásának vizsgálata kognitív neuropszichológiai alcsoportképzéssel

Pajor Gabriella

2013.11.12. 14.00

N.Kollár Katalin

Tézisek Thesis
Serdülők teljesítménymotivációja a Célorientációs Elmélet tükrében

Koronczai Beatrix

2013.10.02. 13.00

Demetrovics Zsolt

Tézisek Thesis
A problémás internethasználat és internetfüggőség mérése, valamint személyiségpszchológiai jellemzői

Jármi Éva

2013.07.01.16.00

Csépe Valéria

Tézisek Thesis
Alapvető számolási képességek tipikus és atipikus fejlődése, a számolási zavar diagnosztikája

Pápay Nikolett

2013.06.17. 12.00

Pigniczkiné Rigó Adrien

Tézisek Thesis
A reproduktív egészség és a termékenységi problémák pszichoszociális kontextusa

Csákvári Judit

2013.06.26. 15.00

Győri Miklós, Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes

Tézisek Thesis
Intellektuális képességzavar és szociális kognició

Surányi Zsuzsanna

2013.05.17. 13.00

Vargha András

  Thesis
Person-oriented approach in personality - and in health psychology

Nagybányai-Nagy Olivér

2013.05.03. 13.00

Oláh Attila

Tézisek Thesis
Válaszstílus jellemzők hatása az önkitöltős tesztelési eljárások mérési eredményességére

Soós Julianna Katalin

2013.04.12. 10.00

Juhász Márta

Tézisek Thesis
A tudás megosztáshoz szükséges team folyamatok vizsgálata (...)

Halász Erna

2013.01.14.14.00

Király Ildikó

Tézisek Thesis
Az autonoetikus emlékezésmód kibontakozásának három pillére: az elvárásmegszegés, a narratív fejlődés és a perspektívaváltás képességének vizsgálata kisgyerme