A versengés kulturális különbségei

2019.04.11.
A versengés kulturális különbségei
Prof. Fülöp Márta a Pszichológiai Intézet egyetemi tanára a moszkvai Higher School of Economics, Nemzeti Kiválósági egyetem Szociokulturális Kutatások Nemzetközi Laboratóriuma (International Laboratory for Socio-Cultural Research) meghívására egy hetet töltött Moszkvában. 

2019. április 1. és 4. között mesterkurzust tartott „Competition in Cross-Cultural Perspectives” (A versengés kulturális különbségei) címen. 2019. április 2-án a „Culture Matters” nemzetközi szemináriumsorozat keretében a „Versengő és nem versengő iskolai környezet és a diákok mentális és szomatikus egészsége” (Competitive and non-competitive school climate and students’ mental and somatic health”) című előadása során a szociálpszichológia és a neveléslélektan által sokáig ellentétként kezelt versengésről és együttműködésről beszélt, amely egyfajta ’szépség és szörnyeteg’ paradigmává vált. E paradigmának az értelmében a versengésre gyakran nem kívánt, egészségtelen tényezőként tekintenek az oktatási rendszerben, amely növeli a diákok szorongási szintjét és káros hatással van a diákok egészségére. A magyar köztudatban gyakran mint „versenyistállókra” gondolnak a sikeres, nagy tekintélyű oktatási intézményekre. Fülöp Márta viszont rámutatott arra, hogy a versenyszemléletű és a nem versengő világképű középiskolák diákjai között nincs releváns különbség a versengésre való hajlam és a diákok pszichológiai és szomatikus egészség tekintetében. A diákok pszichés és szomatikus egészségét sokkal inkább a pszichés védőfaktorok (pl. reziliencia) megléte vagy hiánya határozza meg. 2019. április 5-6-án az egyetemen rendezett VI International Research Conference „Culture in Society, Between Groups and Across Generations” nemzetközi konferencia plenáris meghívott előadójaként pedig „Fair és nem fair versengés a munkahelyen: Kína és Magyarország” (Fair and Unfair Competition in the Workplace: China and Hungary) címmel számolt be kutatásairól.