Felvételizőknek - Szakirányú továbbképzések Budapesten

Tájékoztató a 2019/2020. tanév tavaszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzéseinkről

 

Keresztféléves jelentkezési időszakunkban az alábbi képzésekre hirdetünk felvételt a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére:

Pedagógus szakirányú továbbképzések
fejlesztőpedagógus
interkulturális nevelési szaktanácsadó

Szakpszichológus szakirányú továbbképzés
katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus

Egyéb bölcsész szakirányú továbbképzések
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó (zárt beiskolázású képézés, a "rendes" képzést a 2020/2021-es tanév őszi félévére fogjuk majd hirdetni 2020 áprilisában)

Tanfolyamok
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam (zárt beiskolázású képézés, a "rendes" képzést a 2020/2021-es tanév őszi félévére fogjuk majd hirdetni 2020 áprilisában)
        a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam felvételi vizsgájának követelménye

 

Speciális jelentkezési feltételek egyes képzéseinkre
 

A fejlesztőpedagógus szakkal kapcsolatos speciális jelentkezési feltétel:

A fejlesztőpedagógus képzés esetében a keresztféléves felvétel az általános bemeneti kritériumokon túl egyéb, speciális feltételhez kötött. Kizárólag olyan személyek jelentkezését tudjuk elfogadni, akik a korábbi évek során elvégezték a Porkolábné Balogh Katalin szakmai vezetésével zajlott 120 órás fejlesztőpedagógus tanfolyamot, vagy gyógypedagógus szakképesítéssel rendelkeznek. A fejlesztőpedagógus képzés esetében új elsős „évfolyam” a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében nem indul, a jelentkezők a fent megnevezett feltétellel bekapcsolódhatnak az aktuális, a 2019/2020-as tanév őszi félévében felvett, elsős „évfolyam” tavaszi szemeszterébe. A képzési terv szerinti első, őszi félév (ún. fp1 félév) tantárgyait a fenti végzettségekre tekintettel kreditátviteli kérelem formájában befogadtathatják – így képzési idejük lerövidülhet.
 

A perinatális szaktanácsadó szak, illetve a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam speciális jelentkezési feltételei:

A perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot és a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamot a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében zárt beiskolázással hirdetjük meg. A képzést kizárólag a Családbarát Szülészet Pályázati Program (CSBSZ 2019) keretében pályázati támogatást elnyert intézmények munkatársai részére szervezzük. A pályázaton kívüli érdeklődőknek a 2020/2021-es tanév őszi félévére ismét meghirdetjük a képzést 2020 áprilisában. A támogatott intézmények munkatársainak a képzésre egyénileg kell jelentkezniök, az alább, A JELENTKEZÉS MÓDJA cím alatt leírtaknak megfelelően. A jelentkezési díj befizetésével kapcsolatban, kérjük, a megadott címen vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel.

FIGYELEM! A két képzés, a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak, illetve a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam szakmai tartalma megegyezik, Önnek azonban a két képzés közül a meglévő végzettsége alapján kell választania, és a felvételi követelmények is eltérnek ennek megfelelően (ld. fent, a képzések ismertetőiben):

 • ha Ön felsőfokú végzettséggel (diplomával) rendelkezik, akkor a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakra jelentkezhet, és felvételi beszélgetésen vesz részt 2020. január 17-én;
 • ha Ön a felsőfokú végzettséggel (diplomával) nem rendelkezik a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamra nyújhatja be jelentkezését, és felvételi vizsgát kell teljesítenie, mely egy 2020. január 10-éig beküldendő, írásbeli részből és január 17-én szóbeli vizsgarészből áll (ld. a tanfolyam ismertetőjében).

 

A jelentkezés határideje a 2019/20-as tanév tavaszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzések esetében:
2020. január 12. vasárnap, 24:00 óra

Szakirányú továbbképzéseinkre elektronikusan lehet jelentkezni, melynek linkje A JELENTKEZÉS MÓDJA cím alatt érhető el.

Honlapunkon tájékozódhatnak a képzések tanterveiről és az önköltség aktuális összegéről. A képzések csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.

A képzésekről szóló részletes tájékoztatás az adott képzés nevére kattintva érhető el. Kérjük, hogy olvassa el a lenyitható blokkokban olvasható tájékoztatókat, mielőtt hozzáfog az elektronikus jelentkezési lap kitöltéséhez!

A szakirányos jelentkezéssekkel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal
Oktatásszervezési Iroda
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 115.
Borsos Attila ügyintéző
e-mail: szakiranyu@ppk.elte.hu
tel.: 1/461-4500/3476

A jelentkezés módja

Az elektronikus jelentkezés általános szabályai:

A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani, amely ezen a linken érhető el.

A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat word formátumban). A fenti határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

A felvételi jelentkezési anyag valamennyi továbbképzésre vonatkozó egységesen kötelező részei:

 • online jelentkezési lap
 • oklevél másolata (külföldön szerzett oklevélről hiteles fordítás benyújtása is szükséges)
 • rövid szakmai önéletrajz
 • jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata

Egyes képzések esetében benyújtandó további kötelező dokumentumok:

 • gyakorlatban eltöltött idő igazolása szükséges az alábbi képzéseknél: fejlesztőpedagógus, katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus (ha a jelentkező nem rendelkezik egyéb, szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakpszichológusi oklevéllel), meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó. Az egyes szakok részletes leírása tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatban előírt követelményeket.

(A gyakorlatban eltöltött idő igazolásának nincs kizárólagos, rendszeresített formája. Minden olyan hivatalos dokumentum (intézményvezetői igazolás, munkaszerződés, stb.) elfogadható, amely egyértelműen alátámasztja, hogy a jelentkező mennyi időt töltött el a megkívánt munkakörben. Az egyes szakok részletes leírása tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatban előírt követelményeket.)

 • teljesítésigazolás / törzslapkivonat / oklevélmelléklet benyújtása is szükséges az előzetes kreditvizsgálat lefolytathatósága érdekében az interkulturális nevelési szaktanácsadó képzés esetében, ha a jelentkező a felvétel feltételeként felsorolt képzési területektől eltérő képzési területen szerzett végzettséggel rendelkezik.
 • egyéb, szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakpszichológusi oklevél másolata szükséges a katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus képzés esetében, ha a jelentkező nem rendelkezik az előírt gyakorlati idővel.
 • a kiadott tételsor alapján készített tömör összefoglaló írás és a saját perinatális tapasztalatról és/vagy célokról, tervekről készített prezentáció szükséges a perinatális tanácsadó tanfolyamra történő jelentkezéshez, amelyet a hamaroson itt elérhető tájékozató szerint szükséges beküldeni (nem az online jelentkezés csatolmányaként).

Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Az online jelentkezési űrlapon első lépésben a tervezett szakirányú továbbképzést szíveskedjék kiválasztani az első rovat legördülő menüjéből. Csak ezután fogjon hozzá az űrlap kitöltéséhez.
 • Sikeres jelentkezéskor rendszerünk minden esetben automatikus rendszerüzenetet küld az űrlapon megadott e-mail címére. Ha nem találja a beérkező levelek között a rendszerüzenetet, kérjük, hogy nézze át a spam mappáját, mert előfordul, hogy szolgáltatójának erős spamszűrési beállítása miatt rendszerüzenetünk postafiókjának levélszemétje közé kerül.
 • Hibásan kitöltött űrlap vagy hiányosan csatolt dokumentumok esetében az „Űrlap mentése” gombra kattintva rendszerünk azonnali hibaüzenetet küld a tévesen kitöltött rovat megjelenítésével. Kérjük ne lépjen tovább, hanem olvassa el figyelmesen az üzenetet, és korrigálja a hibát, mert ellenkező esetben a regisztrációja nem történik meg.
 • Ha egy felvételi eljárásban képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával több szakra is jelentkezik, akkor kérjük, hogy:
  • a jelentkezési lapokon az erre szolgáló rovatban tüntesse fel a jelentkezési rangsorszámot, ha csak egy szakon szeretné a tanulmányait megkezdeni.
  • a jelentkezési lapok megjegyzés mezőiben tüntesse fel, hogy valamennyi, tervezett képzésre felvételt kíván nyerni, ha párhuzamosan több képzésen is szeretne tanulmányokat folytatni.

Felvételi beszélgetés

Egyes szakirányú továbbképzések esetében a felvétel feltétele a felvételi beszélgetésen való megfelelés:

 • katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus: a felvételi beszélgetés időpontja 2020. január 14-16. között (a pontos időpontról a jelentkezőket a későbbiekben értesítjük),
 • meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó: a felvételi beszélgetés időpontja 2020. január 15. (nagy számú jelentkezés esetén a felvételi beszélgetések január 16-án folytatódnak).
 • perinatális szaktanácsadó és perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam: a felvételi beszélgetés tervezett időpontja 2020. január 17.

A jelentkezési díj befizetése

 • Jelentkezési díjat (egyszeri 7000 Ft) befizetni kizárólag az intézmény által kibocsátott csekken lehet. Banki átutalás nem lehetséges.
 • A jelentkezési díj befizetéséhez csekk az alábbi e-mail címen igényelhető, név és levelezési cím egyidejű megadásával: szakiranyu@ppk.elte.hu, vagy személyesen átvehető az Oktatásszervezési Irodában.
 • A jelentkező egy jelentkezési csekk befizetésével legfeljebb három szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával. Amennyiben több szakra is jelentkezik, a jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a jelentkezési rangsort.
 • A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag a csekken feltüntetett befizetőnek állítható ki.

számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez szakirányú továbbképzésen


Alumni kedvezmény egyes szakirányú továbbképzésekre

Az ELTE Pszichológiai és Pedagógiai Karának és az ELTE Alumni szervezetének megállapodása alapján ELTE Alumni tagként a szakirányú továbbképzésre történő jelentkezéskor már Alumni Kártyával rendelkező későbbi hallgatóink az alábbi szakirányú továbbképzések esetében kedvezményre jogosultak az önköltség összegéből:

 • meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó – 25%-os kedvezmény
 • múzeumpedagógiai szaktanácsadó – 25%-os kedvezmény

A kedvezményről további tájékoztatás a https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek oldalon olvasható.


Teljes képzési kínálatunk

Pedagógus továbbképzések

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
fejlesztőpedagógus
IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó
interkulturális nevelési szaktanácsadó
intézményelemző és -értékelő
iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó
a pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése
pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
pedagógus szakvizsga
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Bölcsész továbbképzések

Szakpszichológus továbbképzések

egészségfejlesztő szakpszichológus
igazságügyi klinikai szakpszichológus
katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus
szexuálpszichológiai szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus

Egyéb bölcsész továbbképzések

általános és családügyi mediáció (közvetítés)
diáktanácsadás
felsőoktatás- és tudománymenedzsment
íráselemző szakember
kreativitás-ökológiai szaktanácsadó
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó
szoft technológiai szaktanácsadó

Egyéb továbbképzések

coach - üzleti edző
outdoor programvezető
rekreáció- és szabadidősport-szervező
társadalmi integrációs tanácsadó

Tanfolyamok

pedagógus továbbképzési részismereti képzés
pénzügyi, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
Felvételi követelmények a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamhoz


2019.02.12.