Síklaki István

Síklaki István

szociálpszichológus, társadalomkutató

Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
óraadó


Fogadóóra: előzetes, e-mailes egyeztetés szerint