Havasi Ágnes műhelyvitája

Havasi Ágnes műhelyvitája
03/16

2022. március 16. 10:00

online

03/16

2022. március 16. 10:00 -

online


Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Havasi Ágnes „Komplex kommunikációs igényű, autizmussal élő kisiskolások kommunikációja című doktori dolgozatának műhelyvitájára.
 

Témavezető:
Győriné Dr. Stefanik Krisztina, ELTE BGGYK

Konzulens:
Dr. habil. Győri Miklós, ELTE BGGYK

Elnök:
Győriné Dr. Stefanik Krisztina, ELTE BGGYK

Opponensek:
Dr. Márkus Eszter, ELTE BGGYK GYMRI
Dr. Völgyesi-Molnár Márta ELTE BGGYK GYOPSZI; MTA-ELTE

Időpont: 2022. március 16. szerda 10 óra

Helyszín: MS Teams
Az esemény linkje:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc0MDNjZjQtODdmZC00NGM3LWIyZDItOGJiMmQ3Mjk3NmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2248a28172-5f89-4b71-b30d-5ec30594eda4%22%7d

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!