EDiTE nyári egyetem és félidős uniós projektértékelés

Az Európai Unió Horizon 2020 programja támogatásával futó EDiTE projekt keretei között 2017 június 19 és 23 között a lengyelországi Wroclawban lezajlott a projektet megvalósító európai neveléstudományi doktori iskolák második nyári egyeteme. Ezen belül, egyebek mellett, European Perspectives in Transformative Education címmel sor került egy nemzetközi doktori hallgatói konferencia megszervezésére is. Az ELTE Neveléstudományi Doktori iskolája részéről 12-en vettek részt a konferencia és a nyári egyetem programjaiban. Az eseményen megjelentek az Európai Bizottság szakértői, akik ezt az alkalmat használták fel az EDiTE projekt félidős értékelését megalapozó helyszíni látogatásra és a projektben résztvevőkkel történő közvetlen értékelő beszélgetések lebonyolítására. Az értékelést végző szakértők a távozásukat megelőző visszajelző ülésen (feedback meeting) rendkívül pozitív módon nyilatkoztak a projekt eddigi eredményeiről. A program másik, külön említést érdemlő eseménye volt az ELTE PPK munkatársai által szervezett partnerszervezeti találkozó, amelyen a doktori iskolákkal együttműködő partnerszervezetek (iskolák, kutatóintézetek, állami ügynökségek) képviselői vettek részt. Az öt országból érkezett 14 partnerszervezeti képviselő az ELTE PPK munkatársainak és a magyarországi partnerszervezetek képviselőjének a vezetésével Word Café formában vitatták meg a doktori képzéssel kapcsolatos igényeiket, a partnerségi kapcsolatokat orientáló irányelvek végrehajtását és a horizontális, határokon átnyúló együttműködés lehetőségeit. A találkozóról készült összegzés szerint a részvevők a doktori iskolák és partnerszervezetek közötti kooperáció új perspektíváit tárták fel, ami hatással lehet a neveléstudományi doktori iskolák jövőbeni fejlődésére. 

2017.07.05.