Segédanyag a hallgatói munka értékeléséhez a távolléti oktatásban megvalósuló kollokviumok és vizsgák esetében

Az ELTE PPK oktatói számára

2020.04.20.
Segédanyag a hallgatói munka értékeléséhez a távolléti oktatásban megvalósuló kollokviumok és vizsgák esetében

Szerzők: Bereczki Enikő Orsolya, Horváth László, Kálmán Orsolya, Káplár-Kodácsy Kinga, Misley Helga, Rausch Attila, Rónay Zoltán, Solymosi Katalin
Budapest, ELTE PPK, 2021.

A vizsgáztatással és értékeléssel kapcsolatos online segédlet az ELTE PPK oktatói számára készült, s a korábban megjelent Távolléti oktatást támogató módszertani segédanyag az ELTE PPK oktatói számára’ című segédanyag kiegészítéseként tekinthető, a specializáltan vizsgákra és értékelésre vonatkozó tartalommal. A segédanyag célja, hogy szakmai támogatást nyújtson az oktatóknak a távolléti oktatás keretében megvalósuló, újfajta vizsgáztatási és értékelési megoldásokkal kapcsolatosan, egyaránt figyelembe véve a technológiai, jogi-etikai, pszichológiai és pedagógiai-módszertani szempontokat.

A teljes dokumentum letöltése egyben (pdf, 984 KB)

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Kinek szól ez a segédanyag?

Hogyan épül fel?

Milyen szemléletben készült?

Mit szükséges figyelembe venni az online értékelés, vizsgáztatás kapcsán?

Milyen jogai és kötelezettségei vannak a hallgatónak és az oktatónak az online vizsgák tekintetében?

Milyen technikai nehézségekbe, jogi-etikai problémákba ütközhetünk a vizsgák kapcsán és ezeket hogyan oldhatjuk meg?

Kontaktból online: hogyan alakíthatjuk át hatékonyan az eddig offline megvalósított vizsgákat, a hallgatók értékelését?

Felügyelt vizsgatermekben megvalósuló zárthelyi dolgozat (szinkron)

Hallgatói kiselőadások, ahol a hallgatók társaik előtt prezentálnak és az oktató ez alapján értékel (szinkron/aszinkron)

Portfólió/tanulási napló/reflektív napló (aszinkron)

Szóbeli vizsgák, személyes jelenléten alapuló kollokvium vagy szigorlat (szinkron/aszinkron)

További ötletek, megoldási javaslatok az online értékeléshez 

Online nyitott könyv vizsgák

Mérési és értékelési eszközök a Canvas-ban

Hallgatói produktumok értékelése értéklőtáblákkal

További hasznos linkek