Czakó Andrea doktori védése

Czakó Andrea doktori védése
05/04

2018. május 04.

ELTE PPK 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 203.

05/04

2018. május 04. -

ELTE PPK 1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 203.


A PPK Pszichológiai Doktori Iskolája tisztelettel meghívja az érdeklődőket Czakó Andrea doktori védésének nyilvános vitájára. 

A disszertáció címe: A felsőoktatási lemorzsolódási intenciók pszichológiai háttértényezői

Időpont: 2018. május 4. 14:00
Helyszín: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 203.
Témavezető: Dr. Hunyady György, professor emeritus
Elnök: Dr. Rácz József, egyetemi tanár
Opponensek: Dr. Kereszty OrsolyaDr. Stéger Csilla