Addiktológiai problémák Magyarországon

2022.06.02.
Addiktológiai problémák Magyarországon
A Demetrovics Zsolt és Paksi Borbála szerkesztésében megjelent két kötetes munka a magyar lakosság reprezentatív mintáján végzett legutóbbi addiktológiai kutatásokra alapozva nyújt átfogó képet a hazai alkohol- és drogepidemiológiai helyzetről és az egyes viselkedési addikciókkal kapcsolatos problémákról.

A függőségi problémák – dohányzás, alkoholhasználat, droghasználat, illetve a különböző viselkedési addikciók – hatékony megelőzésének és kezelésének fontos feltétele az aktuális helyzet megismerése. Magyarországon alig húsz éve, 2001-ben készült először a felnőtt népesség pszichoaktívszer-használatának feltárására irányuló epidemiológiai vizsgálat. Az ezt követően készült kutatások közül a legutóbbi, sorban ötödik adatfelvétel (Országos Lakossági vizsgálat Addiktológiai Problémákról, OLAAP 2019) eredményeit összefoglaló Addiktológiai problémák Magyarországon című kiadvány támaszkodik a Budapesti Longitudinális Vizsgálat (BLS) 18-34 éves fővárosi fiatalok körében készült adatfelvételére is.

Míg az első kötet írásai a pszichoaktív szerek (drog, alkohol, gyógyszer, dohányzás és e-cigaretta) használatának hazai elterjedését és jellemzőit ismertetik, addig a második könyv az egyes viselkedési addikciók (problémás internet-, közösségioldal-, mobiltelefon-, videójáték- és szerencsejáték-használat, testedzés-, munkafüggőség, kényszeres vásárlás) jellemzőinek ismertetésére helyezi a hangsúlyt. A számos PPK-s szerző írását tartalmazó könyv emellett segíti ezen problémák időbeli változásának megismerését és nemzetközi viszonylatban történő értelmezését, valamint hozzájárul a kapcsolódó módszertan fejlesztéséhez is. A kiadvány önálló fejezetben vizsgálja a pszichoaktívszer-használattal és -használókkal kapcsolatos társadalmi viszonyulásokat, és szintén külön fejezet foglalkozik a különböző addiktológiai problémák kapcsolódásával.  

Ezen többrétű törekvéseknek, illetve a közérthető nyelvezetnek és a gondos illusztrációknak is köszönhetően a két kötet a szűkebb szakmai közönség mellett joggal tarthat igényt a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is.

Paksi Borbála–Demetrovics Zsolt (szerk.): Addiktológiai problémák Magyarországon I-II. L’Harmattan, 2021