„Az iskolai sikeresség elősegítése a célunk"

2021.05.17.
„Az iskolai sikeresség elősegítése a célunk
Iskolákban, óvodákban, gyermekvédelmi intézményekben és pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó pszichológusokat, de magánpraxisban dolgozókat is vár kétéves pedagógiai szakpszichológus továbbképzésére az ELTE PPK. A nagy hagyományú kurzusról dr. Jármi Éva szakfelelőssel beszélgettünk.

Kiknek szól ez a képzés?

A pszichológus végzettség és egyéves, oktatási-nevelési intézményben szerzett szakmai gyakorlat alapfeltétel, de valójában nagyon sokféle hátterű ember jár hozzánk, van, aki a versenyszférában HR-esként vagy szervezetfejlesztőként dolgozott, és pályamódosítást tervez, sokan jönnek kettős, pedagógusi és pszichológusi diplomával, a két szakterület határán akarják képezni magukat, de a pedagógusképzésben dolgozó oktatók, sőt klinikai gyakorlatban dolgozók is vannak a hallgatók között. Kis, húsz fő körüli évfolyamon zajlik az oktatás, sok műhelymunkával, ezért mindig nagyon izgalmas a különféle tapasztalatú, hasonló érdeklődésű hallgatók közösségéhez tartozni. Talán ez a sokszínűség és az egyénre szabott figyelem az egyik legfőbb vonzereje ennek a továbbképzésnek.

Miért nem a közismert kifejezéssel, iskolapszichológus-képzésként hirdetik ezt a szakot?

Szerencsére ma már egyre nagyobb az iskolapszichológia elismertsége, ami az ELTE PPK szakmai sikerének is tekinthető, nem utolsó sorban N. Kollár Katalin címzetes egyetemi tanár kollégánk iskolateremtő munkáját dicséri ez. Ugyanakkor maga a képzés nem szűkíthető le az iskolapszichológusi feladatkörre, nagyon sokféle intézményben, számos munkakör részeként foglalkoznak a nálunk végzettek a tanulási képességek szakszerű vizsgálatával, mérésével, fejlesztésével, a beilleszkedési és magatartászavaros fiatalok diagnosztikájával és támogatásával. Mindez már az óvodában elkezdődik, és túlmutat az iskola keretein is: a szakszolgálatok munkatársai és a gyermekvédelmi intézményrendszerben dolgozók is jól tudják hasznosítani az itt szerzett tudást, képességeket és gyakorlati ismereteket.

Miben egyedi az ELTE PPK képzése?

Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a szakterület doyenjei oktatnak nálunk: a Pedagógusok Pszichológiai Kézikönyvét is szerkesztő N. Kollár Katalin,  a gyermekvédelem területén megkerülhetetlen Csókay László, a klinikai vonalat pedig a négyüléses serdülő konzultáció szakértője, Konkolyné Németh Margit viszi. De tanít tehetségfejlesztést Gyarmathy Éva, szervezetfejlesztést Torma Kálmán, fejlesztő pedagógiát Forrás-Biró Aletta, iskolai egészségfejlesztést Várnai Dóra. Az ismert nevek mellett sok olyan gyakorló iskolapszichológustól is tanulhatnak a hallgatóink, akik komoly szaktudással és oktatási, tréneri tapasztalattal is rendelkeznek, így naprakész, hiteles tudást és módszereket hoznak a terepről. Fontos az is, hogy a képzés révén a szakemberek egy országos szakmai hálózatba ágyazódnak be, melynek hátterét az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis működtetésével szintén az ELTE PPK biztosítja.

Jól tudom, hogy akár magánpraxist is lehet indítani pedagógia szakpszichológusként? Nem kell ehhez klinikusi végzettség? Hol van a határ a két szakterület között?

Bár ezen még mindig sokan meglepődnek, de abszolút van tere a pedagógiai pszichológiának a piacon! A nálunk végzett kollégák magánpraxis keretében olyan óvodás- vagy iskoláskorú gyermekek megsegítésével foglalkoznak, akiknek nehézségeik vannak az óvodában, iskolában akár a tanulás, akár a beilleszkedés terén (gyakran sajátos nevelési igényűnek (SNI) vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdőnek (BTMN) minősített gyermekek). Ők legtöbbször nem igényelnek pszichoterápiás ellátást, de fejlesztő- vagy gyógypedagógus mellett – aki a kognitív, tanulási képességekre fókuszál – pszichológiai támogatásra is szorulnak. A pedagógiai szakpszichológusok az iskolai sikerességet szem előtt tartva egyszerre veszik figyelembe a gyermek kognitív képességeit és társas-értelmi készségeit. Sok szülő keres olyan szakembert, aki segít beiskolázási dilemmák eldöntésében, miután átfogóan feltérképezi a gyermek képességeit és megérti a gyermek illetve a szülő igényeit, céljait. Olyan esetekben is ilyen specializációjú szakemberhez fordulnak a szülők tanácsért, amikor valamilyen konkrét iskolai probléma van, és nincs iskolapszichológus a gyermek iskolájában. Ilyen például a bullying…

Az Ön szűkebb szakterülete az iskolai bántalmazás problémaköre. Milyen eszközei vannak a pedagógiai szakpszichológusnak ezen a téren?

Az iskolai bántalmazás megelőzésének, kezelésének módszertana jól illusztrálja, miért tekintjük az iskolapszichológiát önálló szakterületnek, amire a pedagógiai szakképzés készít fel leginkább – hiszen a hatékony módszerek átfogó, iskola-szintű programok. A bullying közösségi probléma, és amikor egy bántalmazási esetet kezelünk, nem csak a bántalmazóval, vagy az áldozattal dolgozunk, hanem az osztállyal, az osztálytársakkal és a tanárokkal is. Az iskolai rendszerben való gondolkodás pedig a pedagógiai szakpszichológusok sajátja.

Az ELTE PPK kétéves továbbképzését a tanácsadó szakpszichológus végzettséggel rendelkezők kreditbeszámítással már egy év alatt elvégezhetik!

A képzésről és az oktatókról további részleteket tudhat meg a Facebookon!

A képzés leírása és jelentkezési információk