Az árnyékoktatással foglalkozik az Educatio legfrissebb száma

A tematikus számot Biró Zsuzsanna Hanna és Gordon Győri János szerkesztették

2020.10.30.
Az árnyékoktatással foglalkozik az Educatio legfrissebb száma
Van-e különbség a magánoktatás és az árnyékoktatás között? Milyen hatással vannak a fizetett különórák az oktatási rendszerre? - a hazai neveléstudományban egy eddig kevésbé használt fogalmat mutat be az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma. A Biró Zsuzsanna Hanna és Gordon Győri János által vendégszerkesztett tematikus kiadás az árnyékoktatás jelenségét vizsgálja. 
Lapszámajánló

Gordon Győri János bevezető írása részletesen foglalkozik az árnyékoktatás jelenségének konceptualizálásával és klasszifikációjával, valamint a nemzetközi tudományos térben való megjelenésével, kutatási irányaival. Emellett kitér a jelenség nem ritkán szélsőséges szakmai és társadalmi megítélésére is.

Polónyi István közgazdasági szempontú írása a különböző gazdasági elméletek és megközelítések aspektusából veszi górcső alá az árnyékoktatást, megállapítva, hogy az árnyékoktatás a piac reagálása a hivatalos oktatási rendszer sajátosságaira.

Szemerszki Mariann írása már a hazai oktatási környezetben vizsgálja az árnyékoktatás jelenségét, és az Országos kompetenciamérések adatbázisain elemzi, hogy milyen jellemzőkkel bírnak azok a tanulócsoportok, amelyek leginkább részt vesznek az árnyékoktatásban. Nem meglepő az a megállapítása, hogy a családi háttér hatása az árnyékoktatásban való részvételt is alapvetően befolyásolja.

Imre Anna tanulmánya a tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tanulási környezet sajátosságainak hazai környezetben történő feltárásával és elemzésével foglalkozik.

Biró Zsuzsanna Hanna írása a hazai magánoktatási piac tanári képzettségi jellemzőit, a tanárok szakmai énképét és a szolgáltatások más jellemzőit vizsgálja hirdetések alapján.

A tematikus szám utolsó írása ismét nemzetközi perspektívából szemléli az árnyékoktatást. Setényi János a jövő lehetőségeit is számba vevő tanulmányában az iskolarendszerrel fenntartott kapcsolata mentén elemzi a nem formális oktatást az együttéléstől a diszrupcióig. Bemutatja, hogy a tanulás milyen változatos környezetekben valósulhat meg, és ezeknek egyes jellemzői hogyan kapcsolódnak vagy éppen nem kapcsolódnak össze.

A tematikus tanulmányokat kiegészítik a Kutatás Közben és a Szemle rovatok írásai.

A lapszám ide kattintva érhető el és olvasható.