Megjelent az EDUCATIO folyóirat legfrissebb száma

Az EDUCATIO folyóirat Innováció száma különböző nézőpontokból és a tudományterületi perspektívákból elemzi az innováció globális és hazai trendjeit. 
Polónyi tanulmánya különböző mérőszámokkal vizsgálja a magyar innovációs teljesítményt, benne a magyar oktatástudományt. A cikk alapján megállapítható, hogy az innovációs mutatók nagy része a magyar innováció-teljesítmény romlását, esetleg stagnálását mutatja. Az oktatás területén mérhető innováció hazai jellemzői pedig ellentmondásos képet mutatnak. Inzelt és Csonka írása rámutat arra, hogy a tudástársadalomban a felsőoktatásnak is új kihívásoknak kell megfelelnie, hogy hatékonyan tudjon közreműködni az új tudományos ismeretek hasznosításában, az új technológiai, piaci, digitális képességek elsajátításában. A hagyományos innovációk mellett egyre több olyan új típusú innováció jelenik meg, mint a szabad hozzáférésű innovációk, vagy a frugális innovációk. A tanulmány ezek jellemzőit mutatja be és az általuk támasztott felsőoktatási változás igényét. A 21. század techno-tudományai nélkülözhetetlenné teszik a felelősségteljes kutatás- és innováció gyakorlatát, mind az oktatási folyamatban, mind a diploma megszerzése után. Makó és munkatársai európai kitekintést tesznek, azt vizsgálva, hogy milyen munkafeladatokat vár el aktuálisan, illetve a jövőben a munkaerőpiac. A digitalizáció megjelenésével ugyanis felerősödtek a munkahely elvesztésével kapcsolatos félelmek. Hámori és Szabó cikke az innováció, a K+F, a tudás és a hálózatosodás néhány összefüggésére világít rá. A szerzők a professzionalizált, standardizált „iparosított” innovációs folyamtok átalakulásán túl a crowdsourcing jelenségét, a mindennapi ember egyre bővülő hozzájárulási lehetőségeit is vizsgálják. Erdős cikke a vállalkozó egyetem és a spin-offok széleskörű terjedésével foglalkozik, több gyakorlati példát is bemutatva.  Kozma írása a társadalmi hálózatok, mint innovációs platformok jelenségét mutatja be. A tematikus szám további írásai a közoktatás világába vezetnek, Halász és munkatársai INNOVA kutatásuk eredményeit publikálják, míg Fehérvári az oktatási programokról mint innovációkról ír, részletesebben kiemelve egy programot. A tematikus tanulmányok sorát Gaul és Kárpáti írása zárja, akik a vizuális nevelés pedagógiai innovációival foglalkoznak. A tematikus számot a Valóság, a Kutatás Közben és a Szemle rovat írásai egészítik ki. 
Az EDUCATIO legfrissebb száma itt érhető el:

2018.11.30.