Minőség - Elégedettségünk

A Minőségbiztosítási Bizottság koordinációjával egy széleskörű elégedettség-felmérést indítunk a PPK Minőségprojekt keretében. A tanítás-tanulás folyamatában résztvevő minden csoportot megkérdezünk, így adminisztrátorokat (tanszéken és a tanulmányi osztályon), hallgatókat, oktatókat egyaránt. Számos fókuszcsoportos beszélgetést szerveztünk az utóbbi két hétben, sőt, egy online kérdéssort is többen kitöltöttek. Ennek első eredményeiről számolunk be ebben a rendhagyó formában.

 

 

Viszonyunk a karhoz – szófelhő a fókuszcsoportok alapján

Ha egy régi ismerősének meséli el, hogy most hol és mit dolgozik, akkor milyen érzés tölti el? Mire büszke, mit tisztelnek mások, mi miatt sajnálják, mit szégyell?


Mit lenne jó változtatni – szófelhő a fókuszcsoportok alapján

Ha egy csodatévő tündér megváltoztatná a kari életünket, milyen változást látna szívesen?


PPK-s gondolatok – a fókuszcsoportokban kifejtve

Ha kicsit tömörítve is, de igyekeztünk megőrizni teljes gondolatokat is karról és a viszonyról, amiben éppen vagyunk az alma materünkkel.

Már eleve az ELTE is, de ezen belül a pedagógia és pszichológia nyitott szemléletű. Az oktatóktól sokféle szemüveget kapunk, de egyiket sem erőltetik ránk.

A főiskolai kar örököse a PPK, de ez nekem ridegebb.

A plusz programok és konferenciák hiányoznának. Mert az nagyon kézenfekvő, hogy egy egyetemen belül vannak műhelyek, beszélgetések. Ez nagyon jó, ez hiányozna.

Talán csak külsőség, de nekem hiányoznak a nagy előadók. Azok egyetemi hangulatot teremtenek.

Az ösztöndíjat sokkal többen megérdemelnék, mint ahányan kapják.

Sok esetben nem is figyel arra az oktató, hogy unjuk magunkat.

A szervezés az ELTÉ-n egyszerűen katasztrófa. Előző évben a vizsgaidőpontjainkat, most ősszel a tárgyfelvételt csak az utolsó pillanatban tudtuk intézni. Csomó óra tartalma, előadója szorgalmi időszakban derül ki, amikor már nem tudjuk leadni.

Egyre több tanár hangoztatja a személyes gondjait, de ha már bejövök arra a másfél órára és optimistán azt várom, hogy valamit tanulni fogunk, akkor adjon is valamit.

Amikor Anyu valakinek azt mondja: „a lányom az ELTÉ-re jár”, látom rajta, hogy azt gondolja, jó úton jár a gyereke. Jó érzés, hogy ezt gondolják a szüleim.

Ha elmondom, hogy az ELTE PPK-n dolgozom, általában az a reakció, hogy fúú, de sokra vitted. Magamban viszont úgy érzem, hogy semmire sem vittem a világon. […] Lehet, hogy azért nem érezzük magunkat jól, mert annyit dolgozunk.

A magas presztízs és a mi elismertségünk azzal magyarázható talán, hogy az oktatási struktúra csúcsán áll az intézményünk. Mások elakadtak valahol korábban, mi olyanok vagyunk a szemükben, mint akik felértek a csúcsra.

Én lassan a 20. évemet taposom itt. A legtöbb, amit a munkámért kapok, az újabb munka, mert lehet rám számítani. És úgy gondolom, hogy ez az, ami kiöli teljesen ezt a jó érzést, az intézmény iránti személyes elköteleződést. Személyes szinten van talán elfogadás vagy éppen elutasítás, de szerintem ennek szervezeti szinten is működnie kellene.

Nem éreztem sose, hogy büszke vagyok. Örülök viszont, hogy ide kerültem. Van összehasonlítási alapom is, mert orvosin kezdtem és utána választottam ezt a szakot. Ahogy első nap beléptem, tudtam, hogy ez lesz a második otthonom. Nagyon-nagyon szeretek ide bejárni, és az órák is jók.

Az adminisztráció nyilván a jéghegy alja. Összekötő kapocs az oktatók és a hallgatók között, mégis mintha az utolsó utáni pillanatban értesülnénk mi minden infóról.

Ha bezárna egy hónapra a kar, én arra gondolnék már a második héten, hogy te jó isten, mi lesz majd, ha visszamegyünk. Felgyűlnek a levelek, amiket meg kell válaszolni, 8 millió feladat, amiket meg kell oldani.

Alapvetően a PPK-val sosem tudtam azonosulni, mert nekem a pszichológia, ahova én járok, az a fontos.

Jó lenne, ha kevesebben lennénk. Az emberek kétharmadának nem tudom a nevét, (mondjuk én extrán rossz vagyok ilyenekben), de elveszünk a tömegben.

Hogyan gondolkodjunk a minőségbiztosításról, meg fejlesztésről azokkal az óraadó kollégákkal, akikkel nem kötöttük meg a szerződést még a mai napig sem az őszi félévi kurzusokra?

Ha igazi csodát tehetne egy jó tündér, én kimeríthetetlen elemet kívánnék a mikrofonokba.

Nekem a folyosók sosem voltak igazán otthonosak. Bár valamelyik termet szeretem, de az előadók eléggé diszfunkcionálisak. Másrészt a folyosók sötétek és mindig kórház-érzésem van. Sok ötletem lenne az épület megváltoztatására.

Fontos lenne, hogy több gyakorlati lehetőségünk legyen. Eléggé elméleti síkon mozog az oktatás.

Mesterszakon nem kéne úgy kezelni az embereket, hogy aki elkötelezett, az mindent megold, mindenhez alkalmazkodik. Nagyon sok diáknak muszáj dolgoznia, ezért borzasztó, hogy semennyire nem tudjuk az órarendet szeptemberben.

A PPK nagyon családias, magas szintű az oktatás, igazi szaktudást ad, ezért szeretek ide járni.

A tanárok hozzáállása nagyon pozitív, mert alkalmazkodnak a diákokhoz. Nem távolságtartóak, jellemző a partnerség. Pozitív, kellemes, családias a hangulat.

Ha a kapcsolati háló, megszakadna, az hiányozna. […] Nekem is hiányozna maga a társaság.

Keserédes érzésem van a PPK-val kapcsolatban. Lehet, hogy külső és belső szemlélőként is nagyon jó hely, de az anyagi problémák annyira megkeserítik az életünket, hogy nem tudunk a tudománnyal foglalkozni.

Nagyon arra mennek rá, hogy elméletet tanuljunk és kutassunk, de sokkal több gyakorlat kéne ahhoz, hogy segíteni tudjunk másokon.

Zavar, hogy zavarba jövök, mit is tanulok, túl hosszú a neve. :)

Büszke vagyok az egyetem presztízsére és a társadalmi felelősségvállalásra az IPPK-n.


A vizsgálat részletei, háttere

A Minőségbiztosítási Bizottság koordinációjával egy széleskörű elégedettség-felmérést indítunk a PPK Minőségprojektkeretében. A tanítás-tanulás folyamatában résztvevő minden csoportot megkérdezünk, így adminisztrátorokat (tanszéken és a tanulmányi osztályon), hallgatókat, oktatókat egyaránt. Számos fókuszcsoportos beszélgetést szerveztünk az utóbbi két hétben, sőt, egy online kérdéssort is többen kitöltöttek. Ennek első eredményeiről számolunk be ebben a rendhagyó formában.

Azt ígértük a résztvevőknek, hogy nem csak a januári kérdőíves kutatásunkat alapozza meg ez az első adatgyűjtés, hanem már karácsony előtt is készítünk ezekből egy nem tudományos igényű, de reményeink szerint inspiratív visszajelzést, ami témát adhat a szünet előtt, sőt később is a közös beszélgetésekhez.

Ezt láthatják most.

Azt is összefoglaltuk, hogy milyen kérdéseket igyekeztünk tisztázni mielőtt belefogtunk a munkába. Ha a vizsgálattal magával kapcsolatos észrevétele, javaslata van, azt is szívesen látjuk itt a válaszoldalunkon vagy emailben is. Figyelembe is vesszük mindezt a továbbiak alakításában.

Mit tűztünk egészen pontosan célul?

Egy kari elégedettség vizsgálatot végzünk, ami az oktatók, hallgatók, adminisztrátorok tanítással-tanulással (és annak elősegítésével) kapcsolatos motivációit méri fel.

Miért csináljuk?

 • Megrögzött sztereotípiáinkat felülvizsgálhassuk: mi okoz valójában elégedettséget a karon, hol szorít leginkább a cipő?
 • Megtaláljuk a különböző csoportok (intézetek, adminisztrátorok-diákok-oktatók) véleményének metszéspontjait, másrészt a különböző nézőpontok tapasztalatait egymáshoz is tudjuk illeszteni.
 • Keressük, hogy miben/mivel csökkenthető az elégedetlenség és mi motivál minket a közös munkára (pl. a tantervek, tanulási-oktatási folyamatok, fizikai-társas környezetünk alakítása).

Milyen formában kérdezünk?

 • Előkészítő vizsgálatként fókuszcsoportos formában és széles körben megfogalmazott nyitott kérdésekkel tárjuk fel a vizsgálandó témákat, a megítélés dimenzióit.
 • A fő adatgyűjtésünk egy kérdőíves kutatás lesz, amely nyitott kérdéseket is tartalmaz, de fontos összetevői a zárt kérdések is, melyek többdimenziós mutatókká is formálhatók.
 • Szeretnénk, ha lennének speciális kérdések, de olyanok is, amikben a hallgatók, oktatók, adminisztrátorok válaszait össze lehet illeszteni.
 • Olyan kérdőívet alakítunk ki, amely később is felvehető, idői összevetésre is lehetőséget ad.

Milyen fázisai vannak a projektnek?

 • 2013. november-december: kvalitatív előkészítő fázis (fókuszcsoportok, nyitott kérdések).
 • 2013 vége: első eredmények bemutatása.
 • 2014. május: kérdőíves kutatás, kvantitatív elemzések.
 • 2014. ősz: az eredmények bemutatása széles körben, ajánlások megfogalmazása a kari vezetők számára.

Milyen adatokon alapulnak az itt bemutatott eredmények?

 • Nem reprezentatív a mintavétel, bár sokszínű volt, hiszen a november végén és december elején 12 fókuszcsoportos beszélgetést folytattunk hallgatókkal, oktatókkal és adminisztrátorokkal.
 • Ugyanazokat a kérdéseket tettük fel, amiket egyébként az interneten egy online kérdőív formájában többen már megismerhettek, és itt is olvashatók.
 • Nem végső diagnózisul szolgálnak tehát az itt olvasható vélemények, inkább a kérdőíves kutatás irányait jelölik ki, és a karról, benne a tanítás-tanulás minőségéről való beszélgetéseket is inspirálnak reményeink szerint a következő hetekben.

Kik valósítják meg a projektet?

A kari Minőségbiztosítási Bizottság: Kiss Paszkál, Lengyel Ágnes, Lévai Dóra, Lukács Anikó, Rebák Tamás, Szabó Mónika, Ujhelyi Adrienn. A segítő ifjú kutatók-fejlesztők: Dombi Annamária, Fodor Judit, Kiss Zsófia, Orbók Zita, Orzó Fruzsina, Szemán Dénes.

Hogyan lehet elérni minket, követni az eredményeket?

Kiss Paszkál, e-mail: kiss.paszkal@ppk.elte.hu,
honlapon: https://ppk.elte.hu/elegedettsegunk.

A fókuszcsoportos beszélgetések vezérfonala

Kari minőségfejlesztési projekt részeként, a kari Minőségbiztosítási Bizottság felügyeletével készítünk elő egy kérdőíves elégedettség-vizsgálatot. Ennek a része ez a kb. fél órás beszélgetés. Nem mélyinterjúról van szó, kérem, úgy válaszoljanak, ahogy egy kávéházi beszélgetésben megfogalmaznák a véleményüket.

Kérdések

 • Milyen állat lenne a kar? Mondjon el egy történetet, amiben ez az állat szerepel!
 • Milyen szakmai tervét szeretné néhány hónapon belül megvalósítani?
 • Ha egy régi ismerősének meséli el, hogy most hol és mit dolgozik, akkor milyen érzés tölti el? Mire büszke, mit tisztelnek mások, mi miatt sajnálják, mit szégyell?
 • Ha holnap egy-két hónapra bezárna a kar (egyetem, intézet), mi hiányozna leginkább?
 • Ha egy csodatévő tündér megváltoztatná a kari életünket, milyen változást látna szívesen?

Ez az elővizsgálat zajlik még internetes adatgyűjtéssel is, figyeljék a kari információs felületeket, hogy hol érhető el a kérdéssor. Ugyanezen kérdésekre lehet válaszolni, biztassanak másokat is erre. A válaszokat figyelembe vesszük a kérdőíves elégedettségkutatás kérdéseinek kialakításánál és a közeljövőben jól látható formában vissza is jelezzük azokat. Érdemes emiatt nyitott szemmel járni karácsony környékén a kari épületekben, követni a kari internetes fórumokat. Személyesen a kutatást végző csapatot is el lehet érni a megadott email címen. 


2015.11.16.