Közösségi Művelődés, Hálózatok, Társadalmi Inklúzió Kutatócsoport

Célunk, hogy feltárjuk, összehasonlítsuk és elemezzük a posztmodern hálózati jelenségeket, melyek a kultúrában, a közösségekben, és az inkluzív oktatás mögött húzódnak, a tevékenységet szervező intézményrendszert, az abban résztvevő és érdekelt egyének, közösségek sajátosságait kutatva.

A kutatócsoport kutatásainak fókuszában az alábbi témakörök állnak:
• a hálózatosodás megnyilvánulási formái a közművelődés intézményeiben, a művelődő közösségek szempontjából;
• a közművelődési intézményekben és közösségi színterek jellegzetességei;
• a különböző társadalmi csoportok jellegzetes kultúrafogyasztási szokásai;
• az inklúzió differenciált megnyilvánulási formái (pl. mikroközösségekben, az otthonoktatottak körében, a felsőoktatási, munkaerőpiaci, társadalmi színtereken, kisebbségi és a migráns csoportokban);
• tőkeelméletek és kulturális vonatkozásaik a közöségi művelődés intézményeiben és a művelődő közösségekben;
• a Kárpát-medencei közösségi művelődésének és kulturális hagyományainak kutatása szinkrón és történeti vetületben;
• a kultúra globális és európai kihívásaira, a hálózatosodásra adott válaszok a közösségi művelődés területén, a virtualitás valóság hatása a kultúra területén.

A kutatócsoport tagjai félévenként 3 megbeszélést tartanak. A működésük második évétől minden tavasszal szakmai konferenciát, workshopot szerveznek, hazai és külföldi előadókkal.


Vezetés

Dr. Mandel Kinga Magdolna kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3876
Szoba: 443
E-mail: mandel.kinga@ppk.elte.hu

Tagok

Fekete Anna kutatócsoport tag, hallgató
Ponyi László kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: ponyi.laszlo@ppk.elte.hu
Belgibayeva Anargul külső tag
Ismagulova Ainagul külső tag