Demonstrátori pályázat a Neveléstudományi Intézetben

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézete (a továbbiakban Intézet) pályázatot ír ki a 2017/2018. tanévre DEMONSTRÁTORI posztok betöltésére. 

Az Intézetben díjazással nem járó demonstrátori hely pályázható meg 2017 szeptemberétől:

 • a Neveléstudományi Intézet valamelyik kutatócsoportjánál,
 • a Neveléstudományi Intézet Titkárságán,
 • a Neveléstudományi Intézetben folyó képzések, specializációk (pedagógia BA, a neveléstudomány MA) valamelyikéhez kapcsolódóan.

A kutatócsoportok az Intézetben:

 • Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport (FICS), kutatócsoportvezető: Halász Gábor,
 • Iskolai Szervezet, Pedagógusok Tanulása és Képzése Kutatócsoport, kutatócsoportvezető: Vámos Ágnes,
 • Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoport (KFO), kutatócsoportvezető: Takács Zsófia,
 • Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport, kutatócsoportvezető: Mészáros György,
 • Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport (PITE), kutatócsoportvezető: Fehérvári Anikó,
 • Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport, kutatócsoportvezető: Németh András.

Demonstrátor lehet az ELTE PPK nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatója, aki:

 • érdeklődik az Intézet által oktatott és kutatott tudományterületek iránt,
 • felsőoktatási végzettséggel már rendelkezik, vagy legalább 2 tanulmányi félévet lezárt,
 • tanulmányai során figyelemre méltó szakmai teljesítményt mutatott fel a pedagógia, illetve a neveléstudomány területén (szakmai előadás, színvonalas szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat stb.), 
 • idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat fordítani, továbbá
 • vállalja, hogy legfeljebb heti 10 órában demonstrátori feladatokat lát el.

A demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A megbízás 2 félévre szól, a kinevezés a feladatok magas színvonalú teljesítése esetén meghosszabbítható. A kutatócsoport-vezető /intézetigazgató felel azért, hogy a demonstrátor rendszeresen érdemi szakmai munkát végezzen.

A demonstrátor a tavaszi félévben szakmai ösztöndíjra nyújthat be pályázatot a Hallgatói Önkormányzathoz, melyhez a kutatásvezető/intézetigazgató ajánlását kell csatolni.

A demonstrátori címet az ELTE PPK dékánja a benyújtott pályázatok alapján az Intézet vezetőjének javaslata alapján ítéli oda. Az elbírálás határideje 2017. október 5-e.

A demonstrátor általános feladatai:

 1. az intézeti/kutatócsoporti tudományos kutatómunkában való közreműködés (aktív tudományos diákköri tevékenység),
 2. kutatási asszisztensi (rész)feladatok ellátása a kutatócsoport mellett,
 3. közreműködés a kutatócsoport honlapjának szerkesztésében, frissítésében (új tartalmak előállítása),
 4. részvétel az oktatómunka segítésében (az intézet által oktatott tárgyak óráinak előkészítésében, saját témájában előadás tartása),
 5. különböző oktatás- és kutatásszervezési feladatokba való bekapcsolódás (pl.: gyakorlatok szervezése, konferencia-szervezés, pályázatok előkészítése, szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása stb.),
 6. részvétel az intézeti/kutatócsoporti adminisztrációs feladatokban,
 7. közreműködés az Intézet és a hallgatók közötti kapcsolattartásban és a diákkör munkájában,
 8. félévente beszámoló készítése, amit a vizsgaidőszak utolsó hetéig kell továbbítania az intézetigazgató és a kutatócsoport vezetője felé.

A demonstrátor konkrét feladatai

kutatócsoporthoz kötődő munka esetén

 • részvétel a pályázatban megjelölt kutatócsoportban folyó kutatómunkákban (terepmunka, adatrögzítés, pályázatírás, rendezvényszervezés), 
 • részvétel a kutatócsoport hazai és nemzetközi partnereivel való kapcsolattartásban,
 • részvétel a kutatócsoport honlapjának szerkesztésében, új tartalmak előállításában,
 • a kutatócsoport működéséhez kapcsolódó adminisztráció támogatása,

az intézeti titkársághoz kötődő munka esetén

 • részvétel az intézet képzéseihez kötődő szakmai gyakorlatok szervezésével kapcsolatos nyilvántartások frissítésében,
 • szerkesztőségi titkári feladatok ellátása az Educatio folyóiratnál,
 • tördelői és technikai szerkesztői feladatok ellátása a Neveléstudomány folyóiratnál,
 • az intézeti honlapon és a facebook oldalon megjelenő tartalmak előállításában, szerkesztésében való közreműködés,
 • közreműködés az intézeti szakmai programok szervezésében, megvalósításában,

képzéshez, specializációhoz kötődő munka esetén

 • a képzés, illetve specializáció oktatóival és hallgatóival való kapcsolattartás,
 • a specializációhoz kötődő adminisztrációs és szervezési munkák támogatása.

A benyújtott  pályázat akkor érvényes, ha az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

 1. jelentkezési lap a kutatócsoportvezető/szakfelelős ajánlásával és aláírásával (letölthető formanyomtatvány);
 2. szakmai önéletrajz;
 3. motivációs levél, mely tartalmazza egyrészt hogy a meghirdetett helyek közül (kutatócsoport, intézet, képzés) hol szeretne dolgozni, másrészt választásának indoklását is;
 4. amennyiben van, úgy a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata;
 5. amennyiben van, az eddig szakmai teljesítmény bemutatása, a publikációk felsorolása

A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. szeptember 22-e 12:00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

papír alapon a 410. szobában

ÉS

elektronikus úton a nevelestudomany@ppk.elte.hu címre.

Dr. Lénárd Sándor

ELTE PPK Neveléstudományi Intézet igazgatója

Budapest, 2017. május 30.


2017.06.01.