Felvételizőknek - Szakirányú továbbképzések


Tájékoztató a 2023/2024-es tanév őszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzéseinkről - PÓTJELENTKEZÉS

A 2023/2024-es tanév őszi félévében az alábbi meghirdetett képzésekre lehet PÓTJELENTKEZÉST benyújtani:

 • alkalmazott viselkedéselemzés - jelentkező létszám függvényében indul
 • ember–környezet tranzakció szakpszichológia - jelentkező létszám függvényében indul
 • környezetvédelmi szakpszichológia - jelentkező létszám függvényében indul
 • közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
 • mentortanár
 • módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban 2fé - jelentkező létszám függvényében indul
 • múzeumpedagógiai szaktanácsadó - jelentkező létszám függvényében indul
 • pedagógus szakvizsga bármelyik választható modullal
   (mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés modul)
   (pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban modul)
 • szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia
 • tehetségfejlesztő szaktanácsadó 4fé - jelentkező létszám függvényében indul
 • pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban.

A pótjelentkezés határideje:
2023. augusztus 20., vasárnap, 24:00 óráig

A 2023/2024-es tanév őszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzéseink

Szakirányú továbbképzések

önköltség összege (Ft/félév)

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája

190.000

alkalmazott viselkedéselemzés

300.000

általános és családügyi mediáció (közvetítés)

190.000

ember–környezet tranzakció szakpszichológia

200.000

fejlesztőpedagógus

180.000

környezetvédelmi szakpszichológia

200.000

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

180.000

mentortanár-képzés

180.000

módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban

180.000

múzeumpedagógiai szaktanácsadó

190.000

pedagógiai szakpszichológus

210.000

pedagógus szakvizsga a következő választható modulokkal:
- preventív és korrektív pedagógia, pszichológia
- mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
- tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
- pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban*

180.000

perinatális szaktanácsadó

190.000

sportpszichológiai szakpszichológia
A szakon a képzés nem indul a 2023/2024-es tanévben.

300.000

szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia

250.000

tanácsadó szakpszichológus

290.000

tehetségfejlesztő szaktanácsadó

180.000

Tanfolyamok (tanúsítványt, és nem oklevelet adó képzések)

 

pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban*

180.000

perinatális tanácsadó

190.000

*A „Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban” nevű modult a kar az OTP Fáy András Alapítvánnyal való együttműködés keretében hirdeti, a tanfolyami résztvevők és a pedagógus szakvizsga azonos nevű választható tanulmányi területének hallgatói az Alapítvány támogatásának jóvoltából kedvezményes áron végezhetik el a képzést, amely a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés mindenkori féléves önköltségének 20%-a.

Jelentkezni elektronikusan lehet, ehhez a link alább, A JELENTKEZÉS MÓDJA cím alatt kerül majd közzétételre.

A képzésről szóló részletes tájékoztatás a képzés nevére kattintva érhető el. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi lenyitható blokkokban található tájékoztatókat és a képzés leírását is, mielőtt hozzáfog az elektronikus jelentkezési lap kitöltéséhez, mivel fontos információkat tartalmaz (pl. bemeneti feltételek, feltöltendő dokumentumok)! Honlapunkon tájékozódhat a képzések tanterveiről is.

A szakirányú továbbképzésekre történő jelentkezésekkel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda
ímélcím: felveteli@ppk.elte.hu
tel.: 1/461-4500/3476

A jelentkezés módja

Az elektronikus jelentkezés általános szabályai

A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani. (A hivatkozásra kattintva elérhető.)

A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat akár word formátumban). A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön az alábbi e-mail kiszolgálók egyikét használja, a visszaigazolásokat, értesítéseket esetleg nem fogja megkapni: hotmail.com, yahoo.com, outlook.com, live.com, mivel beállításuk alapján az ELTE címeiről érkező leveleket előfordul, hogy időszakosan nem fogadják.
 • Az online jelentkezési űrlapon első lépésben a tervezett szakirányú továbbképzést szíveskedjék kiválasztani az első rovat legördülő menüjéből, és csak ezután fogjon hozzá az űrlap kitöltéséhez.
 • Sikeres jelentkezéskor rendszerünk minden esetben automatikus rendszerüzenetet küld az űrlapon megadott e-mail címére. Ha nem találja a beérkező levelek között a rendszerüzenetet, kérjük, hogy nézze át a spam mappáját, mert előfordulhat, hogy szolgáltatójának erős spamszűrési beállítása miatt rendszerüzenetünk postafiókjának levélszemete közé kerül.
 • Hibásan kitöltött űrlap vagy hiányosan csatolt dokumentumok esetében az „Űrlap mentése” gombra kattintva rendszerünk nem engedi elmenteni, vagyis leadni a jelentkezést. Kérjük, nézze át az űrlapot, korrigálja a hibát (hiányzó adat, hiányzó dokumentum csatolás), mert ellenkező esetben a regisztrációja nem történik meg.
 • Ha egy felvételi eljárásban képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával több szakra is jelentkezik, akkor kérjük, hogy:
  • a jelentkezési lapokon az erre szolgáló rovatban tüntesse fel a jelentkezési rangsorszámot, ha csak egy szakon szeretné a tanulmányait megkezdeni.
  • a jelentkezési lapok megjegyzés mezőiben tüntesse fel, hogy valamennyi, tervezett képzésre felvételt kíván nyerni, ha párhuzamosan több képzésen is szeretne tanulmányokat folytatni.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ szakirányú továbbképzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban


Beküldendő dokumentumok

Minden képzés esetében kötelezően beküldendő dokumentum:

 1. oklevél másolata (kivétel: perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam esetében oklevél helyett elegendő az érettségi bizonyítvány),
 2. szakmai önéletrajz,
 3. a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata.

Beküldendő dokumentum a három kötelező dokumentumon kívül:

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája

szakmai gyakorlat vagy a szakpszichológusi végzettség igazolása

alkalmazott viselkedéselemzés

nem kötelező, de feltölthető dokumentum: angol nyelvtudás igazolása

általános és családügyi mediáció (közvetítés)

-

ember–környezet tranzakció szakpszichológia

motivációs levél;

nem kötelező, de feltölthető dokumentumok: publikációs lista, publikáció

fejlesztőpedagógus

szakmai gyakorlat igazolása

környezetvédelmi szakpszichológia

motivációs levél;

nem kötelező, de feltölthető dokumentumok: publikációs lista, publikáció

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

szakmai gyakorlat igazolása

mentortanár

szakmai gyakorlat igazolása,

pedagógus szakvizsgát igazoló oklevél

módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban

szakmai gyakorlat igazolása

múzeumpedagógiai szaktanácsadó

-

pedagógiai szakpszichológus

szakmai gyakorlat igazolása,

motivációs levél

pedagógus szakvizsga bármelyik választható modullal

szakmai gyakorlat igazolása

perinatális szaktanácsadó

szakmai gyakorlat igazolása

szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia

-

tanácsadó szakpszichológus

szakmai gyakorlat igazolása

tehetségfejlesztő szaktanácsadó

-

Tanfolyamok

(tanúsítványt, és nem oklevelet adó képzések)

 

pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban

-

perinatális tanácsadó

-

Dokumentumtípusonként néhány kiegészítő információ:

 • a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata: a jelentkezési díj befizetésével kapcsolatban alább, egy külön blokkban talál instrukciókat a honlapon, kérjük, pontosan kövesse azokat, hogy a befizetése beazonosítható legyen, a felületre a bankban kapott, vagy az internetbankból letöltött igazolást (pl. tranzakciós jegyzőkönyv, utalási visszaigazolás) kell feltölteni.
 • motivációs levél: a sportpszichológiai szakpszichológia képzésen a motivációs levél követelményeit a „Képzésenként a beküldendő vagy beküldhető dokumentumok részletezése” tartalmazza, a többi képzés esetén nincsen formai, terjedelmi vagy tartalmi megkötés a dokumentummal kapcsolatban;
 • oklevél másolat: csak az adott képzésleírásban feltüntetett végzettséget igazoló dokumentum feltöltése kötelező, de a rendszer megengedi több fájl feltöltését is, ha úgy látja, hogy releváns lehet, egyéb végzettségeit is igazolhatja; külföldön szerzett végzettség esetén a honosításról szóló dokumentumot is kérjük beküldeni, ha honosítás még nem történt, akkor a továbbtanulási célú elismeréshez kérjük a végzettséghez kapcsolódó tárgylista feltöltését is és angoltól eltérő nyelven kiállított dokumentumok esetén a hivatalos magyar (vagy angol) fordítást;
 • publikációs lista és/vagy publikáció: kizárólag a környezetvédelmi szakpszichológia képzés esetében küldhetők be; formai megkötés nincsen a két dokumentummal kapcsolatban; a jelentkezés nélkülük is leadható;
 • szakmai gyakorlat igazolása: az egyes szakok részletes leírása tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatban előírt követelményeket, a gyakorlatban eltöltött idő igazolásának nincs kizárólagos, rendszeresített formája, minden olyan hivatalos dokumentum (intézményvezetői igazolás, munkaszerződés, stb.) elfogadható, amely egyértelműen alátámasztja, hogy a jelentkező mennyi időt töltött el a megkívánt munkakörben;
 • szakmai önéletrajz: nincs formai megkötés a rövid szakmai önéletrajz elkészítéséhez, a kész önéletrajz feltölthető pdf., jpg, vagy akár word formátumban is;
 • szakpszichológusi végzettség igazolása: csak az addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája képzés esetében szükséges, az elfogadható végzettségre vonatkozó információkat a képzések leírása tartalmazza.

A jelentkezési díj befizetése

A jelentkezési díjat (egyszeri 9.000 Ft) átutalással lehet kiegyenlíteni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
A befizetés beazonosítása érdekében a közlemény rovatba az alábbiakat kérjük feltüntetni:
a saját nevét és az alábbi szöveget: "SZAKIR KN9701/09 R940535000".
Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetés beérkezéséről a gazdasági rendszerből csak pontosan kitöltött közlemény rovat alapján kapunk visszajelzést, ami elengedhetetlen része a további ügyintézésnek.

Kiegészítő információk:

 • A jelentkező egy jelentkezési díj befizetésével legfeljebb három szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával. Amennyiben több szakra is jelentkezik, a jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a jelentkezési rangsort.
 • Ha a jelentkező háromnál több továbbképzésre kíván jelentkezni, akkor minden további megjelölt szak esetén 2.000 Ft kiegészítendő díjat kell fizetni.
 • Akiknek a választott szakjuk létszám hiányában nem indul, a befizetett díjból visszafizetünk 4000 Ft-ot.
 • A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag az átutalási bizonylaton befizetőként szereplő személynek/cégnek állítható ki.

számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez szakirányú továbbképzésben


Felvételi beszélgetés

Egyes szakirányú továbbképzések esetében a felvétel feltétele a felvételi beszélgetésen való megfelelés (a követelményt a képzések leírása tartalmazza a felvétel feltételei között).

A felvételi beszélgetéseket jelenléti formában vagy online módon (pl. Zoomon) fogjuk lebonyolítani. A felvételi beszélgetés formájáról (jelenléti forma esetén a helyszínről, online forma esetén a platform elérhetőségéről) és pontos időpontjáról személyre szóló e-mailben értesítjük.

A felvételi beszélgetések tervezett formája és ideje:

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája

online

2023. július 3., 12:00

alkalmazott viselkedéselemzés

online

2023. július 8., 10:00

általános és családügyi mediáció (közvetítés)

jelenléti

2023. július 6., 09:00

ember–környezet tranzakció szakpszichológia

jelenléti

2023. július 7., 10:00

környezetvédelmi szakpszichológia

online

2023. július 13-14. 09:00

pedagógiai szakpszichológus

online

2023. július 12.

perinatális szaktanácsadó és
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam*

jelenléti

2023. július 6., 09:00

szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia

online

2023. július 4-5. 09:00,

pótidőpont: július 10., 09:00

tanácsadó szakpszichológus

jelenléti

2023. június 5-6-7.

*a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam felvételi vizsgájának részletes követelményei


Teljes képzési kínálatunk

Bölcsész továbbképzések

Szakpszichológus továbbképzések

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája
egészségfejlesztő szakpszichológus
ember–környezet tranzakció szakpszichológia
igazságügyi klinikai szakpszichológus
környezetvédelmi szakpszichológia
pedagógiai szakpszichológus
sportpszichológiai szakpszichológia
szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia
szexuálpszichológiai szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus

Egyéb bölcsész továbbképzések

alkalmazott viselkedéselemzés
általános és családügyi mediáció (közvetítés)
diáktanácsadás
felsőoktatás- és tudománymenedzsment
íráselemző szakember
kreativitás-ökológiai szaktanácsadó
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó
szoft technológiai szaktanácsadó

Pedagógus továbbképzések

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
fejlesztőpedagógus
IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó
interkulturális nevelési szaktanácsadó
intézményelemző és -értékelő
iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó
a pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése
pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
pedagógus szakvizsga
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Egyéb továbbképzések

coach - üzleti edző
outdoor programvezető
rekreáció- és szabadidősport-szervező
társadalmi integrációs tanácsadó

Tanfolyamok

pénzügyi, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
                felvételi követelmények a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamhoz


2023.03.22.