A dezinformációs társadalom

2022.05.18.
A dezinformációs társadalom
A Sarlatánok kora című kötetben több PPK-s szerző teszi fel magának a kérdést: miért dőlünk be az áltudományoknak?

Egyre nehezebb megkülönböztetni a tudományt az áltudománytól, a hitelest a hiteltelentől, a megbízhatót a megbízhatatlantól, a tényt a véleménytől, a hatékony készítményeket a csodaszerektől. Egyre többen árulnak a tudomány álruhájába burkolódzva áltudományos termékeket, közölnek ellenőrzött információk helyett álhíreket. Az átlagpolgár pedig egyre kevésbé képes elkülöníteni egymástól a hitelest és a hiteltelent, a tényt, a véleményt és a valósnak tűnő, de fabrikált tartalmakat. Az információs társadalom átfordult volna a dezinformáció korába?

Az új korszak mozgatórugóit, az okokat, következményeket és a mesterséges intelligenciával, videótechnikával és közösségi médiával is körülbástyázott technikai működésmódot is alaposan körbejárja az a sokszerzős ismeretterjesztő kötet, amely Sarlatánok kora címmel látott napvilágot Krekó Péter és Falyuna Nóra szerkesztésében az Athenaeum Kiadó gondozásában. A rendkívül olvasmányos mű egyebek közt a tudománytörténet, a (szociál)pszichológa, az oktatás, a tudománykommunikáció és a (természet)tudományos ismeretterjesztés szemszögéből járja körül az áltudományok térnyerésének problémakörét, egyenként is górcső alá véve olyan jelenségeket, mint a laposföld-elmélet, a lúgosító diéta, az ufológia, a horoszkópok, vagy éppen az oltásellenesség, de beavatja az olvasót például a deepfake technológia vagy a nocebohatás mibenlétébe is.

Az izgalmas példák elemzése mellett a kötet szerzői a jelenség általánosabb okait, lehetséges magyarázatait és kifutásait a tudományelméleti, kulturológiai és pszichológiai szempontból is tágabb keretbe helyezve csábítják az olvasót arra, hogy mintegy saját magát tudatosan kiszakítva a felszínesség csapdájából, ne pusztán a figyelmet könnyen megragadó jelenségeket lássa. Így jutunk el olyan alapkérdésekhez például, mint az oktatás tudományképének vagy éppenséggel magának a tudományfogalomnak a vizsgálata vagy a tudományközvetítő rendszerek szerepének (újra)értelmezése a dezinformáció korában.

A kötet PPK-s kötődésű szerzői között Krekó Péter és tanítványai mellett ott találjuk Fábri Györgyöt (aki a magyarok tudományhoz való viszonyáról ir), Köteles Ferencet (a placebohatásról és a nocebohatásról szóló írással), illetve Mérő Lászlót (aki a pszichológia és a nem tudományos lélektan összevetését vállalta magára). Mellettük a szerzők között olyan elismert kutatók sorakoznak, mint Aczél Petra kommunikációkutató, Koltai Júlia szociológus vagy Zemplén Gábor tudománytörténész, és a sort még folytathatnánk. A természet- és orvostudomány szempontjait is többen megjelenítik, például Boldogkői Zsolt biológus, molekuláris genetikus vagy interjúalanyként Kemenesi Gábor virológus. A felsorolás így sem teljes, az olvasót további izgalmas szempontok és neves szerzők várják.

A Sarlatánok kora átfogó szemlélettel, a gondolkodtatás szándékával, és kifejezetten olvasmányos, magával ragadó stílusban kínál szellemi kihívást mindazoknak, akik örömüket lelik abban a szellemi kalandban, amit a dezinformációs társadalom mibenlétének felfedezése jelent.

Krekó Péter – Falyuna Nóra (szerk): Sarlatánok kora. Miért dőlünk be az áltudományoknak. Athenaeum, 2022.

A Sarlatánok kora könyvbemutatójára 2022. május 25-én 18.00-20.00 között kerül sor a  Magvető Caféban. A beszélgetést Veiszer Alinda vezeti. További részletek a  Facebook-eseményben