Összmunkatársi értekezlet a PPK-n

„Minden adott ahhoz, hogy az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara az eddiginél is magasabb színvonalon működhessen” – emelte ki Demetrovics Zsolt dékán a kar dolgozóinak tartott évnyitó összmunkatársi értekezleten szeptember 6-án, a kar Kazinczy utcai épületének aulájában, ahol többek között szó esett az elmúlt időszak fontosabb fejleményeiről, és több kari munkatárs is rangos kari kitüntetésben részesült.

A dékán kiemelte, hogy idén minden eddiginél többen (1862 fő) nyert felvételt a PPK-n. ebből angol nyelvű képzésben 324 hallgató vesz részt. Nyáron 884 fő vehette át diplomáját, ebből 114 hallgató angol nyelvű képzésen vett részt. 
Idén ősztől számos új képzéssel bővült a PPK kínálata; az eddigi képzések mellett az előző tanévben sikeresen elindultak az általános és családügyi mediáció (közvetítés), valamint az igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképzések. 2018 őszétől pedig meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, valamint egy tartalmilag megújult coach-üzleti edző szakirányú továbbképzéssel is várja a kar a hallgatókat. 
Demetrovics Zsolt beszélt arról is, hogy az alap-, és a mesterképzések is bővültek, erősödtek. A neveléstudomány mesterszak immár angol nyelven is elérhető, amely két teljesen új, egyelőre csak angol nyelvű specializációval egészült ki. A pszichológia mesterszak eddigi öt specializációja kiegészült az év elejére két új specializációval, az interperszonális és interkulturális pszichológia, valamint a munka- és szervezetpszichológia specializációval. Az elmúlt tanévben zajlott le a budapesti és a szombathelyi képzések szakos, illetve tantervi harmonizálása. A korábban csak Szombathelyen hirdetett rekreáció mesterszak idén Budapesten is indult, és az edző alapképzés Szombathelyen és Budapesten is indul különböző, összesen négyféle sportági szakiránnyal. A közösségszervezés és a sport- és rekreációszervezés szak is egyszerre indult mindkét képzési helyen, azonos tantervvel. Az év folyamán a budapestivel azonos, moduláris tantervre alakult a szombathelyi, pedagógus szakvizsgát adó hat szak is.
A tekintélyes ARWU-rangsorban előrelépett a kar, A szakterületi listáin a pszichológia területén idén az ELTE is besorolást kapott, ráadásul rögtön a 201-300 közti csoportban, ami jelentős előrelépés. Eközben a tudományos előmenetel tekintetében szintén sikeres évet zárt a PPK:
Hét adjunktusi kinevezés: történt: Rausz-Szabó Attila (ESI), Széll Krisztián (NI), Szabó Zoltán András (NI), Nagyváradi Katalin (STI), Rausch Attila (NI), Nagy Márton Gáspár (PI), Vizin Gabriella (PI). 
Tizenöt docensi kinevezés: Kiss Orhidea (PI), Pigniczkiné Rigó Adrienn (PI), Rónay Zoltán (NI), Kopp Erika (NI), Boros Szilvia (ESI), Gősi Zsuzsanna (ESI), és hét szombathelyi kolléga, aki docensi alkalmassági vizsgálat keretében nyerte el kinevezését: Fejes Péter (STI), Kiss-Geosits Beatrix (STI), Koltai Miklós (STI), Molnár Béla (PPI), Némethné Tóth Orsolya (STI), Szegnerné Dancs Henriette (STI), Stánitz Éva (STI), Suskovics Csilla (STI), Vincze Szilvia (PPI). 
Három új egyetemi tanár: Horváth H. Attila, aki 2018 februárjában már megkapta a kinevezését, és Köteles Ferenc és Király Ildikó, akik hamarosan megkapják azt. 
Két tiszteletbeli tanár: Peter G. Mezo és Ludwig Norbert Kraus.
Egy vendégprofesszor: Robert Kramer.
Két tiszteletbeli doktor és professzor: José Jackson Coelho Sampaio és Aviv M. Weinstein.

A dékán felhívta a figyelmet arra, hogy a kar munkatársai az elmúlt tanévben számos eredményt értek el a pályázatok terén is:  
MTA Lendület pályázat: Veres-Székely Anna 
OTKA pályázatok: Felvinczi Katalin, Halász Gábor, Kökönyei Gyöngyi, Németh András, Németh Dezső, Reindhardt Melinda, Simor Péter 
Nemzeti Kiválósági program: Felvinczi Katalin és Rónay Zoltán
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2018: Koronczai Beatrix 
Erasmus Mundus: Halász Gábor
Európai Bizottság: Felvinczi Katalin 2 db pályázat a JUST-2017-AG-DRUG konstrukcióban
Kende Anna (REC-RDIS-DISC-AG-2017 - Rights, Equality and Citizenship Programme)
A PPK munkatársainak teljesítményét pedig nemcsak a kar vezetése ismeri el, hanem az ELTE vezetői is. Ennek köszönhetően egyetemi kitüntetésben részesül Abdulwahidné Szilveszter Andrea, Dr. Balázs Judit, Dr. Bernáth László, Gaál Nóra, Magyar Katalin, Dr. Nguyen Luu Lan Anh, Dr. Papp Lajos, Dr. Szabolcs Éva és Vajda Erzsébet.
Ezt követően Demetrovics Zsolt átnyújtotta a kari kitüntetéseket.
Arbor Vitae díjban részesül Dr. Oláh Attila. Pro Facultate díjban részesül Kovács Tamás, Dr. Kósa Éva, Kurgyis József, Dr. Lőrincsik Éva, Stiglincz Zsuzsanna. 
Sapere Aude díjban részesül: Dr. Szabó Attila. 
Pro Progressio Eruditionis díjban részesül: Dr. Berkes Tímea, Némethné dr. Tóth Ágnes, Patakiné Dr. Bősze Júlia,  Dr. Reinhardt Melinda, Dr. Zámbori János.
Sapere Aude Junior díjban részesül: Bőthe Beáta, Pesti Csilla, Szabó Edina, Tóth-Király István.
Erősödött akar a sport világában is: 
A Glasgow-ban lezajlott 34. úszó Európa-bajnokságon augusztus 6-án Kapás Boglárka, az ELTE PPK hallgatója aranyérmet nyert 200 méteres pillangóúszásban.
A PPK pszichológus hallgatója, Márton Anna, kilencedik lett a kínai vívó-világbajnokságon, Vuhsziban.
Dévai Boglárka a 2018-as glasgow-i EB-n aranyérmet szerzett ugrásban, ezzel húsz év elteltével a magyar tornasport első Európa-bajnoki címét szerezve. Boglárka idén szeptemberben kezdi meg tanulmányait a PPK Sporttudományi Intézet Szombathely testnevelő - gyógytestnevelő-és egészségfejlesztő tanár szakán. 
Az intézet másik büszkesége, a dobóatléta Halász Bence, aki a Berlinben megrendezett felnőtt EB-n bronzérmet szerzett kalapácsvetésben 77,36 méteres dobásával. Bence végzős hallgató rekreációszervezés-és egészségfejlesztés szakon.
Az értekezleten elhangzott, hogy nyár óta intenzív felújítás zajlik a kar Kazinczy és Izabella utcai épületeiben, ami ugyan még egy ideig kisebb kellemetlenségeket okozhat, de szükséges ahhoz, hogy a hallgatók és a kar munkatársai hamarosan szebb és modernebb környezetben tölthessék mindennapjaikat. „Minden adott ahhoz, hogy az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara az eddiginél is magasabb színvonalon működhessen’” – utalt Demetrovics Zsolt az értekezlet végén a kar oktatási, tudományos eredményeire és a további fejlesztésekre.

ppk.elte.hu

2018.09.07.