Alvás, Álom és Kogníció Kutatócsoport

A kutatócsoport célja, hogy az alvás, az álmodás, valamint az alvó idegrendszer információfeldolgozó folyamatainak kísérleti vizsgálatával járuljon hozzá az emberi elme és agy működésének megértéséhez. Az alvás egy különösen izgalmas “természetes környezetet” kínál az agy spontán neurális aktivitásának tanulmányozására, valamint a speciálisabb agyi funkciók és diszfunkciók megismerésére és megértésére. Kutatási témáink az alapvető neurofiziológiai vizsgálatoktól a komplexebb kísérleteken át, a mentális, szubjektív élmények szintjére is kiterjednek. Célunk hogy az alvást és az ahhoz kapcsolódó kognitív és affektív folyamatokat különböző  (élettani, kognitív és fenomenológiai) elemzési szinteken is megvizsgáljuk és egységes keretben értelmezzük.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Simor Péter Dániel kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3567
Szoba: IZU 109 / DAMI C/315
E-mail: simor.peter@ppk.elte.hu

Tagok

Benkő Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Bogdány Tamás kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Reichardt Richárd kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-94) 504-532
Szoba: E/3
E-mail: reichardt.richard@ppk.elte.hu
Tomacsek Vivien kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: -
Szoba: 306
E-mail: tomacsek.vivien@ppk.elte.hu
Báthori Noémi külső tag
Király Anna külső tag