Szombathelyi előadások a tanulási migrációról Freiburgban

Az Erasmus + oktatói mobilitási program keretében Prof. Dr. Andrea Eickhoff Óhidy professzor, a freiburgi Pädagogische Hochschule Institut für Erziehungswissenschaft vezetőjének meghívására a PPK szombathelyi Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének adjunktusa, Langerné Buchwald Judit januárban több előadást tartott a tanárképzésben, a pedagógiai alap-, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók és érdeklődők számára.
A „Migration und Lernen zwischen Österreich und Ungarn. Ungarische Kinder in den österreichischen Schulen” című előadás keretében a résztvevők a nyugat-magyarországi határmenti régióból az ausztriai iskolába ingázó magyar gyerekek helyzetének elemzésén keresztül ismerhették meg a tanulási célú migráció és ingázás okait, az egyénre és a társadalomra gyakorolt rövid és hosszútávú következményeit. Az „Alternativschulen im ungarischen Schulwesen – Formen, Funktionen und Methoden” című előadás során pedig az alternatív iskolák magyarországi helyzetét és szerepvállalását mutatta be Langerné Buchwald Judit, akinek az előadása révén a hallgatók bepillantást nyerhettek az alternatív iskolákban folyó pedagógiai munkába és az alkalmazott nevelési és oktatási módszerekbe is. 
 
ppk.elte.hu

 

2019.02.12.