Demonstrátori pályázat a 2017/2018-as tanévre

ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (IPPI) pályázatot ír ki
a 2018/2019-es tanévre demonstrátori poszt betöltésére

Demonstrátor lehet az ELTE PPK Interkulturális Pszichológia és Pedagógia MA nappali tagozatos aktív státuszú hallgatója, aki:

 • érdeklődik az Intézet által oktatott és kutatott tudományterületek iránt
 • két tanulmányi félévet sikeresen, legalább 4,00 tanulmányi eredménnyel lezárt
 • idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szóban és írásban kommunikálni
 • vállalja a demonstrátori feladatokat

A demonstrátor feladatai:

 • az Intézet tudományos kutatómunkájában való részvétel, az ezzel kapcsolatos szervezőmunkák segítése
 • részvétel az Intézet oktatómunkájában (kurzusok előkészítése, gyakorlóhelyek koordinációja stb.)
 • aktív részvétel az Intézet szakmai, tudományos rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában
 • aktív részvétel az Intézet közösségi munkájában
 • aktív részvétel az Intézet képzéseinek népszerűsítésében, hirdetésében valamint az ezzel kapcsolatos felületek, handoutok és anyagok koordinálása és szerkesztése
 • meghatározott időszakonként beszámoló a végzett munkájáról (kari SZMSZ rendelkezése szerint).
 • az intézet social media felületein tartalom gyártás, tartalmak terjesztése (Facebook, Youtube, Instagram)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Jelentkezési lap
2. Motivációs levél
3. Önéletrajz
4. Neptunból az eddigi (szakon töltött) féléveknek az összesítő lapjai

A demonstrátori pályázatot az intézetigazgató nevére és címére kell benyújtani egy példányban. A pályázatot kérjük az Kazinczy u. 23-27. 434-es szobába leadni, valamint elektronikus változatban az intézetvezetővezető e-mail címére (lananh@ppk.elte.hu) és az intézeti adminisztrátor (abdulwahid.leila@ppk.elte.hu) e-mail címére is elküldeni! 

A pályázatok benyújtási határideje a tanév második hetének utolsó munkanapja, vagyis 2018. szeptember 21., az elbírálás határideje 2018. október 5. 
2017.06.01.