A metaforák agyi feldolgozása

Forgács Bálint az eNeuro c. folyóiratban publikált

2020.09.17.
A metaforák agyi feldolgozása
A metaforák agyi feldolgozása elektrofiziológiai absztraktsági hatást vált ki - állapítja meg Forgács Bálint, a PPK Kognitív Pszichológia Tanszék és az ELTE Babalabor kutatója, a Társas Elmék Kutatócsoport tagja, a Society for Neuroscience folyóiratában, az eNeuro-ban publikált cikkében.

A szerző szerint a hétköznapi nyelvben is meglepően sok metaforikus kifejezést használunk (“mély gondolatok”) – a legtöbbször anélkül, hogy észrevennénk őket. Ugyanakkor az agyi mechanizmusok, amelyek segítségével olyan könnyedén tudjuk értelmezni őket, heves tudományos vita tárgyát képezik. A testiesültség („embodiment”) elmélet szerint a konkrét forrás fogalmak (mély) szó szerinti jelentésének feldolgozása nem csupán szükséges lépés, de a fogalmi rendszer alapstruktúrájáról is árulkodik: az elvont fogalmakat azáltal értjük meg, hogy konkrét tapasztalatokat vetítünk rájuk metaforikusan. Forgács Bálint cikke arról számol be, hogy az elektrofiziológiai konkrétsági hatás, amely az érzékleti, szenzomotoros tulajdonságok feldolgozását mutatja a szófelismerés során, nem jelenik meg a metaforikusan használt szavaknál. A szenzomotoros, perceptuális területek aktiválódhatnak a szófeldolgozás korai szakaszában automatikusan is, de mire a szójelentés feldolgozására kerül a sor, a metaforák egy olyan agyi reakciót váltanak ki, amelyik az absztraktságukra érzékeny (és még csak nem is képletességükre vagy képiségükre). Az eredmények arra utalnak, hogy a konkrét fogalmak és metaforikus kivetítésük nem szolgáltatnak kifejezetten erős alapokat a fogalmi rendszerhez, feltehetően nem építőkövekként funkcionálnak. A jelentést komputáló idegi szövetek úgy tűnik, közvetlenül a képletesen kifejezett komplex fogalmak absztraktságára érzékenyek, ami az agyi információtárolás, a mentális reprezentációk formátumának nagy kérdését új megvilágításba helyezi.

A szerző 2014-2016 között a Fondation Fyssen alapítvány kétéves posztdoktori ösztöndíjával tartózkodott Párizsban, ahol a cikk alapjául szolgáló kutatást végezte. A kutatás az Université de Paris Laboratoire Psychologie de la Perception laborjában zajlott. Forgács Bálint kutatásait jelenleg a PPK-n folytatja arról, hogy hogyan hatnak különböző típusú mondatkontextusok az újszerű metaforikus kifejezések agyi feldolgozására.

A cikk itt érhető el: An Electrophysiological Abstractness Effect for Metaphorical Meaning Making 

Forgács Bálint további publikációi a magyar, angol és német metaforákról magyar és angol nyelven itt érhetők el.