A HR sötét oldalától az informális tanulási utakig

Könyvajánló

2021.01.11.
A HR sötét oldalától az informális tanulási utakig
Mi az a mobbing és hogyan tehetünk ellene? Mi az oka a munkahelyi versenynek? Milyen informális módszerekkel szerezhetnek tudást a munkavállalók? – a jelen gazdasági helyzetben felértékelődött humán tőkével kapcsolatos izgalmas kérdéseket járják körbe új kötetükben a PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetének oktatói. A „Felnőttkori tanulás: fókuszban a szakképzés és a munkaerőpiac” című munka elérhető a MeRSZ-en.

A Csehné Papp Imola és Kraiciné Szokoly Mária szerkesztésében készült új tanulmánykötet a munkaerőpiac, a szakképzés és az informális tanulás területén végzett intézeti kutatások eredményeiről számol be. Az első két fejezet a munkaerőpiac és a szakképzés kapcsolatára fókuszál, hangsúlyozva, hogy a gazdaság sikeressége nagymértékben függ a munkavállalók tudásától és tanulási motivációjától.

A bevezető tanulmány feltárja a HR sötét oldalát – a szerző bemutatja a munkahelyi mobbingot mint a leépítés eszközét, vagyis amikor addig terrorizálják a munkavállalót, amíg az önszántából el nem hagyja a munkahelyét. Budavári-Takács Ildikó kitér arra is, hogy mit tehetünk a megelőzés érdekében társadalmi, szervezeti és egyéni szinten.

A kötetben szó esik arról is, hogy a gyorsan változó világban mi adhatja a stabilitást és a kiszámíthatóságot a szervezetek számára. A tanulmány szerzője megoldást is kínál: a fejlődés, a tanulás és a változásra való nyitottság értékei azok, amelyek a vezető viselkedése által mintaként szolgálhatnak a munkatársak számára.

Miért is versenyzünk egyáltalán a cégeknél? Különböznek-e az egyes pozíciószinteken dolgozók a versenymotivációt illetően? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Juhász Tímea, amikor több kutatótársával elindított egy vizsgálatot a munkahelyi versenyek világának feltérképezésére.

Az érdeklődők olvashatnak továbbá egy, egész Európában egyedülálló nagyságrendű magyar programról: Csehné Papp Imola a közfoglalkoztatás harminc évének rövid áttekintésére vállalkozik. A tanulmányból kiderül, a működés kezdete óta az alapvető cél nem változott, de a feltételek jelentősen átalakultak.

Ezeken felül szó esik a COVID-19 kapcsán elrendelt távolléti oktatásban jól alkalmazható módszertani megoldásokról is, illetve külön tanulmány foglalkozik a szakképzésben tanulók lemorzsolódásának csökkentésével.

A harmadik fejezetet a közösségi művelődés kérdéskörének szentelték a szerkesztők, hangsúlyozva, hogy az informális tanulási úton szerzett tudás szerves része a munkavállalók tudás- és kompetenciaállományának. A fejezetben bemutatott friss kutatások olyan témákat járnak körbe, mint a közösségi média és a nonprofit szervezetek kapcsolata; felnőttkori tanulás a magyar és szlovák börtönökben vagy az időskori tanulás tapasztalatainak bemutatása az ELTE PPK-n évek óta sikerrel működő Harmadik Kor Egyeteme szemináriumán keresztül.

A kötet olvasása egyaránt ajánlott azoknak a gazdasági szakembereknek, akik képzéshez kapcsolódó válaszokat keresnek a gazdaság kihívásaira, és azoknak a diákoknak vagy pedagógusoknak, akik a gazdasági oldal nézőpontjára kíváncsiak. Illetve ajánlott mindazoknak, akik napjaink szak- és felnőttképzési útvesztőiben kívánnak tájékozódni.

A tanulmánykötet elérhető a MeRSZ online könyvtárban.

Kapcsolódó hírek