A 70 éves Halász Gábort köszöntötték

2022.09.30.
A 70 éves Halász Gábort köszöntötték
Ünnepi konferencia keretében köszöntötték kollégái, pályatársai és tanítványai Halász Gábor oktatáskutatót, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet professor emeritusát. A szeptember 27-i eseményen bemutatták az ünnepelt tiszteletére összeállított „Keresni az újat szüntelen…” c. kötetet is.

Halász Gábor az ELTE PPK professor emeritusa, az MTA doktora. PhD-fokozatát 1988-ban szerezte neveléstudományokból, 2003-ban az MTA doktorává avatták, 2007-ben habilitált az ELTE-n nevelés- és sporttudományokból. 2015 és 2020 között a Neveléstudomány Doktori Iskola vezetője. Kutatási területe az oktatáspolitika, oktatásirányítás és oktatásmenedzsment, oktatási rendszerek elmélete, nemzetközi összehasonlító elemzések, európai integráció és oktatás, illetve felsőoktatás-kutatás.

A professzor 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepséget Zsolnai Anikó, a kar dékánja nyitotta meg. Köszöntőt mondott Fehérvári Anikó, a Neveléstudományi Intézet igazgatója, aki megosztotta a hallgatósággal a professzorral való találkozásának történetét is.

Az előadások sorát Tracey Burns, az OECD CERI (Central for Educational Research and Innovation) munkatársa nyitotta meg, aki elöljáróban méltatta Halász Gábor érdemeit, majd a komplex oktatási rendszerek kérdésköréről beszélt.

Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem professzora A magyar oktatás fél évszázada – személyes neveléstörténet címmel évtizedekre bontva vette számba a Halász Gáborral párhuzamosan futó munkásságuk és barátságuk fontosabb mérföldköveit.

Attila Pausits, a Krems-i Donau Egyetem professzora To be or not to be an academic? The changing profession in higher education – some evidence from Austria című előadását a tudományos professzió tematikájának fontosságára és relevanciájára fűzte fel.  Mondandója végén közvetlenül az ünnepelthez intézte szavait, ezzel köszöntve a kutató professzort.

Kaposi József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense Halász Gábor munkásságának bemutatásával támasztotta alá tézisét, miszerint a kutató egyben konstruktőr. Mint rámutatott: Halász Gábor újító szellemiségével, több intézet igazgatásával, kutatások és kutatócsoportok vezetésével, tudományos publikációival és könyveivel a pedagógia számos területén ért el jelentős változást az elmúlt évtizedekben.

Végül, a tanulás témakörét járta körbe, annak értelmezéséről, a tanulás tanításának hatékonyságáról beszélt Michael Schratz, az Innsbruck Egyetem professzora, Teaching learning – an unmanageable endeavour? című prezentációjában.

Az előadások után Halász Gábor egyenként reflektált az elhangzott témákra, említést téve arról, hogy a komplex oktatási rendszerek élő organizmusok, melyek állandó változásban léteznek. Jellemző rájuk, hogy kiszámíthatatlanok, ezért ehhez mérten komplexen kell ezen rendszerek változtatásáról, illetve fejlesztéséről gondolkodni. Beszélt a tanulás jelentésének változásáról és a szervezet-menedzsment tanulás témaköréről. „A tanulás az a funkció, amely a legfontosabb…. mindent a tanulás perspektívájából lehet és kell nézni, mivel a tanulás mindent átfogó entitás” – summázta gondolatait.

A konferencia zárásaként bemutatták a Halász Gábor tiszteletére összeállított ’Keresni az újat szüntelen… ’ című tanulmánykötetet, amelyet Rónay Zoltán, Fazekas Ágnes, Horváth László és Kálmán Orsolya, a PPK  oktatói állították össze. (Könyvajánlónkat itt olvashatja).


A professzorral készült korábbi interjúnk itt olvasható, a Neveléstudományi Intézet két részes podcastbeszélgetését pedig ide kattintva lehet meghallgatni.

Halász Gábor 70

Halász Gábor 70

0

/

0

0

/

0