Dr. Dúll Andrea Magdolna

Dr. Dúll Andrea Magdolna

egyetemi tanár
az MTA doktora

Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék
tanszékvezető

Környezetpszichológia Kutatócsoport
kutatócsoport-vezető

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
dékánhelyettes

Kari Tudományos Bizottság
tag

Kari Habilitációs Bizottság
tag

Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács
tag

Pszichológiai Intézet
lecturer


Publications: mtmt.hu
Facebook: https://www.facebook.com/andrea.dull2
Skype: dull.andrea
Doctoral data sheet: doktori.hu
E-mail: dull.andrea@ppk.elte.hu
Phone/ext.: KAZY + (36-1) 461-4500 / 3805, IZU + (36-1) 461-2600 / 5653
Address: 1064 Budapest, Izabella u. 46.
Room: KAZY 212, IZU 318

Fogadóóra: IZU: kedd, 12:00-13:00 (előzetes e-mail egyeztetés alapján)

Kutatási terület: környezetpszichológia

Megjegyzés: szakdolgozati témavezetés: környezetpszichológia