Sportmenedzsment, Sportgazdaság, Sportturizmus Kutatócsoport

A kutatócsoport több témakört próbál meg feldolgozni, melyek részben vagy egészben összefüggnek. A megközelítés mód a sport gazdasági, szervezeti jellemzőinek feltárása. A sport gazdasági részhez kacsolódóan kutatásaink kiterjednek a sportmarketing és humánerőforrás menedzsment kérdésköreire is. A szűkebb kutatási témák is több területhez kapcsolódnak. Ezekből néhány példa kiemelve:
- a kettős karrier témaköre;
- a sportesemények, szabadidős események gazdasági vonatkozásai, ehhez kapcsolódó fogyasztási szokások;
- a megváltozott sportfinanszírozási környezet hatása a magyar sport szervezeti rendszerére, eredményességére;
- sportmarketing és az ahhoz kapcsolódó információs technológia.


Vezetés

Gősi Zsuzsanna kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens

Tagok

Béki Piroska kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Bukta Zsuzsanna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Kassay Lili Andrea kutatócsoport tag, egyetemi docens
Kézsmárki Éva Mónika kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Kovács István Attila kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Lehmann László kutatócsoport tag, mestertanár
Lukács Anikó kutatócsoport tag, testnevelő tanár
Szabella Olivér kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szabó Sándor kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Dancs Henriette kutatócsoport tag, egyetemi tanár
Szoba: A230-D
E-mail: dancs.henriette@ppk.elte.hu
Tóth Dávid kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Szoba: A230-B
E-mail: toth.david@ppk.elte.hu
Zsembery Norbert kutatócsoport tag, PhD-hallgató