Sportmenedzsment, Sportgazdaság, Sportturizmus Kutatócsoport

A kutatócsoport több témakört próbál meg feldolgozni, melyek részben vagy egészben összefüggnek. A megközelítés mód a sport gazdasági, szervezeti jellemzőinek feltárása. A sport gazdasági részhez kacsolódóan kutatásaink kiterjednek a sportmarketing és humánerőforrás menedzsment kérdésköreire is. A szűkebb kutatási témák is több területhez kapcsolódnak. Ezekből néhány példa kiemelve:
- a kettős karrier témaköre;
- a sportesemények, szabadidős események gazdasági vonatkozásai, ehhez kapcsolódó fogyasztási szokások;
- a megváltozott sportfinanszírozási környezet hatása a magyar sport szervezeti rendszerére, eredményességére;
- sportmarketing és az ahhoz kapcsolódó információs technológia.


Vezetés

Gősi Zsuzsanna kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens

Tagok

Béki Piroska kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: -
Szoba: -
E-mail: beki.piroska@ppk.elte.hu
Bukta Zsuzsanna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Faragó Beatrix kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 112
Szoba: 112
E-mail: farago.beatrix@ppk.elte.hu
Kassay Lili Andrea kutatócsoport tag, egyetemi docens
Lehmann László kutatócsoport tag, mestertanár
Lukács Anikó kutatócsoport tag, testnevelő tanár
Szabella Olivér kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Dancs Henriette kutatócsoport tag, egyetemi tanár
Szoba: A230-D
E-mail: dancs.henriette@ppk.elte.hu
Tóth Dávid kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Szoba: A230-B
E-mail: toth.david@ppk.elte.hu