A támogatások formái

A támogatások és kedvezmények csak regisztrált hallgatónak és csak a speciális szükséglettel összefüggésben adhatók. A megfelelő segítséget minden esetben a hallgatónak kell kérnie a kari fogyatékosügyi koordinátornál. A koordinátor feladata a speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról a tanároknak szóló igazolás készítése, a támogatások megszervezése.

A kari koordinátor közreműködésével kapható tanulmányi kedvezmények és támogatások

A speciális szükségletű hallgató a kurzusfelvétel során előnyben részesülhet. Ennek igénybevételére vonatkozóan a regisztráció során nyilatkozatot kell tennie (a regisztrációs lap részeként).
 
A segítés formái a SHÜTI támogatásával (a kari koordinátor segítségével vagy közvetlenül is igényelhető)

 • személyi segítő vagy jegyzetelő biztosítása,
 • a közlekedés támogatása (útvonaltanítás, tájékozódás segítése, kísérő szervezése, taxicsekk)
 • Neptun-használat megtanítása,
 • a könyvtárak használatának megtanítása,
 • tankönyv-digitalizálás, hozzáférés az adaptált digitális tananyag-adatbázishoz
 • a tanulást segítő egyéb eszközök, anyagok adaptációja (pl. tananyagként használt videofilmek feliratozása és narrációja), grafikonok, ábrák, térképek adaptációja, domború ábrák készítése, illetve ezek szóbeli magyarázata,
 • írásbeli munkák nyelvhelyességi ellenőrzése, javítása, nehezen érthető szövegek magyarázata, egyszerűsítése,
 • speciális nyelvi, tanulás-módszertani tanfolyamok, tanulási tanácsadás,
 • karriermenedzsment: egyéni tanácsadás és kiscsoportos tréningek,
 • hallgatói fórumok szervezése,
 • sportprogramokon az akadálymentes hozzáférés biztosítása; tanácsadás a sportolási lehetőségekről, ezek elérhetőségéről,
 • értesítés pályázati lehetőségekről, tájékoztatás az Erasmus+ program fogyatékos hallgatókat érintő lehetőségeiről, segítségnyújtás a kiegészítő támogatás megpályázásában és a külföldi egyetemek fogyatékosügyi koordinátoraival történő kapcsolattartásban.

A fentieken kívül minden regisztrált hallgató használhatja az akadálymentes, önálló nyelvtanulást segítő laborokat a társkarokon: a TTK Médiatárát és a BTK Esélyegyenlőségi szobát.

A SHÜTI szolgáltatásairól részletesen itt tájékozódhat.

2019.07.24.