A tehetségfogalom újragondolása

2022.09.28.
A tehetségfogalom újragondolása
Fodor Szilviával, az Európai Tehetségtanács frissen megválasztott alelnökével a tehetségfogalom újraértelmezésének lehetőségeiről beszélgettünk.
Az Európai Tehetségtanács (European Council for High Ability, ECHA) Hágában megrendezett kongresszusán a szervezet alelnökké választották Fodor Szilviát, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének habilitált egyetemi docensét, a Kognitív Képességek Kutatócsoport tagját. Fodor Szilvia kutatópszichológusi pályáját a Debreceni Egyetemen kezdete, 2021 óta az ELTE PPK főállású munkatársa. Szakmai érdeklődésének fő irányai a tehetséggondozás mellett a képességmérés, a kreativitás kutatása, a pozitív pszichológia és az iskolai szervezetpszichológia.

Milyen szerepet tölt be az Európai Tehetségtanács?

Az ECHA a tehetséggondozó szakemberek, kutatók és a gyakorlat oldaláról érkezők európai szervezete. Egyik fontos feladata, hogy az Európai Unió intézményrendszerét megszólító módon képviselje a tehetségtematikát, előmozdítsa a kutatásokat és ezen keresztül a kiemelkedő képességű fiatalok tehetségének kibontakoztatását.

Alelnökként mit tekint a legfontosabb feladatának?

Úgy vélem, hogy nagy szükség van a 20. századi tehetségfogalom újratervezésére és újrapozicionálására. Ma már sokkal fontosabb a tehetségtámogatás fejlődési és környezeti aspektusait és az egyéni fejlődési útvonalakat hangsúlyozni, mint korábban, ez pedig lehetővé teszi, hogy felülírjuk az ’elitoktatás’ kontra ’inklúzió’ egymást kizárónak tűnő logikáját. Emellett nagyon fontosnak tartom, hogy visszahozzuk a gondolkodásba a morális kérdéseket, a társadalmi felelősségvállalás ügyét, hiszen nem mindegy, hogy a képességeket mire, milyen célokra használjuk. Ezen túl nagyobb figyelmet érdemes fordítanunk a mentális egészségre, illetve a pozitív pszichológiai szemléletmód erősítésére, mert az egészséges lelki működés nem csak a szubjektív jóllét, hanem a jó teljesítmény szempontjából is elengedhetetlen.

Mostanában felmerülhet, hogy egy válságokkal terhelt időszakban éppen a tehetséggondozással a legfontosabb-e foglalkozni….

Most, amikor gazdaságilag egy nehéz időszak előtt állunk, különösen fontos azoknak a fiataloknak a támogatása, akik új megoldásokkal, innovatív módon és a társadalom egésze iránt érzett felelősséggel tudnak majd minket átsegíteni a nehézségeken. Gazdaságilag nehéz helyzetben mindig felmerül a méltányosság és a prioritások kérdése, de azt hiszem, hogy a minőségi oktatás, az egyéni erősségekre épülő tehetséggondozás és a társadalmi felelősségvállalás kérdése egy ilyen időszakban sem szorulhat háttérbe.

Mióta tagja az ECHA-nak és milyen szakmai tapasztalatokat szerzett itt?

Az egyetemi padokból éppen kikerülő, frissen végzett pszichológusként vettem részt először az akkor Debrecenben megrendezett nemzetközi ECHA konferencián, akkor még csak segítőként, szervezőként. Tudományos előadással tíz évvel ezelőtt szerepeltem először, azóta már a szervezet tagjaként mindegyiken ott vagyok, számos szakmai kapcsolatot és lehetőséget köszönhetek a tehetséggondozás iránt elkötelezett szakmai szervezetnek. Az ECHA továbbképzésekkel foglalkozó testületének tagjaként több éven át volt rálátásom arra, hogy nemzetközi szinten milyen jellegű és minőségű képzések kerülhetnek be a minőségi garanciát jelentő ECHA-képzések közé. Az így szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudtam kamatoztatni az ELTE PPK tehetség szakirányú pedagógus-továbbképzésének megújítása során. Azt gondolom, hogy nagyon komplex, változatos tematikát állítottunk össze, bízom benne, hogy felkeltjük vele a gyakorló tanárok érdeklődését.

Mivel járulhat hozzá magyarként az európai tehetségügyhöz és mit jelent Magyarországnak a magas szintű képviselet az ECHA-ban?

A szakmai tapasztalataim elsősorban Magyarországhoz kötnek, a kutatásaim nagy részét is hazai mintán végeztem, vagyis megkerülhetetlen, hogy magyarként legyek jelen ebben a szakmai közegben. De ez nem is baj, hiszen a tehetséggondozás terén az elmúlt évtizedben nagyon sok szakmai eredmény született, mód van a jó gyakorlatok nemzetközi megosztására. A tehetséghálózat és a tehetségazonosítás korszerű eszközei iránt mindig nagy a nemzetközi érdeklődés, emellett egyedülálló ösztöndíjprogramjai is vannak az országnak, jelentős eredmények és újszerű képzési formák jelentek meg a pedagógus-továbbképzések területén, illetve ingyenesen hozzáférhető szakirodalmak születtek, ilyen például a Tehetség kézikönyve, mely összegzését adja a téma hazai kutatásának és módszertani útmutatóként is használható a gyakorlatban.

A pozíció természetesen arra is lehetőséget teremt, hogy a tehetséggondozás nemzetközi trendjeit jobban megismerjem és megismertessem a magyar érdeklődőkkel. Nagyon fontosnak tartom a kutatás és az alkalmazás kapcsolatának szorosabbra fűzését, a tudományos ismeretterjesztés művelését is, hogy az oktatás gyakorlatába átkerülhessenek a pszichológiai, pedagógiai kutatási eredmények. A közelmúltban a Magyar Tudomány hasábjain megjelent cikksorozatomban több fontos témát is körüljártam, illetve Rendszerszemléletű Pozitív Oktatás néven egy Facebook-csoportot is működtetek, ahol általam fontosnak tartott szakcikkeket, szakmai tartalmakat osztok meg rendszeresen az érdeklődőkkel.

Mit kínál az ECHA a tehetséggondozás iránt érdeklődőknek?

A kiemelkedő képességek, a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés iránt érdeklődő elméleti és gyakorlati szakembereknek az együttműködés többféle formáját is kínálja a szervezet, érdemes fölkeresni az ECHA honlapját, ahol szakmai tartalmakat osztunk meg és különféle részterületeken munkacsoportok is szerveződnek. Kétévente tartunk nagy nemzetközi konferenciát, a köztes években pedig kisebb volumenű, tematikus konferenciák szerveződnek. A legutóbbi, hágai esemény honlapja itt található, ez pedig a 2023-ban megrendezett szakmai tanácskozás online felülete: https://www.echa2023.org/. Az ECHA szakfolyóirata, a High Ability Studies publikációs lehetőséget jelent a témával foglalkozó szakemberek számára.