Pályázat doktori állami ösztöndíj támogatásra

 

A Pszichológiai Doktori Iskola Tanácsa pályázatot hirdet a három éves képzési rendszerben tanuló költségtérítéses hallgatóinak ösztöndíj elnyerésére. A doktori iskolában magyar állami ösztöndíj szabadul fel, ha magyar állami ösztöndíjas hallgató jogviszonya a tanulmányok befejezése előtt megszűnik. Így lehetőség van arra, hogy az Egyetemi Doktori Szabályzat alapján a magyar állami ösztöndíj elnyerésére a doktori iskola pályázatot írjon ki az önköltséges (költségtérítéses) képzésben részt vevő hallgatók körében. 
A pályázat tartalmazza:
-a pályázó maximum egy oldalas indoklását, 
-szakmai önéletrajzot,
-publikációs jegyzéket,
-a témavezető támogató nyilatkozatát.
A pályázatot elektronikusan - beleértve a témavezetői nyilatkozatot is - lehet benyújtani: 2017. június 10-én 16 óráig a scheide.marta@ppk.elte.hu email címen.
Budapest, 2017. május 24.    
Prof. Dr. Demetrovics Zsolt
 

 

2017.05.26.