A PPK bemutatja: coach-képzés az ELTE-n!

Egyáltalán mi az, hogy coaching, és mire használható? S ha már értjük is, hogy mit takar, akkor miért pont a PPK-n érdemes tanulni? Kérdéseinkre Kádi Annánál, az ELTE PPK Szervezet- és Környezetpszichológiai Tanszék adjunktusánál kerestük a válaszokat. Annál a szakembernél, aki egy évtizede oktat karunkon, kezdetben félállású oktatóként, óraadóként, két éve pedig főállású oktatóként. Vezetésével a Szervezet- és Környezetpszichológiai Tanszék tavaly indította el a pszichológiai mesterképzés munka- és szervezetpszichológia (vezetés- és szervezetpszichológia) specializációját. Emellett a PPK-n most induló coach üzleti-edző szakirányú továbbképzés szakfelelősévé nevezték ki.
Kezdjük a legelején! Mit jelent az, hogy coaching?
Sokan használják ezt az egyre népszerűbb fogalmat, és számos definíciója is van. Mi, itt a PPK-n abban hiszünk, hogy a coaching egy olyan együttműködésen alapuló kapcsolat , amely az ügyfelet, a vezetőt támogatja abban, hogy fejlődjön, a szakmai személye kibontakozzon az általa megfogalmazott célok mentén. De először mindenképp ő fogalmazza meg, hogy miben szeretne fejlődni, a coach pedig támogatja a fejlődését annak érdekében, hogy a céljai megvalósuljanak, a szemlélete gazdagodjon, vezetői és személyes hatékonysága növekedjen, lehetőségei rugalmasan és folyamatosan bővüljenek. A coach semmiképpen nem ad kész megoldásokat, nem jelöl ki irányokat, hanem nagyon erős támogatást nyújt az ügyfél számára és ezáltal támogatja gyors fejlődését.
Sok helyen indítanak coach-képzést. Miért érdemes a PPK-ra jelentkezni? Mivel ad ez a képzés többet, mint más?
A coach-képzéseket is ketté bontanám: vannak tanfolyamszerű képzések, meghatározott óraszámmal, amelyek többnyire egy féléves (10-13 napos) képzési idő alatt átadható, elsajátítható szűkebb szakmai tudásra fókuszálnak, és vannak a szakképzések, mint amilyen a miénk is, amelyek három féléven keresztül tartanak, és az általános elméleti, szakmai alapozást is magukba foglalják. Mi magas óraszámban, félévente tíz-tizenhárom héten keresztül heti egy-két teljes képzési napon át adjuk át az elméleti és gyakorlati ismereteket. A hallgatók az első két félévben száztíz-száztíz órában vesznek részt az elméleti és gyakorlati képzésben, a harmadik félévben pedig szoros szakmai támogatás mellett 80 órás gyakorlatot folytatnak valós üzleti, szakmai környezetben, gyakorló vezetőkel és coachokkal. Sajátosságunk, hogy az ELTE hírnevéhez méltóan elméletileg megalapozott, a legújabb kutatási eredményekre is kiterjedő, a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást adunk. Ebben a képzésben általános, szervezetpszichológiai, vezetéselméleti és stratégiai menedzsment ismeretekkel alapozzuk meg a szakmai tudást és gyakorlatot. Emellett fejlesztjük a kommunikációs készségeket és természetesen a coaching módszertanának széleskörű elméletét és gyakorlati eszközeit is átadjuk a hallgatóknak. A mi képzésünkben nagyon erős kapcsolatban áll az elmélet és a gyakorlat. A képzés keretében a hallgatók a Nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) által megfogalmazott kompetenciákat, gyakorlati tudást, és emellett az ICF Etikai Kódexének követelményeit is elsajátítják, így alkalmassá válnak arra, hogy az ICF által elismert, professzionális, akkreditált coachként dolgozzanak a jövőben. 
Lehet ezt a szakmát „rosszul” tanulni?
Ma már elég sokan foglalkoznak coachinggal és coach-képzéssel, ugyanakkor ebben a szakmában is sajnos néha előfordulhat, hogy nem kizárólag a tudományosan megalapozott tudásra, ismeretre épül a gyakorlat.
Hiszen mögötte áll a Pedagógiai és Pszichológiai Kar.
Így van, gyakorlatilag a mi tanszéki oktatóink vesznek részt a képzésben, mindenkinek tudományos fokozata és saját szervezetfejlesztési, vezetésfejlesztési és coaching-gyakorlata is van. Már a pszichológia mesterképzésünk munka- és szervezetpszichológia (vezetés- és szervezetpszichológia) specializációjába is beépítettük, hogy mindig konkrét példákkal, és gyakorlatokkal egészítjük ki azt a tudást, ami az elméletben kiforrottnak és megalapozottnak számít.
Kik fognak ezen a képzésen oktatni?
Aki menedzsment-kérdésekkel foglalkozik, Bakacsi Gyula nevével már biztos találkozott. Több szakkönyve, publikációja is megjelent vezetéselmélet és HR-témában. Ő fogja ezeket a témákat bemutatni. Személye nemcsak elméleti területen elismert, a gyakorlatban is sok tapasztalatot szerzett. Forgács Attila szintén több évtizedes oktatói, kutatói tapasztalattal rendelkezik. Elsősorban kommunikációval, tanulás- és attitűdkutatással, valamint különböző területeken megjelenő pszichoszomatikus problémákkal foglalkozik, ő a kommunikációs ismereteket és gyakorlatot, valamint a pszichológiai alaptudást fogja átadni a hallgatóknak. Kiss Orhidea, tanszékünk docense, szintén komoly oktatási, kutatási és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, ő a pszichológiai alapozás mellett a szervezetpszichológiai és HR ismeretek kurzust vezeti majd. Székely Vince az ELTE PPK óraadója és a saját vállalkozását vezeti, emellett a Magyar Coaching-Pszichológiai Egyesület elnöke. Ő a coaching szakmai tárgyakat fogja oktatni. Én is részt veszek természetesen a képzésben. „Kettős identitásom” van, ugyanis elsőként közgazdasági végzettséget szereztem, az akkor még Marx Károly Közgazdasági Tudományegyetemen, ezután végeztem el a pszichológiát, és pszichológiai területen szereztem a doktori fokozatomat is. Több évtizeden át vezetési tanácsadóként dolgoztam egészen addig, amíg az akadémiai területre át nem léptem. Erre a kettős identitásra támaszkodva én a menedzsment-ismereteket fogom oktatni, és a gyakorlati tárgyak megtartásában fogok Székely Vincével együttműködve részt venni.
Kik a szakmai partnereik?
Szorosan együttműködünk a Magyar Coaching-Pszichológiai Egyesülettel Miután az alapozó tárgyakon túljutnak a hallgatóink, a gyakorlati képzés nem csak laboratóriumi, iskolai környezetben fog zajlani, hanem terepgyakorlatokon, éles helyzetekben ezekkel a kollégákkal kéz a kézben fognak elkezdeni dolgozni. Emellett több hazai nagyvállalattal van együttműködési megállapodásunk, akik vezetőfejlesztési programjukban a mi képzésünkben részt vevők számára lehetőséget adnak arra, hogy gyakorló coaching keretében kipróbálhassák, fejleszthessék vezetőfejlesztési, coaching ismereteiket, gyakorlatukat. 
Kiket várnak erre a képzésre? Kik számára a legjobb lehetőség ez a képzés?
Azon túl, akik szeretnének coachinggal foglalkozni, és nyitni egy új tevékenység felé, a vezetőknek is roppant hasznos lehet ez a képzés. Azokra gondolok, akik vezetőként úgynevezett coaching-típusú vezetést szeretnének megvalósítani, akik alkalmazottaikkal nem a hagyományos vezető-beosztott viszonyban képzelik el az együttműködést, hanem fejlesztő-támogató vezetővé szeretnének válni. 
Mikor indul a képzés?
2018/19 őszi félévében.
Mi a jelentkezési határidő?
2018. június 30. Július elején lesz a jelentkezőkkel lesz egy szóbeli elbeszélgetés.
Pontosan hol lesz a képzés?
Minden bizonnyal az ELTE PPK Kazinczy utcai épületében.
Milyen végzettséget ad ez a képzés?
Szakirányú, coach-üzleti edző végzettséget ad, ez lesz az oklevélen is. 

ppk.elte.hu


2018.06.18.