Doktori védések (2009)

2009.12.12.
Doktori védések (2009)
Név Védés dátuma Védés helyszíne Témavezető Tézisek
(magyarul)
Tézisek
(angolul)

Sanda István Dániel

2009.12.16. 11.00

Kazy /I. em. 104/

Dr. Németh András DSc

Tézisek  
A pedagógiai terek vizsgálata-különös tekintettel a XX. századi magyar iskolára

Varró Ferencné

2009.dec.10. 11.00

Kazy /I. em. 104/

Dr. Pethő László CSc.

Tézisek  
A Jászság felnőttképzésről

Ben-Asher Israela

2009. dec. 9. 15.00

Kazy/IV. em. 407/

Dr. Schaffhauser Franz CSc.

  Thesis
Are empowerment courses for women a tool for social change? The situation in Israel

Brózik-Piniel Katalin

2009. dec. 15. 10.00

Kazy /I. em. 104/

Dr. Dolgosné Dr. Kormos Judit

  Thesis
The developement of foregin language classroom anxiety in secondary school

Pálvölgyi Ferenc

2009. dec. 07. 09.00

Kazy /I. em. 104/

Dr. Bábosik István

Tézisek Thesis
Az erkölcsi nevelés univerzális modellje

Tókos Katalin

2009. okt. 22. 13.00

Kazy /I. em. 104./

Dr. Schaffhauser Franz

Tézisek Thesis
A serdülők önmagulkról alkotott képe narratív megközelítésben-Az önismereti kompetencia fejlesztésének lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban

Kövecsesné Gősi Viktória

2009. okt. 20. 15.15

Kazy /I. em. 104./

  Tézisek  
A környezeti nevelés változatai az általános iskolában-Az Erdőpedagógia Projekt hatékonyságának vizsgálata.

Belényesi Emese

2009. szept. 28. 9.00

Kazy /I. em. 104./

Dr. Habil Mikonya György

Tézisek  
Közigazgatási továbbképzések a kompetenciafejlesztés tükrében

Arapovics Mária

2009. május 25. 14.30

Kazy /I. em. 104./

  Tézisek Thesis
A civil társadalom és a nonprofit szervezetek szerepe az egész életre kiterjedő tanulásban.

Bodorné Németh Tünde

2009. május 7. 14.00

Kazy/ 305

Dr. Réthy Endréné

Tézis  
Sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet és különtámogatás – Adatgyűjtés Nógrád megyében.

Dorit Telor-Reize

2009. június 24. 15.00

104. terem

Dr. Szabolcs Éva

  Thesis
Native and Non-Native English-Speaking Teachers: Investigation of Teacher-Student Interaction Using the Students’ Mother Tongue

Gruiz Márton

2009. június 25. 14.00

/FSZ 4./

Dr. habil. Tasnádi Péter, Prof. Tél Tamás

Tézisek Thesis
Disszertációként benyújtott/ Kaotikus dinamika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) Chaotic Dynamic (Cambridge University Press, 2006.)

Hadnagy József

2009. június 23., 11.00

Kazy /305

  Tézisek  
A csoportmunka oktatásának sajátosságai a hazai szociálpedagógus képzésben

Holsblat Rachel

2009. június 23 15.00

104. terem

Dr. Barkó Endre

  Thesis
Teacher Organization Citizenship Behavior: The Impact of Variables on the Level of the Organization and on the Level of the Individual on the Teacher Organiza

Husein Zarka

2009. június 23. 17.00

104. terem

Dr. Barkó Endre

  Thesis
Perceptions and Attitudes of Druse Students Regarding Values of a Modern Multicultural Society

Kálmán Orsolya

2009. június 29., 14.00

Kazy/ 104

  Tézisek  
A hallgatók tanulási sajátosságai és ezek változásai

Köves Szilvia

2009. június 22., 14.00

Kazy/ 104

  Tézisek Thesis
A hazai rajzoktatás története (1777-1944) kortárs nevelési és művészeti irányzatok tükrében

Mészáros György

2009. június 15. 14.00

 

Dr. Bábosik István DSc.

Tézisek  
Az ifjúsági szubkultúrák szerepe a nevelési folyamatban – Iskolai etnográfia.

Nagy Márta

2009. június 23., 10.00

/FSZ 4./

  Tézis Thesis
A Kodály-koncepció gyakorlati alkalmazásának pedagógiai hatásvizsgálata

Orosz Angéla

2009. május 11. 14.00

Kazy/I. em. 104./

Dr. Mesterházi Zsuzsanna

Tézisek  
Hallássérült gyermekek integrált nevelése különös tekintettel az oktatásszervezési kérdésekre

Sazdovska Jasmina

2009. június 17., 14.30

/FSZ 4./

    Thesis
The Intentionality Model of Presentations: Towards a Speech Act and Genre Analysis of Business Presentations

Sher Sara

2009. június 22. 10.30

104. terem

Dr. Falus Iván

  Thesis
The Relationship between Empathic Ability and Modes of Existence (MoE) and the Development of Positive Selfesteem and Sense of Empowerment among the Participa

Szőke Andrea

2009. június 17., 15.00

Kazy /I. em. 104./

  Tézisek Thesis
Az idegen nyelvi szaknyelvi íráskészség fejlesztésének lehetőségei a felsőoktatásban (A gazdasági szaknyelvhasználat és az íráskészség)

Zsubrinszky Zsuzsanna

2009. június 16., 14.00

Kazy /I.em. 104./

    Thesis
A GENRE-BASED DESCRIPTION OF BUSINESS EMAILS A study of British and Hungarian business people’s L1 and L2 business emails

Yosef Rahamim

2009. június 23. 13.00

104. terem

Dr. Varga Lajos

  Thesis
The Characterization of Management in the Educational System (...)

Wagner Éva

2009. május 5. 10.00

Kazy /I. em. 104./

Dr. Nahalka István

   
A gyermeki elképzelésekkel és változásaikkal kapcsolatos ismeretek és alkalmazásuk a konstruktivista szemléletű fizika tanítás során

Kovács László

2009. 02. 03.

 

Balázs Sándor

Tézisek  
Az egri püspökség területén működő ciszterci rend gimnáziumi nevelő-oktató munkájának történeti kérdései a XIX-XX. században