A digitalizáció kihívásai a HR-ben

2024.06.07.
A digitalizáció kihívásai a HR-ben
Az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet (FTI) alumnitalálkozóval egybekötött műhelykonferenciáján az intézet oktatói, jelenlegi és volt hallgatói a technológiai változások HR szakterületre gyakorolt hatásait vizsgálták.

Az új technológiák használata forradalmi változásokat eredményez a munka világában, ami a humánerőforrás menedzsment különböző területein is felveti a kérdést, hogyan lehet reagálni ezekre a kihívásokra. A május 30-i rendezvény előadásai az új megközelítések és azok potenciális hatásainak átgondolását célozták, a kötetlen beszélgetések pedig az egyetem mint tudományos közeg és a piaci szereplők közötti kapcsolódási lehetőségeket fedték fel fel.

A rendezvény egyúttal lehetőséget biztosított az intézet oktató és kutató kollégái, valamint jelenlegi hallgatói és alumnusai közötti szakmai párbeszéd bővítésére. A már végzett hallgatókat az ELTE Alumni Központ nevében Petz Denise Gerda köszöntötte, aki felhívta a figyelmet az Alumni platform kínálta lehetőségekre, valamint a PPK Alumni Tagozathoz való csatlakozásra, mely a harmadik legnépesebb tagozatként érdekes tartalmakkal és esztétikus felülettel várja a volt hallgatókat.

Hegyi-Halmos Nóra (ELTE PPK FTI) köszöntőjében arról beszélt, hogy az intézet fontosnak tartja a tanuláskutatás, tudásmenedzsment, valamint a HR szakterületen működő kutatók, szakmai csoportok közötti szakmai párbeszéd elősegítését.

Fábri György (ELTE PPK FTI) gondolatébresztő előadásában a technológiai újítások alkalmazásának az emberi működésre gyakorolt tovagyűrűző és visszafordíthatatlan hatásaira hívta fel a figyelmet. Az előadó a technológiai változások körül tapasztalható felerősödött diskurzus, „hype” kapcsán alapvetően óvatosságra intett, és kiemelte az egyetemek szerepét a „realitások” keresésében.

A konferencia plenáris előadásai Kovács Zsuzsa és Hegyi-Halmos Nóra (ELTE PPK FTI) HRM 4.0 a tudományos eredmények tükrében című előadásával folytatódtak. Az Ipar 4.0 analógiájára alkotott új szakkifejezés, a HRM 4.0 a szakterületen alkalmazható technológiai újításokra, fejlesztési irányokra hívja fel a figyelmet. A témakörben található kutatások egy része a HR menedzsmentet és a HR stratégiát érintő kérdésekben született. A kutatások másik csoportja a digitalizáció munkamódszerekre gyakorolt hatásait és a szükséges munkavállalói kompetenciákat vizsgálja.

A nyitóelőadásokat követő három workshopon az intézet oktatói és hallgatói kutatási eredményeiről számoltak be. A digitális megoldások a HR-ben című szekcióban elsőként Ilosvai Júlia (emberi erőforrás tanácsadó MA hallgató) Mesterséges intelligencia használatának gyakorlata a HR-ben című kutatásának eredményeit ismerhettük meg, majd Szenftner Borbála (emberi erőforrás tanácsadó MA hallgató) a kiválasztási gyakorlatban alkalmazható digitális megoldásokat mutatta be. Novák Gabriella Szilvia (andragógia MA hallgató) Szórakozva tanulás - VR a képzésben címmel a munkahelyi tanulásban alkalmazható új megoldásokról beszélt. A szekció záróelőadásában Lénárt Krisztina (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-hallgató) a munkahelyi belső képzések digitalizációjáról, a Microsoft 365 rendszerben megvalósítható újításokról tartott előadást.

A második szekcióban a technológiai fejlődés hatására átalakuló egyéni és szervezeti kompetenciákról, valamint tanulási folyamatokról esett szó. Nyitó előadásában Tóth-Téglás Tünde (ELTE PPK FTI) a jövőbemutató kompetenciák szerepét mutatta be egy hazai kutatás eredményei alapján, majd Katona Réka (emberi erőforrás tanácsadó MA hallgató) a digitális kompetencia összetevőiről és értelmezési kereteiről beszélt. Muth-Fazekas Ágnes (ELTE PPK FTI) az egyéni tanulási szokásokat vizsgáló kutatásának eredményeit ismertette, Erdei Luca Alexa (ELTE PPK FTI) és Bedzsula Bálint (ELTE GTK) Tanulástámogató szervezeti kultúra címmel prezentálták legérdekesebb kutatási eredményeiket.

A műhelykonferencia harmadik párhuzamos workshopszekciójának keretében a nemzetközi együttműködésben létrejött IFU (Incubating Freedom for Ukraine) projekt tapasztalatairól és kihívásairól Kovács Zsuzsa (ELTE PPK FTI), Anatolii Melnychenko (Igor Sikorsky University of Technology KPI in Kyiv), Martin Hromada (Tomas Bata University) és Marta Frankowska (University of Gdańsk) osztották meg gondolataikat. A szekcióban Németh Balázs (Pécsi Tudományegyetem) az egyetemek változó szerepeiről tartott előadást. A workshop célja az volt, hogy vitát indítson az egyetemek lehetséges szerepéről az egész életen át tartó tanulás támogatásában, és lehetőséget biztosítson a nemzetközi együttműködési projekt tapasztalatainak bemutatására és megvitatására.

A rendezvényt az ELTE Alumni Központ és az Incubating Freedom for Ukraine projekt támogatta.