Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport

A Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport arra a gazdag hagyományra épít, amely a Neveléstudományi Intézetben az antropológiai perspektívát (az embernek mint a nevelés alanyának vizsgálatát) a kutatásokban és az oktatásban erőteljesen megjelenítette. A kutatócsoport ezt a kutatási irányt viszi tovább, az antropológiai szempont még hangsúlyosabb megjelenítésével együttműködve különösen a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoporttal.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Mészáros György Dr. kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-70) 231-3029
Szoba: 413
E-mail: meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu

Tagok

Adrian Estrela kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Horváth H. Attila kutatócsoport tag, egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3871
Szoba: 413
E-mail: horvath.h.attila@ppk.elte.hu
Lukács Lilla kutatócsoport tag, PhD-hallgató
John Ole Maringa kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Sárospataki Barnabás kutatócsoport tag, PhD-hallgató