Gyűjtés indult volt hallgatónk családjának javára

A 2019. január 23-i, Ráday utcai tűzesetben Farkas Zoltán, 46 éves veszprémi családapa vesztette életét, aki karunk Pszichológiai Doktori Iskolájának hallgatója volt.  Az ELTE PPK közössége ezúton fejezi ki részvétét Farkas Zoltán családjának.
Zoltán a munkája mellett doktori tanulmányokat folytatott az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, így egy héten egy-egy napot a Ráday utcában szállt meg, hogy ezeken az estéken zavartalanul foglalkozhasson kutatási témájával.
Akinek módjában áll segíteni, az alábbi bankszámlaszámra tud adományt küldeni:
Magyarországi Református Egyház 
11100104-19024048-40000004
A közlemény rovatba kérjük írják be: „tűz”
Farkas Zoltán hallgatónkra Varga Kata és Rácz József emlékeznek: 
Farkas Zoltán halálhíre mélyen lesújtott mindannyiunkat.
Más szakterületről – számítástechnika, informatika, mesterséges intelligencia - érkezett a pszichológia doktori iskolába. Már az a puszta tény, hogy azonnal sikeres felvételit tett tükrözi mély elhivatottságát, a téma iránti őszinte érdeklődését.
Farkas Zoltán kutatási tervében így jellemezte magát: „Bár végzettségemből eredően kezdetben alapvetően információelméleti megközelítéssel fordultam a tudatosság jelenségének vizsgálata felé, mind több olyan kérdéssel szembesültem, melyek tudományos igényű kutatása a pszichológia szakterülete. Tudományos érdeklődési területem fókuszába fokozatosan a chalmers-i hard problem lehetséges megközelítési irányainak vizsgálata került.”
David J. Chalmers így jellemezte a nehéz problémát: „az agyon belüli fizikai folyamatok hogyan hozhatják létre a szubjektív tapasztalatot. Ez a rejtély a gondolkodás és az észlelés belső vetületét foglalja magában, azt a módot, ahogyan a dolgok a szubjektum számára vannak… Ezek azok a fenomének, melyek az elme valódi rejtélyét felvetik.”
Farkas Zoltán a tudatosság mint jelenség határterületeire kívánt fókuszálni, fenomenológiai elemzését adva a tudati folyamatok működésének. A módosult tudatállapotokat választotta vizsgálata tárgyául. Ahogy kutatási tervében megfogalmazta, „az egyén által megélt élmények fenomenológiai leírásán és azok interpretatív analízisén keresztül szeretném az objektív valóság és az emberi tudat viszonyrendszerének egyes aspektusait, mindenekelőtt a tudat időbeliségének alapfenoménjét vizsgálni.”
Farkas Zoltán első éves hallgatóként egyik témavezetője, Rácz Józsefnek az őszi félév kutatás-módszertani kurzusán vett részt. Érdeklődő, nyitott hallgató volt, aki lelkesen végezte az órai feladatokat. Mindig segítőkészen kapcsolódott társaihoz. 
A másik témavezető, Varga Katalin számára a kifejezetten érdekes, elmélyült konzultációk emléke mellett az a meghatározó élmény, hogy Zoli milyen szimpatikus, kedves, segítőkész kolléga volt. Csendes, visszahúzódó természete ellenére – vagy épp ezért? – mindig „nagyon” jelen volt, követte az eseményeket, és azonnal segítőkész lépéseket tett, amikor olyasmi merült fel, amihez kicsit is értett.
Barátságos természetét fejezik ki a levelei végén használt mottó:
The language of friendship is not words but meanings. (H. D. Thoreau)
Halála az ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola és a tanulmányaihoz szorosabban kapcsolódó tanszékek számára súlyos veszteség.

2019.01.28.