Távolléti oktatás - Gyakran ismételt kérdések (2021. tavaszi félév)

2021.02.05.
Távolléti oktatás - Gyakran ismételt kérdések (2021. tavaszi félév)
Milyen szabályok érvényesek az órákra és a vizsgákra?

Az Egyetemen érvényes ideiglenes sajátos tanulmányi és vizsgaszabályok az ELTE honlapján, a www.elte.hu/koronavirus oldalon érhetők el. A tavaszi félévben néhány kivétellel minden órát ismét online formában tartunk meg. Emellett egy-egy szakon miniszteri engedéllyel bizonyos kurzusokat jelenléti oktatás formájában tartunk meg. Erről az adott órát felvevő hallgatók kapnak tájékoztatást.

Mi van akkor, ha technikai hiba miatt nem tudok részt venni az órán? (Pl. nincs net, áramszünet van.)

Amennyiben a hallgató váratlan technikai hiba vagy akadály miatt nem tud részt venni az órán vagy az óra egy részén, arról annak elhárultát követően haladéktalanul értesítse oktatóját, hogy meg tudjanak állapodni az adott óra teljesítésének más módjáról. Amennyiben a technikai akadály előre tudható (pl. bejelentett karbantartás miatti áramszünet), úgy kérjük, hogy oktatóját előre értesítse erről, úgyszintén akkor is, ha az akadály tartósan fennáll. Ezekben az esetekben is a megoldás az adott óra vagy a kurzus teljesítésének más módjában történő megállapodás. 

Felvehetem-e az online órát, hogy később újra megnézzem?

A hallgatók egyidejű jelenlétével tartott órák (pl. webinárium az MS Teams, Skype vagy a Zoom alkalmazással) rögzítése és esetleges megosztása személyiségi jogokat sérthet, ezért az órákat felvenni nem szabad. Azonban a speciális szükségletű hallgatók – a tréningek kivételével – engedély nélkül is rögzíthetik a foglalkozások anyagát oly módon, amit a fogyatékosságuk indokolttá tesz [HKR 63. § (6) bek., 409. §].

Vannak-e szabályok, ki mit tehet egy online órán? 

Az oktatási netikett ajánlásait az ELTE PPK-n készült oktatói segédanyag összefoglalja. Fontos, hogy a személyiségi jogok és köztük kiemelten a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok az online térben is érvényesek. Csoportos online beszélgetések, órák esetében javasoljuk, hogy aki nem beszél, az némítsa le a mikrofonját. Az órák személytelenségének elkerülése érdekében – különösen, ha erre kifejezetten kéri az oktató a hallgatókat – a kamerát bekapcsolva kell tartani. Kérjük, hogy ettől csak az oktató számára jelzett rendkívüli körülmény vagy technikai hiba esetén térjenek el (pl. amikor a hangminőség javítása érdekében a kamerát csak akkor használják, amikor beszélnek).  

Már látom, hogy nem fogom tudni a feladataimat úgy elvégezni, ahogy terveztem. Mit csináljak? 

Az elhúzódó járvány miatt sokan szembesülnek ezzel a problémával, és sokféle egyedi nehézség is fölmerülhet. Azt javasoljuk, hogy jelezze a nehézségeket oktatóinak, hogy a konkrét problémák ismertté váljanak. Amennyiben további, személyes életvezetési támogatásra van szüksége, javasoljuk, hogy olvassa el Pszichológusok tanácsai járvány idejére rovatunk cikkeit, illetve vegye igénybe az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó online szolgáltatását, amelyről itt tájékozódhat.

 Veszélybe kerülhet-e a szakmai gyakorlat vagy akár a diplomaszerzés?

Az Egyetem mindent megtesz azért, hogy a végzős hallgatók diplomaszerzése a rendkívüli helyzet miatt ne kerüljön veszélybe. A szakmai gyakorlatok személyes elvégzésének az Egyetem részéről nincsen akadálya, ugyanakkor a fogadóhelyek maguk döntenek arról, hogy fogadnak-e gyakornokokat, illetve milyen feltételekhez kötik ezt. Erről a szakmai gyakorlatért felelős szervezeti egységek, illetve oktatók folyamatosan egyeztetnek és tájékoztatják az érintetteket, szükség esetén alternatív megoldást biztosítva.

Mi lesz a tanítási gyakorlattal?

A tanárszakosok tanítási gyakorlatait Budapesten a Tanárképző Központ, Szombathelyen a Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szervezi, ezekkel kapcsolatban náluk érdemes tájékozódni.

Hogy tudom leadni a szakdolgozatomat? 

A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében a szakdolgozatokat nem kell kinyomtatott formában benyújtani. Valamennyi szakdolgozatot kizárólag elektronikus formában a Neptunba kell feltölteni, és a bírálati folyamat is a Neptunban zajlik. 

Használhatom a kari könyvtárat?

Az ELTE könyvtárait, így a kari könyvtárat sem látogathatják a hallgatók személyesen, de a kölcsönzés (könyvtári példány személyes kiadása előzetes időpontfoglalással) működik. Az online könyvtári szolgáltatások ELTE-s IIG-azonosítóval távolról (így otthonról is) igénybe vehetők. A kölcsönzés módjáról, valamint az online elérhető könyvekről és adatbázisokról a kari könyvtár honlapján részletesen lehet tájékozódni.

A Tanulmányi Hivatalban kellene elintéznem valamit. Mit csináljak? 

A Tanulmányi Hivatalban szünetel a személyes ügyfélfogadás. Ügyeket elsősorban ímélen célszerű intézni, a közös ímélcímek és az ügyintézők személyes ímélcímei egyaránt használhatók. Hétfőtől csütörtökig 9–15 óra között, valamint pénteken 9–13 óráig a TH telefonon is elérhető. Az elérhetőségeket itt találja.

Hogyan tudok a kari hivatalokkal kapcsolatba lépni?

A PPK hivatalai (a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Hivatal és a Gazdasági Hivatal) folyamatosan működnek, támogatva a kar oktatási-kutatási és harmadik missziós tevékenységét. A munkatársak többsége távolról dolgozik, az ügyintézés elsősorban elektronikusan történik. Bármilyen, feltétlenül személyes jelenlétet igénylő ügy intézéséhez javasolt előzetesen időpontot egyeztetni.

Látogathatóak-e a kar épületei?

A kar épületei nyitva tartanak, de jelenléti oktatás a félév során nincsen és rendezvényeket sem tartunk jelenléttel. A hallgatók az egyetemi épületeket olyan okból és időtartamban látogathatják, amely tanulási és kutatási feladataik ellátáshoz kapcsolódóan feltétlenül szükséges (például előre egyeztetett időpontban átvehetik a könyvtárba a kikölcsönzött köteteket). Az épületekbe csak lázmérést követően, normál testhőmérséklet esetén lehet belépni. Ilyen esetben kérjük, hogy tartsák be a higiéniás és távolságtartási szabályokat, illetve viseljenek maszkot. (Amennyiben az Egyetem a félév során mégis részben vagy egészében jelenléti oktatásra áll át, arról tájékoztatást fogunk adni.)

Mikor vannak nyitva az ELTE PPK épületei? 

A Kazinczy utcai és az Izabella utcai épület hétfőtől péntekig 8:00-18:00 óráig tart nyitva.

Milyen higiénés szabályokat kell követnem?

A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok betartását. A kar épületeibe való belépéskor kötelező a lázmérés.

A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. Megfelelő fizikai távolságtartásnak tekintendő a legalább 1,5 méteres távolság.