Felhívások

Felhívások-Neveléstudományi Doktori Iskola

Felhívások-Neveléstudományi Doktori Iskola

Az alábbi információk azoknak a hallgatóknak szólnak, akiknek a 2022/2023/II. félév a IV. aktív félévük

Kedves Doktoranduszok!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53§ (1) alapján (...) A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A komplex vizsga előfeltétele a tantárgyi követelmények teljesítése, tehát a felvételi határozatban előírt modulok elvégzése és ezzel a 84 tantárgyi kredit megszerzése a 4. aktív félév végéig. A komplex vizsga előfeltétele továbbá 24 kutatási kredit megszerzése a 4. félév végéig, így kérjük ezt figyelembe véve tervezzék a kreditjeiket a tavaszi félévben a kreditfelvételi lapon.

Jelentkezési határidő: 2023.03.31. a Neptunban kérvény formájában.

A jelentkezés további részleteit ld.: Komplex vizsga menüpont alatt részletes leírást a lap alján.