Felsőoktatás, Siker, Élmény konferencia a Neveléstudományi Intézetben

Szeptember 24-én Felsőoktatás, Siker, Élmény címmel rendezett az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet és az LxLab fejlesztő csoport egésznapos konferenciát a Kazinczy utcai épületben. A program első felében a CO-THINKING (közös gondolkodás), a második felében pedig a CO-CREATING (közös alkotás) volt a vezérfonal.

Délelőtt a résztvevők inspiráló, fókuszált előadásokat hallgattak meg a felsőoktatás versenyképességéről és a felsőoktatási világtrendekről (Horváth László ELTE PPK), az oktatók tanulási eredmény szemléletéről (Lénárd Sándor ELTE PPK), a Service Design Thinkingről és a annak a felsőoktatási fejlesztésekben való alkalmazásáról (Szakács Szilárd és Baráth Réka service designerek), valamint az LxLab fejlesztésekről (Anka Ágnes és Cseh Györgyi, LxLab fejlesztő csoport).
Délben a designerek felfedték a challenget azaz megfogalmazták a kihívást a résztvevők számára: „A jövő egyeteme – tanulási élmény és eredmény 2026-ban”
A résztvevők a jövő egyetemét – service design technikák alkalmazásával – csoportmunkában gondolták végig és tervezték meg. Ötleteket merítettek a pozitív tanulási élményeikből, majd egy kreatív alkotó folyamatban vizuálisan megfogalmazták a jövőképet. Erre építve – egymást inspirálva – konkrét elvárásokat fogalmaztak meg az élményt adó, sikerekhez vezető egyetemről.
És milyen lehet a jövő egyeteme? Ezekből idézünk fel néhány jellemzőt:

· A képzés alapvetően valós projektekre épül, amelyeket a hallgatók oktatói támogatással, a piaci szereplőkkel együttműködve valósítanak meg.

· A hallgatók fejlődését az egyénre szabott oktatás, a mentorálás, az interdiszciplináris csapatokban történő feladatmegoldás segíti.

· A szakdolgozat olyan értékteremtő, valós használati értékkel bíró munka, ami a tudás szintetizálását szolgálja, a személyes fejlődés tudatosan kidolgozott bizonyítéka.

· A képzési programok minőségi garanciáját ezek rendszeres – az érintettek aktív közreműködésével zajló – felülvizsgálata jellemzi. A képzés alapvetően problémaközpontú, személyre szabott, amelyben az oktatók intenzíven együttműködnek egymással. Jellemző a tudásmegosztás, a horizontális tanulás, a reflektív környezet teremtése, ami az oktatók folyamatos fejlődését támogatja (Faculty Learning Community).

· Az oktatás módszerei – előzetes tudásra építő, az e-tanulást, a virtuális valóságot alkalmazó, interaktív, inspiráló – az aktív tanulást teszik lehetővé, erősítik a személyes felelősségvállalást az eredményért mind a hallgató, mind az oktatók körében.

· A felsőoktatásban zajló tanulást a minőségorientáció jellemzi, amit PDCA tudatos és tervszerű alkalmazása is segít.

2016.10.05.