Felhívások

Felhívások-Neveléstudományi Doktori Iskola

Kedves Doktoranduszok, Doktorjelöltek!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Támogató), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (Kezelő szerv) közzétette az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj, valamint a “Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj 2022/2023-as tanévi pályázati kiírásait.

A Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

A Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázat benyújtására jogosultak:

  • 45. életévüket még be nem töltött természetes személyek ÉS
  • a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban állnak és komplex vizsgájukat az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor még nem fogják teljesíteni, vagy valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézmény által 2022/2023. tanévre bármely munkarendben meghirdetett doktori képzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be vagy szándékoznak benyújtani („I.” típusú pályázat) VAGY
  • a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben hallgatói jogviszonyban állnak és komplex vizsgájukat az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig teljesítik („II.” típusú pályázat).

A “Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok (I.típusú pályázat) és posztdoktorok (II. típusú pályázat) kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD/DLA) megírása.

A “Tudománnyal fel!” Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj pályázaton belül a Doktorvárományosi ösztöndíj (I. kategória) benyújtására jogosultak:

  • 45. életévüket még be nem töltött természetes személyek ÉS
  • 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. között valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal fognak rendelkezni és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII.12.) Korm.rendelet 2016. szeptember 1-én hatályba lépett módosítását követően kezdték meg doktori tanulmányaikat azon fogadó felsőoktatási intézményben, amellyel várhatóan 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között munkaviszonyuk vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyuk lesz, és
    • az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik,
    • és PhD/DLA-fokozatukat az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor még nem szerzik meg (“I.” típusú pályázat)

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:

Doktori ösztöndíj esetén az első félév esetén 5 hónap (2022. szeptember 1. - 2023. január 31.), második félév esetén 7 hónap (2023. február 1. – 2023. augusztus 31.), illetve 12 hónap (2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.). A doktori hallgatói jogviszonyt legkésőbb 2022. szeptember 21. napjáig, illetve a 2022/2023. tanév második félév ösztöndíjas jogviszonya esetén 2023. február 18. napjáig kell létesíteni.

Doktorvárományosi ösztöndíj esetén megszakítás nélküli 6 hónap vagy 12 hónap időtartamú jogviszony 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. között (töredékhónap nem lehetséges). A 12 hónap, valamint a 2022/2023. tanév szeptemberétől induló 6 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2022. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni. Az ösztöndíjas jogviszony 2022. szeptember 21. után létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a létesítés hónapját követő első napon, de legkésőbb 2023. március 1-én kezdődhet.

Az ösztöndíjak összege:

Doktori Ösztöndíj esetén 100 000 Ft/hó/fő

Doktorvárományosi Ösztöndíj esetén 200 000 Ft/hó/fő.

A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázatokat 2022. május 3. – 2022. június 2. között lehet benyújtani.

Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter legkésőbb 2022. augusztus 24-ig dönt.

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez azonos pályázói kör tekintetében egy pályázatot nyújthat be.

A 2022/2023. évi ÚNKP pályázatokat az ELTE-re kizárólag elektronikus úton, az ELTE ÚNKP portálján lehet benyújtani 2022. május 3. 10 órától. A portál elérhetősége: https://unkp.elte.hu/

A Pályázati kiírásokat, és a további információkat az ELTE ÚNKP weboldala tartalmazza: https://www.elte.hu/unkp A Pályázati kiírásokat jelen levélhez is mellékeltük.

További kérdés és információkérés esetén elektronikusan az ELTE ÚNKP portál levelezőfunkciójának segítségével lehet kapcsolatba lépni az ÚNKP ügyintézővel, a portálon történő regisztrációt követően.

A pályázattal kapcsolatos kari koordinációs feladatokat Kandikó Viktória (palyazat@ppk.elte.hu) fogja biztosítani.

Pályázati kiírás- Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Pályázati kiírás- “Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj