A tudomány expanziója a legújabb Educatioban

2022.07.13.
A tudomány expanziója a legújabb Educatioban
Az ELTE negyedévente megjelenő folyóirata 2022-es nyári számában a tudomány mennyiségi és minőségi változásait helyezi a középpontba, kitérve a folyamat árnyoldalaira, valamint a  jövőbeli – globális és hazai – tendenciákra is.

A hazai trendeket a szám vendégszerkesztői, Király Gábor és Kováts Gergely ismertetik. Tanulmányukban bemutatják, hogy az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások mennyiben alakították át a tudományos szféra belső szerveződését.

A globális folyamatok elemzését egy lengyel szerző, Marek Kwiek jegyzi, aki az amerikai-kínai publikációs verseny mellett régiónk sajátosságaira és a tudományterületi különbségekre is felhívja a figyelmet. 

Ezt követi Kutrovátz Gábor írása, amely a modern korok emberének tudáshoz való viszonyát egyfajta fogyasztói attitűdként elemzi.

Primecz Henriett és Baksa Máté annak problematikáját járják körül, miszerint a társadalomtudományi területen megjelenő tudományos publikációk egyre inkább hasonlóvá válnak egymáshoz.

Háló Gergő, Rajkó Andrea és Demeter Márton arra vállalkozott, hogy kritika tárgyává tegye a centrális akadémiai nemzetköziesítést és a hazai akadémiai minősítési rendszereket, amelyek egyrészt figyelmen kívül hagyják egyes földrajzi-gazdasági régiók hátrányos megkülönböztetését, másrészt akadályozzák a nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt, a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik a fiatal kutatók életútját.

Hordósy Rita és Jennifer Norris összehasonlításában arról olvashatunk, hogy a hallgatók és az oktatók/kutatók hogyan látják a tudástermelés tágabb kontextusát és strukturális problémáit, illetve a kutatás folyamatát saját szakmai gyakorlatukban.

Megvalósítható-e egy fenntartható kutatási és publikációs gyakorlat a fiatal oktató-kutatók részéről, és ezek közül melyek azok, amelyeket a szervezet is sikeresként ismer el? – teszi fel a kérdést Juhászné Klér Andrea, Kun Zsuzsanna és Toarniczky Andrea, akik cikkükben megoldási javaslattal is szolgálnak.

A lapszámot kiegészítő Kutatás közben rovatban olvashatnak a közfoglalkoztatottaknak szóló hazai képzések vizsgálatáról, a kínai hallgatók nehézségeiről, valamint egy felsőoktatási e-learning tananyagfejlesztés értékeléséről. A Szemle szerzői pedig ezúttal öt, a témát feldolgozó kötet bemutatására vállalkoztak.

A teljes lapszám itt olvasható.