Program, tanterv

Program, tanterv - Pszichológia MA

Olyan gyakorlati és tudós szakembereket képzünk, akik az egészségügyben, a terápiás helyzetekben, a gazdaságban, a közéletben, a civilek között és a versenyszférában is önállóan képesek pszichológusi tevékenységet végezni.

Specializációk

 • A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció a tipikus és az atipikus fejlődés területén korszerű elméleti és módszertani tudást nyújt átfogó diagnosztikai munka, terápia, saját kutatómunka végzéséhez gyermekekkel foglalkozó intézményekben.
   
 • A klinikai és egészségpszichológia specializáció átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismeretekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatába állítani.
   
 • A kognitív pszichológia specializáció hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni.
   
 • A munka- és szervezetpszichológia (vezetés- és szervezetpszichológia) specializáció hallgatói képessé válnak a munkatársak, a vezetők, a teamek és a szervezetek eredményességének, szociális és érzelmi tőkéjének fejlesztésére a vezetés- és szervezetpszichológia modern ismeretanyagának és gyakorlati eszköztárának alkalmazása révén. Belső munkatársként a HR, a munkaerő- és szervezetfejlesztés területén, külső szakemberként szervezetfejlesztő, coaching- és tréningcégek munkatársaként is jól hasznosíthatók a specializáción megszerzett kompetenciák.
   
 • A tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket képez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.
   
 • A társadalom- és szervezetpszichológia (szociál- és interkulturális pszichológia) specializáció elméleti és a gyakorlatban is alkalmazható tudást ad a szociálpszichológia és az interkulturális pszichológia területein. A specializáció jártasságot ad a legújabb szociálpszichológiai kutatásban, valamint a társadalom, a gazdaság, a politika folyamatainak szociálpszichológiai elemzéseiben. Az interkulturális pszichológiai tudást nem csupán elméletileg alapozza meg, hanem nagy hangsúlyt fektet annak gyakorlati alkalmazására is, felkészít a kutatói és a szakértői-tanácsadói karrierhez.

A képzés tanterve az alábbi linken érhető el, a legördülő menüből kiválasztva.