Felvételizőknek - Szakirányú továbbképzések Budapesten

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzéseinkről

 

A jelentkezés általános határideje a 2021/2022-es tanév őszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzések esetében 2021. június 20-án, illetve június 30-án lejárt, a felvételi döntésekről a jelentkezőket legkésőbb 2021. július 31-ig értesítjük a jelentkezéskor megadott e-mail-címükön.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az alábbi képzések esetében pótjelentkezéseket még elfogadunk az egyes képzéseknél megjelölt határidőig,
a többi képzésünk esetében pótjelentkezésre nincsen lehetőség.
Jelentkezni elektronikusan, "A JELENTKEZÉS MÓDJA" cím alatt közzétett linken lehet.
 

A pótjelentkezési időszakban az alábbi, a 2021/2022-es tanév őszi félévére meghirdetett képzésinkre lehet még jelentkezni a képzéseknél megadott határidőig (a többi képzésre már nem, a jelentkezési űrlapon csak ezek közül lehet választani):

A 2021. augusztus 20-án 24:00-ig
meghosszabbított határidőben az alábbi képzésekre lehet jelentkezni:

Pedagógus szakirányú továbbképzések:
közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
mentortanár
pedagógus szakvizsga a következő választható modulokkal:
        - preventív és korrektív pedagógia, pszichológia
        - mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés

Szakpszichológus szakirányú továbbképzés:
addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája

A 2021. augusztus 30-án 12:00-ig
meghosszabbított határidőben az alábbi képzésekre lehet jelentkezni:

Szakpszichológus szakirányú továbbképzés:
környezetvédelmi szakpszichológia

Egyéb bölcsész szakirányú továbbképzések:
alkalmazott viselkedéselemzés

Honlapunkon tájékozódhat a képzések tanterveiről, külön letölthető dokumentumban pedig a képzési önköltségek aktuális összegéről.

A képzésről szóló részletes tájékoztatás a képzés nevére kattintva érhető el. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi lenyitható blokkokban található tájékoztatókat és a képzés leírását is, mielőtt hozzáfog az elektronikus jelentkezési lap kitöltéséhez, mivel fontos információkat tartalmaznak (pl. bemeneti feltételek, feltöltendő dokumentumok)!

A szakirányú továbbképzésekre történő jelentkezésekkel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken 2021. július 30-ig és augusztus 23. után:
ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda
e-mail: felveteli@ppk.elte.hu
tel.: 1/461-4500/3476
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2021. július 31. és augusztus 22. között az Iroda zárva tart.

A jelentkezés módja

Az elektronikus jelentkezés általános szabályai:

A jelentkezéseket az itt elérhető elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani.

A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat akár word formátumban). A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók:
 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön az alábbi e-mail kiszolgálók egyikét használja, a visszaigazolásokat, értesítéseket esetleg nem fogja megkapni: hotmail.com, yahoo.com, outlook.com, live.com, mivel beállításuk alapján az ELTE címeiről érkező leveleket előfordul, hogy időszakosan nem fogadják.
 • Az online jelentkezési űrlapon első lépésben a tervezett szakirányú továbbképzést szíveskedjék kiválasztani az első rovat legördülő menüjéből, és csak ezután fogjon hozzá az űrlap kitöltéséhez.
 • Sikeres jelentkezéskor rendszerünk minden esetben automatikus rendszerüzenetet küld az űrlapon megadott e-mail címére. Ha nem találja a beérkező levelek között a rendszerüzenetet, kérjük, hogy nézze át a spam mappáját, mert előfordulhat, hogy szolgáltatójának erős spamszűrési beállítása miatt rendszerüzenetünk postafiókjának levélszemete közé kerül.
 • Hibásan kitöltött űrlap vagy hiányosan csatolt dokumentumok esetében az „Űrlap mentése” gombra kattintva rendszerünk nem engedi elmenteni, vagyis leadni a jelentkezést. Kérjük, nézze át az űrlapot, korrigálja a hibát (hiányzó adat, hiányzó dokumentum csatolás), mert ellenkező esetben a regisztrációja nem történik meg.
 • Ha egy felvételi eljárásban képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával több szakra is jelentkezik, akkor kérjük, hogy:
  • a jelentkezési lapokon az erre szolgáló rovatban tüntesse fel a jelentkezési rangsorszámot, ha csak egy szakon szeretné a tanulmányait megkezdeni.
  • a jelentkezési lapok megjegyzés mezőiben tüntesse fel, hogy valamennyi, tervezett képzésre felvételt kíván nyerni, ha párhuzamosan több képzésen is szeretne tanulmányokat folytatni.

A jelentkezési díj befizetése

A jelentkezési díjat (egyszeri 7.000 Ft) átutalással lehet kiegyenlíteni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
A befizetés beazonosítása érdekében a közlemény rovatba az alábbiakat kérjük feltüntetni:
                                   a saját nevét és az alábbi szöveget: "SZAKIR KN9701/09 R940535000".
Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetés beérkezéséről a gazdasági rendszerből csak pontosan kitöltött közlemény rovat alapján kapunk visszajelzést, ami elengedhetetlen része a további ügyintézésnek.

Kiegészítő információk:

 • A jelentkező egy jelentkezési díj befizetésével legfeljebb három szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával. Amennyiben több szakra is jelentkezik, a jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a jelentkezési rangsort.
 • Ha a jelentkező háromnál több továbbképzésre kíván jelentkezni, akkor minden további megjelölt szak esetén 2.000 Ft kiegészítendő díjat kell fizetni.
 • A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag az átutalási bizonylaton befizetőként szereplő személynek/cégnek állítható ki.

számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez szakirányú továbbképzésben


Felvételi elbeszélgetés

Egyes szakirányú továbbképzések esetében a felvétel feltétele a felvételi beszélgetésen való megfelelés (a követelményt a képzések leírása tartalmazza a felvétel feltételei között).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványhelyzet alakulásának kiszámíthatatlansága miatt a felvételi beszélgetéseket valószínűleg hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján (pl. Zoom) fogjuk lebonyolítani, melynek használatához útmutatót fogunk adni a felvételi beszélgetés időpontjáról szóló, személyre szabottan e-mailben megküldött értesítésben.

A felvételi beszélgetések tervezett időszakai/időpontjai:

 • addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája - a felvételi elbeszélgetés tervezett időpontja a 2021. augusztus 23–27. közötti időszakra fog esni,
 • alkalmazott viselkedéselemzés - a felvételi elbeszélgetést a szakterület 2021. augusztus 31-én délután tartja,
 • környezetvédelmi szakpszichológia - a felvételi elbeszélgetést a szakterület 2021. augusztus 31-én délután tartja.

Beküldendő dokumentumok

Képzésenként a beküldendő vagy beküldhető dokumentumok részletezése:

 • addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája: oklevél másolata, szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat vagy a szakpszichológusi végzettség igazolása, a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata
 • alkalmazott viselkedéselemzés: oklevél másolata, szakmai önéletrajz, a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata; nem kötelező, de feltölthető dokumentum: angol középfokú (B2) komplex nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • környezetvédelmi szakpszichológia: oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata; nem kötelező, de feltölthető dokumentumok: publikációs lista, maga a publikáció
 • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga: oklevél másolata, szakmai önéletrajz, a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata, szakmai gyakorlat igazolása
 • mentortanár: oklevél másolata, szakmai önéletrajz, a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata, szakmai gyakorlat igazolása, pedagógus szakvizsgát igazoló oklevél
 • pedagógus szakvizsga bármelyik választható modullal: oklevél másolata, szakmai önéletrajz, a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata, szakmai gyakorlat igazolása

Dokumentumtípusonként néhány kiegészítő információ:

 • a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata: a jelentkezési díj befizetésével kapcsolatban alább, egy külön blokkban talál instrukciókat a honlapon, kérjük, pontosan kövesse azokat, hogy a befizetése beazonosítható legyen, a felületre a bankban kapott, vagy az internetbankból letöltött igazolást (pl. tranzakciós bizonylat, utalási visszaigazolás) kell feltölteni;
 • motivációs levél: egyik képzés esetén sincsen formai, terjedelmi vagy tartalmi megkötés a dokumentummal kapcsolatban;
 • oklevélmásolat: csak az adott képzésleírásban feltüntetett végzettséget igazoló dokumentum feltöltése kötelező, de a rendszer megengedi több fájl feltöltését is, ha úgy látja, hogy releváns lehet, egyéb végzettségeit is igazolhatja; külföldön szerzett végzettség esetén a honosításról szóló dokumentumot is kérjük beküldeni, ha honosítás még nem történt, akkor a továbbtanulási célú elismeréshez kérjük a végzettséghez kapcsolódó tárgylista feltöltését is és angoltól eltérő nyelven kiállított dokumentumok esetén a hivatalos magyar (vagy angol) fordítást;
 • publikációs lista és/vagy publikáció: kizárólag a környezetvédelmi szakpszichológia képzés esetében küldhetők be; formai megkötés nincsen a két dokumentummal kapcsolatban, a jelentkezés nélkülük is leadható;
 • szakmai gyakorlat igazolása: az egyes szakok részletes leírása tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatban előírt követelményeket; a gyakorlatban eltöltött idő igazolásának nincs kizárólagos, rendszeresített formája, minden olyan hivatalos dokumentum (intézményvezetői igazolás, munkaszerződés stb.) elfogadható, ami egyértelműen alátámasztja, hogy a jelentkező mennyi időt töltött el a megkívánt munkakörben;
 • szakmai önéletrajz: nincs formai megkötés a rövid szakmai önéletrajz elkészítéséhez, a kész önéletrajz feltölthető pdf, jpg, vagy akár docx formátumban is;
 • szakpszichológusi végzettség igazolása: csak az addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája képzés esetében szükséges, az elfogadható végzettségre vonatkozó információkat a szak leírása tartalmazza.

Teljes képzési kínálatunk

 

Pedagógus továbbképzések

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
fejlesztőpedagógus
IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó
interkulturális nevelési szaktanácsadó
intézményelemző és -értékelő
iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó
a pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése
pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
pedagógus szakvizsga
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Bölcsész továbbképzések

Szakpszichológus továbbképzések

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája
egészségfejlesztő szakpszichológus
igazságügyi klinikai szakpszichológus
katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus
környezetvédelmi szakpszichológia
pedagógiai szakpszichológus
szexuálpszichológiai szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus

Egyéb bölcsész továbbképzések

alkalmazott viselkedéselemzés
általános és családügyi mediáció (közvetítés)
diáktanácsadás
felsőoktatás- és tudománymenedzsment
íráselemző szakember
kreativitás-ökológiai szaktanácsadó
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó
szoft technológiai szaktanácsadó

Egyéb továbbképzések

coach - üzleti edző
outdoor programvezető
rekreáció- és szabadidősport-szervező
társadalmi integrációs tanácsadó

Tanfolyamok

pénzügyi, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
                felvételi követelmények a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamhoz

A menüpontban szereplő képzési tájékoztatók 2021. április 20-án kerültek frissítésre.


2019.02.12.